PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 07 March at 20:58 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «propeta»:


Total: 8 results - 0.014 seconds

1 SUNNAH BA ANG PAG-AAYUNO SA BUONG BUWAN NG SHA’BAAN 100%

Naiulat mula sa Propeta na kinagawian niyang pag-ayunuhan ang buong Sha’baan.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/08/1-sunnah-ba-ang-pag-aayuno-sa-buong-buwan-ng-sha-baan/

08/05/2016 www.pdf-archive.com

1 SUNNAH BA ANG PAG-AAYUNO SA BUONG BUWAN NG SHA’BAAN 99%

Naiulat mula sa Propeta na kinagawian niyang pag-ayunuhan ang buong Sha’baan.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/08/1-sunnah-ba-ang-pag-aayuno-sa-buong-buwan-ng-sha-baan-1/

08/05/2016 www.pdf-archive.com

2 ANG SUJOOD KAY ADAM AT YUSUF 94%

Ito ang sujood na pagsamba na karapatdapat lamang para kay Allah, ayon sa lahat ng mga Shari’ah (o batas ng mga propeta) Ang ikalawang uri ng sujood ay pagbati at pagbibigay-respeto, ito ang sujood na ipinag-utos ni Allah sa mga Anghel para kay Adam kaya’t nagsujood sila sa kanya bilang pagrespeto.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/2-ang-sujood-kay-adam-at-yusuf/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

2 ANG SUJOOD KAY ADAM AT YUSUF 94%

Ito ang sujood na pagsamba na karapatdapat lamang para kay Allah, ayon sa lahat ng mga Shari’ah (o batas ng mga propeta) Ang ikalawang uri ng sujood ay pagbati at pagbibigay-respeto, ito ang sujood na ipinag-utos ni Allah sa mga Anghel para kay Adam kaya’t nagsujood sila sa kanya bilang pagrespeto.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/2-ang-sujood-kay-adam-at-yusuf-1/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

1 SUNNAH BA ANG PAG-AAYUNO SA BUONG BUWAN NG SHA’BAAN 83%

Naiulat mula sa Propeta na kinagawian niyang pag-ayunuhan ang buong Sha’baan.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/1-sunnah-ba-ang-pag-aayuno-sa-buong-buwan-ng-sha-baan/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

1 SUNNAH BA ANG PAG-AAYUNO SA BUONG BUWAN NG SHA’BAAN 82%

Naiulat mula sa Propeta ‫ ﷺ‬na kinagawian niyang pag-ayunuhan ang buong Sha’baan.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/1-sunnah-ba-ang-pag-aayuno-sa-buong-buwan-ng-sha-baan-1/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

3 ANG HATOL SA PAGHAHANGAD NG KAMATAYAN 63%

Sinabi ng Propeta ‫ﷺ‬, َ ‫بض‏ َِ ْٓ‏‬ ُٗ‫ع ٍَُّ ‏‬ ُ ‫طبيَ‏‬ ُ ‫ َح‬ٚ‫‏‬ ِ ٌَّٕ‫ْس‏‏ا‬١‫َخ‬ َ ‫عَٓ ‏‬ َ ُٖ‫ع ُّ ُس‬ “Ang pinakamainam sa mga tao ay siyang namuhay ng matagal at gumawa ng kabutihan.” (1) Sinabi din niya ‫ﷺ‬, ُ َ ‫‏ ٌِ َّ ْٓ‏‬َٝ‫ث‬ٛ‫ط‬ ُٗ‫ع ٍَُّ ‏‬ ُ ‫طبيَ‏‬ ُ ‫ َح‬ٚ‫‏‬ َ ‫عَٓ ‏‬ َ ُٖ‫ع ّْ ُس‬ “Mabuting balita (ng pagpapala) ang para sa sinomang namuhay ng matagal at gumawa ng kabutihan.” (2) Sinabi ni Abu Hurayrayh (kalugdan nawa siya ni Allah):

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/3-ang-hatol-sa-paghahangad-ng-kamatayan-2/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

3 ANG HATOL SA PAGHAHANGAD NG KAMATAYAN 63%

Sinabi ng Propeta ‫ﷺ‬, َ ‫بض‏ َِ ْٓ‏‬ ُٗ‫ع ٍَُّ ‏‬ ُ ‫طبيَ‏‬ ُ ‫ َح‬ٚ‫‏‬ ِ ٌَّٕ‫ْس‏‏ا‬١‫َخ‬ َ ‫عَٓ ‏‬ َ ُٖ‫ع ُّ ُس‬ “Ang pinakamainam sa mga tao ay siyang namuhay ng matagal at gumawa ng kabutihan.” (1) Sinabi din niya ‫ﷺ‬, ُ َ ‫‏ ٌِ َّ ْٓ‏‬َٝ‫ث‬ٛ‫ط‬ ُٗ‫ع ٍَُّ ‏‬ ُ ‫طبيَ‏‬ ُ ‫ َح‬ٚ‫‏‬ َ ‫عَٓ ‏‬ َ ُٖ‫ع ّْ ُس‬ “Mabuting balita (ng pagpapala) ang para sa sinomang namuhay ng matagal at gumawa ng kabutihan.” (2) Sinabi ni Abu Hurayrayh (kalugdan nawa siya ni Allah):

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/3-ang-hatol-sa-paghahangad-ng-kamatayan/

12/05/2016 www.pdf-archive.com