Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «prosent»:


Total: 7 results - 0.01 seconds

hybrider 100%

Ved nyttår ble det innført flere avgiftsendringer, blant annet ble vektfradraget økt fra 15 til 26 prosent, og hensynet til hestekrefter falt bort.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/17/hybrider/

17/03/2017 www.pdf-archive.com

autofil 071215 korea 96%

I denne første perioden vil fortsatt forbrenningsmotoren dominere, men den vil bli stadig mer effektiv og for Kias del vil 70 prosent av motorene de bruker i dag, være erstattet av nye i 2020.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/17/autofil-071215-korea/

17/12/2015 www.pdf-archive.com

Appell.Storting.nedrustning-2 86%

På NATOs siste toppmøte i Wales ble det besluttet å be medlemslandene om å øke militærbudsjettene til 2 prosent av BNP.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/13/appell-storting-nedrustning-2/

13/04/2015 www.pdf-archive.com

EVV-2017MAT1005 B02S 65%

Kor mange prosent av elevane tok buss til skolen denne dagen?

https://www.pdf-archive.com/2017/05/31/evv-2017mat1005-b02s/

31/05/2017 www.pdf-archive.com

Dypt Arbeid av Cal Newport 55%

I mange settinger, kommer 80 prosent av effekten på grunn av kun 20 prosent av de mulige årsakene.» (For eksempel, 80% av en virksomhet sin profitt kommer fra 20% av kundene, 80% av karakteren består av 20% av fagboka, og 80% av en nasjon sin rikdom kommer fra kun 20% av borgerne.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/18/dypt-arbeid-av-cal-newport/

18/07/2016 www.pdf-archive.com

Gr7B 44%

Påstanden i seg selv er hårreisende og en sensasjonell nyhet på grunnlag av de verdier vi verdsetter i et moderne samfunn - ikke minst er det merkelig med tanke på at 40 prosent av sykehjemsansatte i Oslo har utenlandsk bakgrunn.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/05/gr7b/

05/11/2016 www.pdf-archive.com

The Practicing Mind GN 34%

 En sjømann når aldri horisonten, en idrettsmann vil aldri holde på en rekord for evig, og det er umulig å unngå uoverensstemmelser hundre prosent, i ethvert forhold.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/09/the-practicing-mind-gn/

09/07/2016 www.pdf-archive.com