Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «prywatnych»:


Total: 35 results - 0.017 seconds

klasa-cw-2 100%

Osoby(string p, string n, string i, string d, unsigned int w) , • zdefiniuje metody pobierające dla klasy Osoby, zwracające wartości pól prywatnych:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/13/klasa-cw-2/

13/12/2016 www.pdf-archive.com

Konstytucja-WPA-PNG 85%

W dowolnym  momencie można też zrezygnować z umowy.    ● Rząd ani żadna inna organizacja nie może prowadzić działań militarnych na  terenie innych państw lub terytoriach prywatnych, jeśli te jako pierwsze nie  zainicjują agresji.    ● Jedyną dozwoloną drogą ekspansji terytorialnej jest wykupienie terytoriów od  państw lub właścicieli prywatnych.      “Wolność to stan kiedy żadna instytucja nie narusza prawa własności jednostki” Podpisano  Założyciele i członkowie wspólnoty    Antoni Paśniewski  Heinrich Wilhelm von Holdson     

https://www.pdf-archive.com/2018/03/01/konstytucja-wpa-png/

01/03/2018 www.pdf-archive.com

Lista 76%

・ Lista będzie także zawierać dostęp do prywatnych blogów (możliwe dodawanie za pomocą większości dodawarek po uzyskaniu loginu i hasła), na obecną chwilę jest to 40 sztuk, mają po około rok czasu, na wiele fraz w top10, blogi cały czas podlinkowywane, co miesiąc będą tworzone nowe.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/22/lista/

22/10/2012 www.pdf-archive.com

oswiadczenie 67%

W przypadkach wykrycia działao niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Laureata w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie społecznościowym Facebook lub w przypadku innych działao sprzecznych z ideą i celem Konkursu, dany Uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2012/07/11/oswiadczenie/

11/07/2012 www.pdf-archive.com

CV Michael Cargillia 67%

Włamywanie się do sieci prywatnych jak i służbowych, łamanie haseł, przechwytywanie danych.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/05/cv-michael-cargillia/

05/12/2013 www.pdf-archive.com

retoryka - strategia 67%

Na Białołęce funkcjonuje bardzo duża ilość prywatnych przedszkoli, które są drogie i często przekraczają możliwości rodziny.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/25/retoryka-strategia/

25/05/2016 www.pdf-archive.com

Dokument 46 67%

Jana Pawła II w Tarnowie 33-101, Norwida 22, 33-100 Tarnów PODANIE O PRZENIESIENIE DO NIEMIECKIEJ GRUPY JĘZYKOWEJ Proszę o przeniesienie mnie z grupy języka włoskiego do grupy języka niemieckiego w klasie 1C roku szkolnego 2017/2018 z powodu większego zainteresowania językiem niemieckim, aspiracji oraz prywatnych planów związanych z późniejszym wykorzystywaniem języka niemieckiego w ramach edukacji i pracy.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/30/dokument-46/

30/06/2017 www.pdf-archive.com

KMSC TS3 NEW 67%

Zakazuje się podawania hasła do kanałów prywatnych bez zgody właściciela kanału.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/kmsc-ts3-new/

27/09/2017 www.pdf-archive.com

Szanowni Państwo 63%

My, rodzice Klaudusi, w ramach wdzięczności i szacunku dla wszystkim sponsorów, darczyńców instytucjonalnych i osób prywatnych zobowiązujemy się do wymienienia Państwa Firmy w gronie Razem jesteśmy w stanie zdążyć z pomocą – Dziękujemy To dla mnie potrzebne jest Państwa wsparcie finansowe do dalszej walki z nowotworem.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/05/szanowni-pa-stwo/

05/12/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu Fb 61%

W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzców w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w portalu Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/regulamin-konkursu-fb/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

PDOF 30.01.2015 61%

wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych, b.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/08/pdof-30-01-2015/

08/01/2015 www.pdf-archive.com

sciaga angol do pdf 61%

Piggybacking - użycie kogoś ID lub użycie jego prywatnych plików przed wylogowaniem się tej osoby;

https://www.pdf-archive.com/2014/12/18/sciaga-angol-do-pdf/

18/12/2014 www.pdf-archive.com

Pismo - STRAŻ DLA ZWIERZĄT 60%

Realizujemy dwa zdania publiczne finansowane w większości przez Urząd Miasta Bydgoszczy, natomiast koszty pozostałej działalności pokrywamy sami, z prywatnych środków naszych członków.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/08/pismo-stra-dla-zwierz-t/

08/10/2012 www.pdf-archive.com

klaudia aukcja 60%

My, rodzice Klaudusi, w ramach wdzięczności i szacunku dla wszystkim sponsorów, darczyńców instytucjonalnych i osób prywatnych zobowiązujemy się do wymienienia Państwa Firmy w gronie Darczyńców naszej córeczki Klaudii na prowadzonej przez nas stronie na facebooku pod adresem https://www.facebook.com/pomoc.dla.klaudii.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/04/klaudia-aukcja/

04/12/2014 www.pdf-archive.com

historia 60%

My, rodzice Klaudusi, w ramach wdzięczności i szacunku dla wszystkim sponsorów, darczyńców instytucjonalnych i osób prywatnych zobowiązujemy się do wymienienia Państwa Firmy w gronie Darczyńców naszej córeczki Klaudii na prowadzonej przez nas stronie na facebooku pod adresem https://www.facebook.com/pomoc.dla.klaudii.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/04/historia/

04/12/2014 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WIRTUALNY PRAWNIK ZAWIERCIE 60%

c) „zamówieniu” – należy przez to rozumieć zapytanie prawne złożone przez zamawiającego wykonawcy za pośrednictwem prywatnych wiadomości tekstowych w portalu społecznościowym Facebook poprzez fanpage „Wirtualny Prawnik Zawiercie”;

https://www.pdf-archive.com/2014/03/06/regulamin-wirtualny-prawnik-zawiercie/

06/03/2014 www.pdf-archive.com

Warta 71242018 Ulotka-Travel 296x210-v4 58%

Ubezpieczenie WARTA TRAVEL zapewni Ci kompleksową ochronę we wszystkich dostępnych placówkach medycznych, również prywatnych.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/warta71242018ulotka-travel296x210-v4/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

piewnik harcerski i turystyczny 56%

wersja 1.0.0 :-) na podstawie wielu różnych źródeł (internet, wydawnictwa, notatki własne) zebrał i opracował dla celów prywatnych – rozpowszechnianie, drukowanie etc.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/11/piewnik-harcerski-i-turystyczny/

11/09/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu Kamera Odpowiedzialności.docx 56%

Uczestnicy do pisemnych relacji mogą dołączyć oryginalne fotografie/grafiki lub ich kopie, będące częścią ich prywatnych zbiorów lub wskazać źródła istniejących fotografii/grafik.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/12/regulamin-konkursu-kamera-odpowiedzialno-ci-docx/

12/03/2017 www.pdf-archive.com

DziadyIII 54%

Skasował kilka szkół w Litwie, z nakazem, aby młodzież do nich uczęszczającą uważano za cywilnie umarłą, aby jej do żadnych posług obywatelskich, na żadne urzędy nie przyjmowano i aby jej nie dozwolono ani w publicznych, ani w prywatnych zakładach kończyć nauk.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/18/dziadyiii/

18/05/2011 www.pdf-archive.com

4219-LICKU-OSA-91040908591 52%

Poprzez przytaczanie fragmentów prywatnych zapisków byłych weteranów jak i czerpanie wprost z oficjalnych materiałów wojskowych, praca ta ma na celu pokazanie wojny Wietnamskiej od strony Amerykańskiej holistycznie – zarówno z pierwszych flank jak i z bezpieczeństwa obozu.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/27/4219-licku-osa-91040908591/

27/09/2016 www.pdf-archive.com

Margozin 2013(10) Kwiecień 50%

Mam pytanie do was, jak myślicie co administratorowie światów prywatnych mają wymyślić by zająć daną e2 skoro potrafią przeskoczyć pół mapy?” Veas „Zmiana w niczym nie szkodzi, wręcz pomaga.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/15/margozin-2013-10-kwiecie/

15/04/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin RENAULT Wygraj weekend z Renault 50%

W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram lub korzystanie z dodatkowego oprogramowania w celu manipulowania udziałem w Konkursie wynikiem Konkursu, Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/14/regulamin-renault-wygraj-weekend-z-renault/

14/07/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN MAQ ACTION #1 49%

Zakaz prywatnych rozmów w czasie trwania „akcji”.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/10/regulamin-maq-action-1/

10/07/2016 www.pdf-archive.com

Logistyka międzynarodowa 46%

Dominacja przedsiębiorstw prywatnych, które są za pełną swobodą.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/11/logistyka-mi-dzynarodowa/

11/01/2016 www.pdf-archive.com