Search


PDF Archive search engine
Last database update: 24 February at 19:41 - Around 75000 files indexed.


Show results per page

Results for «przedmiotem»:


Total: 60 results - 0.058 seconds

1 100%

Co jest przedmiotem prawa autorskiego?

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/1/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 92%

Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/zmiany-w-ordynacji-podatkowej/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

umowa kupna-sprzedazy 92%

§1 Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:

https://www.pdf-archive.com/2015/08/06/umowa-kupna-sprzedazy/

06/08/2015 www.pdf-archive.com

umowa kupna sprzedazy samochodu 92%

§1 Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż pojazdu:

https://www.pdf-archive.com/2018/04/08/umowa-kupna-sprzedazy-samochodu/

07/04/2018 www.pdf-archive.com

PZP 08-09.06.2015 r. 90%

– ROBOTY BUDOWLANE W związku z szerokimi zmianami wprowadzonymi w regulacjach prawnych obejmujących realizację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, zostało dla Państwa przygotowane dwudniowe szkolenie obejmujące praktyczną stronę przygotowania, prowadzenia postępowania i realizacji umowy na roboty budowlane.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/18/pzp-08-09-06-2015-r/

18/05/2015 www.pdf-archive.com

Metodologia pracy doktorskiej 81%

Przedmiotem badań można uczynić wszystko to, co stanowi w problemie badawczym, a więc w działalności społeczno-gospodarczej, edukacyjnej, kulturowej i innej, a w niej te podmioty (osoby), obiekty, zjawiska i procesy, które kształtują organizacje, struktury, motywacje, osobowość, wiedzę, postawę i doświadczenia konkretnych ludzi i grup społecznych.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/metodologia-pracy-doktorskiej/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin hurtownia warzyw i owocow 80%

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/01/regulamin-hurtownia-warzyw-i-owocow/

01/07/2015 www.pdf-archive.com

SO Wawa XXIV C 109 16 Pozew zbiorowy postanowienie PKO BP 78%

Zasady wynagradzania pełnomocnika Zgodnie z w/w umową zlecenia za wykonanie czynności będących przedmiotem umowy pełnomocnikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1.500,00 zł netto od każdego członka grupy.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/so-wawa-xxiv-c-109-16-pozew-zbiorowy-postanowienie-pko-bp/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

III C 170 16 72%

Wiąże się to nierozerwalnie z ryzykiem walutowym, a tego typu aspekty były już niejednokrotnie przedmiotem badania judykatury (por.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/01/iii-c-170-16/

01/03/2016 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi do testu z Ochr 71%

Przedmiotem prawa autorskiego jest:

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/odpowiedzi-do-testu-z-ochr/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

Karta produktu Covid19 70%

Ubezpieczenie Osobowe, dział II, grupy 02, 18 Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/karta-produktu-covid19/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

RF przerwanie biegu przedawnienia 66%

„ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich”) „Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przerywa bieg przedawnienia roszczenia będącego przedmiotem sporu.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/25/rf-przerwanie-biegu-przedawnienia/

25/02/2017 www.pdf-archive.com

Symbole tegorocznych Świąt 1 65%

symbol kodu genetycznego oraz nauk, których przedmiotem jest życie, klucz do zdrowia <pszczoła>

https://www.pdf-archive.com/2013/12/16/symbole-tegorocznych-wi-t-1/

16/12/2013 www.pdf-archive.com

II CZ 59 17 mBank 64%

Przedmiotem oceny Sądu Najwyższego w takim postępowaniu nie mogą być inne kwestie, w szczególności dotyczące oceny merytorycznego stanowiska prawnego sądu drugiej instancji, czy prawidłowości zastosowania przez ten sąd przepisów prawa procesowego, o ile nie odnoszą się ściśle do wskazanych przezeń podstaw uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/ii-cz-59-17-mbank/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

regulamin.. 63%

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/24/regulamin/

24/12/2014 www.pdf-archive.com

Umowa zawodnika 60%

Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja i prowadzenie przez Klub treningów piłki nożnej dla zawodników Klubu.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/umowa-zawodnika/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

Informacja prawna 60%

Zgodnie z aktualnymi orzeczeniami Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego w Warszawie licencja typu OEM umożliwia ponowną instalację programu komputerowego będącego jej przedmiotem na innym urządzeniu.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/14/informacja-prawna/

14/03/2020 www.pdf-archive.com

Wzór umowy spółki z o.o. 60%

§4 Przedmiotem działalności Spółki jest:

https://www.pdf-archive.com/2019/12/07/wzor-umowy-spoki-z-oo/

07/12/2019 www.pdf-archive.com

RegulaminKonkursu 59%

Przedmiotem konkursu jest przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe „Jaką rośline będziesz uprawiał/a w doniczkach Finezja?” za pośrednictwem profilu wymienionego w § 1 pkt 3.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/09/regulaminkonkursu/

09/04/2018 www.pdf-archive.com

Statut MSM Jarosław 59%

§4 Przedmiotem działalności Spółdzielni jest zarządzanie nieruchomościami według PKD 68.32.Z Powyższy przedmiot działalności Spółdzielnia realizuje poprzez:

https://www.pdf-archive.com/2016/06/05/statut-msm-jaros-aw/

05/06/2016 www.pdf-archive.com

DEKLARACJA SAMORZADOWCA PIS KROTKA 56%

Zdrowie Polaków nie może być przedmiotem gry rynkowej, gdzie liczy się tylko zysk a pacjent jest traktowany przedmiotowo.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/03/deklaracja-samorzadowca-pis-krotka/

03/11/2014 www.pdf-archive.com

Tramwaj do Dworca PKP 56%

27.04.2005 r., • obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów przez które lub obok których przebiegają trasy tramwajowe będące przedmiotem opracowania:

https://www.pdf-archive.com/2012/01/16/tramwaj-do-dworca-pkp/

16/01/2012 www.pdf-archive.com

riposta1 55%

Ale to jest nie na temat i nie jest przedmiotem sporu, takie bezpodstawne straszenie uważam za żenujące.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/13/riposta1/

13/10/2014 www.pdf-archive.com

statut wprowadzono zmiany 11 06 2015r 53%

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

https://www.pdf-archive.com/2016/07/08/statut-wprowadzono-zmiany-11-06-2015r/

08/07/2016 www.pdf-archive.com

PLAN KONKURSU NOCARZ 53%

To nie jest przedmiotem tego szkolenia.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/08/plan-konkursu-nocarz/

07/03/2012 www.pdf-archive.com