Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «przedstawiciela»:


Total: 34 results - 0.012 seconds

Deklaracja gry amatora 100%

(podpis przedstawiciela klubu) (pieczęć klubu) Zatwierdzono przez OZPN Wałbrzych ………………………..…………………….

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/deklaracja-gry-amatora/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

OŚWIADCZENIEzgodaRodzica 81%

/imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego/ legitymujący/legitymująca się dowodem tożsamości ..............................................................................

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/o-wiadczeniezgodarodzica/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

grudzien2016 81%

BIAŁA NISKOSODOWA FUNKCJONALNA USTRONIANKA USTRONIANKA 1.5l 1.5l · z asortymentu · z asortymentu PYTAJ U PRZEDSTAWICIELA ....................

https://www.pdf-archive.com/2016/11/30/grudzien2016/

30/11/2016 www.pdf-archive.com

listaa 64%

Do wielce szanownego przedstawiciela Lancea Sanctum, Ojca Anzelma Andreitt Drogi Panie Zostałem poproszony przez seneszala Domeny Łódzkiej, Vice Comesa Zygmunta Żółkowskiego, do przeprowadzenia badań nad tajemniczą przypadło9ścią, która dotknęła ghoule obecne na balu książęcym.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/09/listaa/

09/09/2012 www.pdf-archive.com

listm 64%

Do Maksyma, członka Ruchu Kartiańskiego, przedstawiciela klanu Nosferatu Szanowny Panie Zgłaszam się do Pana w niezwykle ważnej sprawie.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/12/listm/

12/09/2012 www.pdf-archive.com

gazetka sierpień 64%

11.65 zł netto Zapytaj Przedstawiciela o pełną ofertę...

https://www.pdf-archive.com/2015/08/11/gazetka-sierpie/

11/08/2015 www.pdf-archive.com

OŚWIADCZENIEzgoda 64%

– ponoszę pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podopiecznego – jestem świadomy stanu zdrowia Podopiecznego i pozwala mu on na aktywny udział w zawodach kolarskich na rowerach górskich ze wszystkimi tego konsekwencjami, za co biorę pełną i wyłączną odpowiedzialność – jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych i psychicznych jakie wiążą się z jazdą na rowerze górskim i nie będę rościć wobec Organizatora pretensji w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu lub życiu Podopiecznego – jeżeli tylko stan zdrowia Podopiecznego pogorszy się, zaprzestanie on aktywnego uczestnictwa w zawodach, nawet jeżeli wiedza o jego aktualnym stanie zdrowia nie będzie poparta diagnozą lekarską – wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Podopiecznego w trakcie zawodów oraz w czasie, kiedy przebywa on w miejscu ich rozgrywania, za pomocą filmu, obrazu, dźwięku, słowa, oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie go za pośrednictwem wszelkich mediów dla celów informacyjnych oraz promocyjnych wyścigu – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania Podopiecznego ……………………………..……………………………………………… /data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej/

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/o-wiadczeniezgoda/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN-KONKURSU 63%

Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

https://www.pdf-archive.com/2019/07/07/regulamin-konkursu/

07/07/2019 www.pdf-archive.com

REGULAMIN SMYK NAJLEPSZY PREZENT 63%

W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, działające za zgodą przedstawiciela ustawowego („Uczestnik Konkursu”).

https://www.pdf-archive.com/2018/05/15/regulaminsmyknajlepszy-prezent/

15/05/2018 www.pdf-archive.com

BlokEkipa Regulamin 61%

Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego, spełnia wszystkie postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu oraz przystąpiła do Konkursu przez dokonanie czynności określonych w § 3 pkt.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/28/blokekipa-regulamin/

28/07/2016 www.pdf-archive.com

Oceny i tytuły psów 60%

   Młodsze Szczenięta i Szczenięta Najpiękniejsze Szczenię w Rasie Najpiękniejsze Szczenię Wystawy BIS Puppy - ocena wybitnie obiecująca - wygrana w porównaniu ze szczeniętami z - lokata I w klasie szczeniąt tytułem Najpiękniejsze Szczenię w Rasie - wygrana w porównaniu płci  Młodzież Zwycięzca Młodzieży - ocena doskonała - lokata I - pies i suka Najpiękniejszy Junior w Rasie - pies lub suka z tytułem Zwycięzca Młodzieży Najlepszy Junior Wystawy - wygrana w porównaniu z psami z tytułem Najpiękniejszy Junior w Rasie Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS) - po przyznaniu tytułu Zwycięzca Rasy, sędzia musi wybrać najlepszego przedstawiciela płci przeciwnej Zwycięzca Grupy (BOG) - wygrana w porównaniu z psami z tytułem Zwycięzca Rasy w tej samej grupie FCI Zwycięzca Wystawy (BIS) - wygrana w porównaniu z psami z tytułem Zwycięzca Grupy CHAMPIONATY  TYTUŁY Pośrednia, otwarta, użytkowa i championów Najlepszy Dorosły Pies/Najlepsza Dorosła Suka - lokata I - ocena doskonała - pies i suka Młodzież, pośrednia, otwarta, użytkowa i championów Zwycięzca Rasy (BOB) - wygrana psa lub suki w porównaniu z psami z tytułami:

https://www.pdf-archive.com/2019/10/12/oceny-i-tytuy-psow/

12/10/2019 www.pdf-archive.com

kokurs1-skonwertowany 59%

Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/02/kokurs1-skonwertowany-1/

02/04/2020 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu POPRAWIONY 56%

1 poniżej (małoletni uczestniczą w KONKURSIE pod warunkiem posiadania skutecznej prawnie zgody swego przedstawiciela ustawowego), która w dniach od 20 kwietnia do 13 maja 2017 roku rozwiąże jedno z 24 zadań konkursowych publikowanych każdego dnia w okresie trwania Konkursu na podstronie dedykowanej konkursowi na www.glamour.pl, w tym celu wysyłając odpowiedź na zadanie konkursowe na adres konkursurodzinowy@glamour.pl.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/20/regulamin-konkursu-poprawiony/

20/04/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu 55%

- adres korespondencyjny na jej terenie, - pełną zdolność do czynności prawnych (osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego), - konto w serwisie Facebook.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/17/regulamin-konkursu/

17/04/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU PRUS 54%

osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, może brać udział w Konkursie pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego (m.in.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/10/regulamin-konkursu-prus/

10/05/2017 www.pdf-archive.com

Program-konferencji-Koronacje-wizerunku-Matki-Bożej 54%

wystąpienia Przedstawiciela Marszałka Senatu RP, Metropolity Częstochowskiego ks.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/12/program-konferencji-koronacje-wizerunku-matki-bo-ej/

12/09/2017 www.pdf-archive.com

Woolhope Herald 2 maja 52%

­ Rozmawiałem w wejściu z dwójką z nich jednocześnie zerkając spostrzegłem te dokumenty i przeczytałem W O O L HO P E HE R A L D ­ Czyli mam rozumieć, że przeczytał Pan z odległości kilku dwoma krasnoludami stojąc w wejściu Kuźni, które ledwie mieści jednego przedstawiciela tej rasy?

https://www.pdf-archive.com/2012/05/05/woolhope-herald-2-maja/

05/05/2012 www.pdf-archive.com

r4 52%

d) posiadania sprawnego i zgodnego z RSM (Regulamin Sportu Motocyklowego) motocykla w specyfikacji Supermoto (opony drogowe lub wyścigowe) Dopuszcza się motocykle z homologacją jak i bez homologacji drogowej, wcześniej sprawdzonych i dopuszczonych do jazdy pod kątem oceny stanu technicznego, przez upoważnionego przedstawiciela Supermoto.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/17/r4/

17/05/2017 www.pdf-archive.com

regulamin 49%

Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulamin/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

regulaminKzB 49%

Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/08/regulaminkzb/

08/10/2015 www.pdf-archive.com

regulaminkonkursu 49%

Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulaminkonkursu/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

20160602 lenovo fb regulamin final 47%

Zakaz nie dotyczy przeniesienia prawa do nagrody na przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego Zwycięzcy za uprzednią zgodą Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/03/20160602-lenovo-fb-regulamin-final/

03/06/2016 www.pdf-archive.com

Kopia Lakeside KODEKS CYWILNY 47%

Art.​​ 11.​​ §​​ 1.​ ​​Osoba​​ograniczona​​w​​zdolności​​do​​czynności​​prawnych​​może​​bez​​zgody przedstawiciela​​ustawowego​​rozporządzać​​swoim​​zarobkiem.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-lakeside-kodeks-cywilny/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu komentarze (+laureaci) 45%

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych potwierdza, że posiada na to zgodę swojego przedstawiciela ustawowego.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/29/regulamin-konkursu-komentarze-laureaci/

29/01/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na Facebooku 43%

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;

https://www.pdf-archive.com/2017/12/08/regulamin-konkursu-na-facebooku/

08/12/2017 www.pdf-archive.com