Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 January at 18:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «przedstawicielstwa»:


Total: 2 results - 0.006 seconds

lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje 100%

Fundacje zagraniczne mające siedzibę za granicą mogą tworzyć przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/13/lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje/

13/01/2017 www.pdf-archive.com

Dyktatura nietykalnych - Henryk Pająk 39%

Trochę tych pieniędzy nawet wraca do Stanów Zjednoczonych na propagandę syjonistyczną, duża część z tego przechodzi przez B’nai B’rith i przez Konferencję Żydowskich Organizacji oraz przez Żydowski Światowy Kongres.Żydowska Agencja jest ramieniem finansowym (rodzaj przedstawicielstwa) B'nai B'rith.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/03/dyktatura-nietykalnych-henryk-paj-k/

03/03/2016 www.pdf-archive.com