Search


PDF Archive search engine
Last database update: 11 May at 22:48 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «przekazanych»:


Total: 10 results - 0.019 seconds

OI-S-11-13-2563277 100%

- brak ubezpieczenia pojazdu - opóźnienie w przekazaniu danych do UFG przez zakład ubezpieczeń - brak przekazania danych do UFG przez odpowiedzialny zakład ubezpieczeń - odrzucenie przez UFG danych przekazanych przez zakład ubezpieczeń (np.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/13/oi-s-11-13-2563277/

13/04/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-2653029 100%

- brak ubezpieczenia pojazdu - opóźnienie w przekazaniu danych do UFG przez zakład ubezpieczeń - brak przekazania danych do UFG przez odpowiedzialny zakład ubezpieczeń - odrzucenie przez UFG danych przekazanych przez zakład ubezpieczeń (np.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/24/oi-s-11-13-2653029/

24/04/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-2804270 100%

- brak ubezpieczenia pojazdu - opóźnienie w przekazaniu danych do UFG przez zakład ubezpieczeń - brak przekazania danych do UFG przez odpowiedzialny zakład ubezpieczeń - odrzucenie przez UFG danych przekazanych przez zakład ubezpieczeń (np.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/14/oi-s-11-13-2804270/

14/05/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-3013180 100%

- brak ubezpieczenia pojazdu - opóźnienie w przekazaniu danych do UFG przez zakład ubezpieczeń - brak przekazania danych do UFG przez odpowiedzialny zakład ubezpieczeń - odrzucenie przez UFG danych przekazanych przez zakład ubezpieczeń (np.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/07/oi-s-11-13-3013180/

07/06/2013 www.pdf-archive.com

DZG L780 - OI-S-11-13-3175362 87%

Odpowiedź na pytanie została wygenerowana zgodnie ze stanem bazy Ośrodka Informacji UFG na dzień 2013-06-25, na podstawie danych przekazanych przez firmy ubezpieczeniowe.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/26/dzg-l780-oi-s-11-13-3175362/

26/06/2013 www.pdf-archive.com

Ogłoszenie 67%

lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/14/og-oszenie/

14/09/2016 www.pdf-archive.com

Umowa-Gurmet-20 64%

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji przekazanych drugiej Stronie w jakiejkolwiek formie, uzyskanych bezpośrednio lub pośrednio, w związku lub przy okazji współpracy Stron, o której mowa w postanowieniach Umowy [dalej:

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/umowa-gurmet-20/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

r4 55%

Ewidencja członków Supermoto prowadzona jest w formie elektronicznej w systemie członkowskim AP na podstawie deklaracji, o których mowa w pkt 3 powyżej, przekazanych do Biura Sportu AP oraz w formie papierowej prowadzonej przez władze Supermoto.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/17/r4/

16/05/2017 www.pdf-archive.com

regulamin 49%

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest Art Mobile sp.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/08/regulamin/

08/11/2017 www.pdf-archive.com

arkusz informacyjny 49%

W stosownych przypadkach czas, przez jaki kredytodawca jest związany treścią informacji przekazanych przed zawarciem umowy Niniejsza informacja zachowuje ważność do momentu obowiązywania stóp oprocentowania przedstawionych w standardowym arkuszu informacyjnym i do momentu obowiązywania Ramowej Umowy Pożyczki Net Credit Sp.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/arkusz-informacyjny/

09/01/2015 www.pdf-archive.com