Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 March at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «przekroju»:


Total: 10 results - 0.011 seconds

praca1 100%

Obliczanie charakterystyk geometrycznych przekroju (ujęcie numeryczne) Autor:

https://www.pdf-archive.com/2011/05/10/praca1/

10/05/2011 www.pdf-archive.com

Projekt zadaszenia nad peroniami 96%

A1 80 80 130 123 Płatew stalowa rura prostokątna rura prostokątna RP 100x40 Słup stalowy dwutownik IPE 300 łączniki do mocowania szkła 320 E 130 Blachownica stalowa o zmiennym przekroju PRZEKRYCIE DACHU BLACHA W KOLORZE SZARYM - RAL 7040 Blachownica stalowa o zmiennym przekroju Słup stalowy dwutowy IPE 300 400 130 Fundament żelbetowy 123 szkło klejone gr.8mm, laminowane, hartowane z powłoką samoczyszczącą motyw dekoracyjny na wysokości 1,50-2,00m D ELEMENTY KONSTRUKCYJNE W KOLORZE SZARYM - RAL 7016 182 197 600 572 52 C KOLORYSTYKA:

https://www.pdf-archive.com/2017/07/23/projekt-zadaszenia-nad-peroniami/

23/07/2017 www.pdf-archive.com

Mosty Obliczenia 24maja 84%

12 fyk ≔ 500 ⋅ MPa charakterystyczna granica plastyczności stali fyk fyd ≔ ―― = 434.783 MPa 1.15 obliczeniowa granica plastyczności stali ftk ≔ 550 ⋅ MPa Es ≔ 200 ⋅ GPa wytrzymałość charakterystyczna stali na rozciąganie moduł sprężystości stali ZBROJENIE DOLNE PŁYTY Wyznaczenie potrzebnego zbrojenia ze względu na SGN - część przęsłowa Wyznaczenie minimalnego i maksymalnego zbrojenia w płycie pomostowej dla zbrojenia dolnego bf ≔ 100 cm szerokość przekroju płyty hf ≔ 22 cm wysokość przekroju płyty dla przęsła φpł d ≔ hf - Cnom - ― = 16.6 cm 2 wysokość użyteczna płyty fyk = 500 MPa charakterystyczna granica plastyczności stali kc ≔ 0.4 współczynnik zależny od rozkładu naprężeń w przekroju w chwili bezpośrednio poprzedzającej zarysowanie oraz od zmiany ramienia sił wewnętrznych k ≔ 1.0 współczynnik zależny od wpływu nierównomiernych, samorównoważących się naprężeń, które prowadzą do zmniejszenia sił od odkształceń wymuszonych fct.eff ≔ fctm = 3.2 MPa średnia wartość wytrzymałości betonu na rozciąganie osiągnięta w chwili pojawienia się pierwszych rys Act ≔ 0.5 ⋅ bf ⋅ d = 830 cm 2 pole przekroju strefy rozciąganej betonu wmax ≔ 0.3 ⋅ mm maksymalna szerokość rys σs ≔ 220 ⋅ MPa naprężenia w stali, tablica 7.2N fctm Asmin1 ≔ 0.26 ⋅ ―― ⋅ bf ⋅ d = 2.762 cm 2 fyk Asmin2 ≔ 0.0013 ⋅ bf ⋅ d = 2.158 cm 2 kc ⋅ k ⋅ fct.eff ⋅ Act Asmin3 ≔ ――――― = 4.829 cm 2 σs MEd ≔ mxm.el = 145.811 kN ⋅ m Asmax ≔ 0.04 ⋅ bf ⋅ hf = 88 cm 2 maksymalne zbrojenie płyty pomostowej Asmin ≔ max ⎛⎝Asmin1 , Asmin2 , Asmin3⎞⎠ = 4.829 cm 2 minimalne zbrojenie płyty pomostowej εcm2 ≔ 0.35% -fyd εpl ≔ ―― = -0.217 1% Es λ ≔ 0.8 λ ⋅ εcm2 ξeff.lim ≔ ―――= 2.111 εcm2 + εpl 13 graniczne odkształcenie stali przy przejściu w stan plastyczny graniczne odkształcenie betonu współczynnik redukcji wysokości efektywnej strefy ściskanej oraz wytrzymałości betonu wartość graniczna względnej wysokości efektywnej strefy ściskanej betonu

https://www.pdf-archive.com/2018/05/24/mostyobliczenia24maja/

24/05/2018 www.pdf-archive.com

SKRYPT - anteny WIFI 73%

Warto pamiętać, że anteny szczelinowe o przekroju falowodu około 10*2,5 cm mają polaryzacją pseudodookólną (to znaczy po bokach są luki w charakterystyce), dopiero zwiększenie przekroju do około 10*5 cm powoduje, iż charakterystyka jest zbliżona do dookólnej.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/10/skrypt-anteny-wifi/

10/02/2012 www.pdf-archive.com

Badanie spręzyny- Karol Kraus budownictwo nst 73%

- naprężenie wewnętrzne Fs-wartośd siły sprężystości S- płaszczyzna powierzchni przekroju poprzecznego.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/24/badanie-spr-zyny-karol-kraus-budownictwo-nst/

24/02/2015 www.pdf-archive.com

123 73%

Politechnika Lubelska MECHANIKA Laboratorium wytrzymałości materiałów … Ćwiczenie 22 - Wyznaczanie momentu bezwładności przekroju zginanej belki z definicji i wzoru Geigera Przygotował:

https://www.pdf-archive.com/2011/05/10/123/

10/05/2011 www.pdf-archive.com

Lab3 opis 12 11 12 69%

Plik ten zawiera próbę losową przepływów maksymalnych rocznych Qmax,i, i = 1,2,...,n, n = 30, konkretnej rzeki w danym przekroju wodowskazowym.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/18/lab3-opis-12-11-12/

18/01/2013 www.pdf-archive.com

Wydymała 61%

Wszystkie pręty wykonane są ze stali o module Younga równym E i polu przekroju równym A.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/08/wydyma-a/

08/04/2014 www.pdf-archive.com

ml pro 42%

Dodatkowe trójwymiarowe kierownice ograniczają burzliwość strumienia powietrza, oraz wyrównują prędkości przepływu w całym przekroju za wentylatorem.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/29/ml-pro/

29/11/2016 www.pdf-archive.com

Lab-4 37%

Dzięki temu iglica jest dociskana do gniazda nie tylko za pomocą spręŜyny, ale takŜe w wyniku działania ciśnienia paliwa na jej powierzchnię przekroju poprzecznego.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/05/lab-4/

05/12/2016 www.pdf-archive.com