Search


PDF Archive search engine
Last database update: 24 October at 14:38 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «przeniesienie»:


Total: 29 results - 0.04 seconds

Dokument 46 100%

Jana Pawła II w Tarnowie 33-101, Norwida 22, 33-100 Tarnów PODANIE O PRZENIESIENIE DO NIEMIECKIEJ GRUPY JĘZYKOWEJ Proszę o przeniesienie mnie z grupy języka włoskiego do grupy języka niemieckiego w klasie 1C roku szkolnego 2017/2018 z powodu większego zainteresowania językiem niemieckim, aspiracji oraz prywatnych planów związanych z późniejszym wykorzystywaniem języka niemieckiego w ramach edukacji i pracy.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/30/dokument-46/

30/06/2017 www.pdf-archive.com

Eula bentley 79%

PRZENIESIENIE.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/15/eula-bentley/

15/06/2015 www.pdf-archive.com

przedluzenie 78%

tytuł naukowy, imię i nazwisko Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgodny na przeniesienie zaliczenia Wychowania Fizycznego z semestru drugiego na czwarty.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/12/przedluzenie/

12/06/2011 www.pdf-archive.com

przedluzenie 78%

tytuł naukowy, imię i nazwisko Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgodny na przeniesienie zajęć Wychowania Fizycznego z semestru drugiego na czwarty.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/12/przedluzenie-1/

12/06/2011 www.pdf-archive.com

przedluzenie 78%

tytuł naukowy, imię i nazwisko Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgodny na przeniesienie zajęć Wychowania Fizycznego z semestru drugiego na czwarty.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/12/przedluzenie-2/

12/06/2011 www.pdf-archive.com

przedluzenie 78%

tytuł naukowy, imię i nazwisko Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie zajęć Wychowania Fizycznego z semestru drugiego na czwarty.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/12/przedluzenie-3/

12/06/2011 www.pdf-archive.com

przedluzenie 78%

tytuł naukowy, imię i nazwisko Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie zajęć Wychowania Fizycznego z semestru drugiego na czwarty.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/13/przedluzenie/

12/06/2011 www.pdf-archive.com

Biologia 78%

* Zapylenie – to przeniesienie pyłku na znamię słupka, * Zapłodnienie – to połączenie plemnika z komórką jajową, dzięki łagiewce pyłkowej.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/05/biologia/

05/02/2018 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi do testu z Ochr 77%

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu nazywana jest:

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/odpowiedzi-do-testu-z-ochr/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

D 007 0014014 0001 75%

Złożenie wniosku o przeniesienie Numeru Telefonu od swojego dotychczasowego operatora do systemu T-Mobile na kartę oraz jednoczesne zarejestrowanie swoich danych u Operatora.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/19/d-007-0014014-0001/

19/12/2016 www.pdf-archive.com

model-release-pdf 72%

Jeżeli Zamawiający wnosi o przeniesienie na niego autorskich praw majątkowych na tę okoliczność sporządzona zostanie odrębna umowa na piśmie w myśl art.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/21/model-release-pdf/

21/03/2012 www.pdf-archive.com

Regulamin 70%

Załącznik nr 1 do Regulaminu „Konkursu na projekt koszulki Wydziału Fizyki” OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu na projekt koszulki wydziału Fizyki całości autorskich praw majątkowych do projektu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/19/regulamin/

19/01/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 70%

Załącznik nr 1 do Regulaminu „Konkursu na projekt koszulki Wydziału Fizyki” OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu na projekt koszulki wydziału Fizyki całości autorskich praw majątkowych do projektu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/20/regulamin/

20/01/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 70%

Załącznik nr 1 do Regulaminu „Konkursu na projekt koszulki Wydziału Fizyki” OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu na projekt koszulki wydziału Fizyki całości autorskich praw majątkowych do projektu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/regulamin/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 70%

Załącznik nr 1 do Regulaminu „Konkursu na projekt koszulki Wydziału Fizyki” OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu na projekt koszulki wydziału Fizyki całości autorskich praw majątkowych do projektu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/regulamin-1/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 70%

Załącznik nr 1 do Regulaminu „Konkursu na projekt koszulki Wydziału Fizyki” OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu na projekt koszulki wydziału Fizyki całości autorskich praw majątkowych do projektu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/27/regulamin/

27/02/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 69%

Załącznik nr 1 do Regulaminu „Konkursu na projekt koszulki Wydziału Fizyki” OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu na projekt koszulki wydziału Fizyki całości autorskich praw majątkowych do projektu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/03/regulamin/

03/03/2015 www.pdf-archive.com

Informatyka 66%

Przeniesienie akcji do Włoch i okresu, w którym królował humanizm, wiąże się nie tylko ze zmianą lokacji, ale i z położeniem większego nacisku na postacie oraz wątek fabularny.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/15/informatyka/

15/11/2013 www.pdf-archive.com

Urodziny Pluszowego Misia regulamin 60%

Przeniesienie praw autorskich zachodzi na następujących polach eksploatacji:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/18/urodziny-pluszowego-misia-regulamin/

18/11/2016 www.pdf-archive.com

Stanisława Michalik 60%

Z bliżej nieznanych powodów, określonych przez Kurpierza mianem “względów osobistych”, poprosiła o przeniesienie służbowe do Zespołu Adwokackiego nr 1 w Suwałkach.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/23/stanis-awa-michalik/

23/03/2017 www.pdf-archive.com

regulamin konkursu Wawel - Dzień Tańca 59%

Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/29/regulamin-konkursu-wawel-dzie-ta-ca/

29/04/2015 www.pdf-archive.com

Charles Bukowski - Listonosz 58%

A potem przeniesienie do Oakford.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/25/charles-bukowski-listonosz/

25/02/2015 www.pdf-archive.com

słownik terminów prawnych KDK 53%

Dożywocie Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/15/s-ownik-termin-w-prawnych-kdk/

15/03/2018 www.pdf-archive.com

umowa Najmu sklep 53%

Wynajmujący wyraża niniejszym zgodę na przeniesienie przez Najemcę praw i obowiązków Najemcy wynikających z niniejszej umowy na jakąkolwiek osobę trzecią, która będzie kontynuować działalność prowadzoną przez Najemcę (lub Podnajemcę) w przedmiocie Najmu.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/umowa-najmu-sklep/

24/08/2016 www.pdf-archive.com