Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 January at 18:59 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «przepi»:


Total: 25 results - 0.054 seconds

Odp na pytania 66%

Projekt nie wprowadza natomiast zmian do ogólnych zasad odpowiedzialności za przestępstwa wobec środowiska, egzekwowanej na podstawie odpowiednich przepi-sów kodeksu karnego.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/odp-na-pytania/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 56%

Druk nr 367 Warszawa, 22 marca 2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/zmiany-w-ordynacji-podatkowej/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

usarzów 42%

Nawet po szesc­ dzi e si~ciu pi~ciu latach brzmi'l mi w uszach dzwi~ki przepi~k n ie zagranych utworow Beethovena (Appassion aty, Sonaty ksi~zy­ cowej) b'ldz mazurkow i walcow Ch opina, ktore plyn~J:y z otwartych okien salonu i roz­ chodzily si~ wsrod drzew parku.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/14/usarz-w/

14/04/2016 www.pdf-archive.com