Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 January at 18:59 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «przeprowadzany»:


Total: 18 results - 0.021 seconds

Klauzula o poufnosci 100%

zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim wszelkich informacji i danych o charakterze poufnym otrzymanych drogą ustną bądź pisemną od firmy ………………………..nazwa firmy, w której przeprowadzany jest audyt………………… przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji usługi audytu innowacyjnego dla firmy ……..

https://www.pdf-archive.com/2016/04/18/klauzula-o-poufnosci/

18/04/2016 www.pdf-archive.com

CV Jamar Tesan 90%

Jamar Tesan Data urodzenia 03.08.1981 Telefon:

https://www.pdf-archive.com/2016/01/13/cv-jamar-tesan/

13/01/2016 www.pdf-archive.com

Curriculum Vitae - Daniel Lapczyk 71%

Curriculum Vitae Daniel Lapczyk ur.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/26/curriculum-vitae-daniel-lapczyk-1/

26/04/2014 www.pdf-archive.com

CV2 71%

https://www.pdf-archive.com/2017/02/05/cv2/

05/02/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN-KONKURSU 70%

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

https://www.pdf-archive.com/2019/07/07/regulamin-konkursu/

07/07/2019 www.pdf-archive.com

Powiatowy Konkurs Literacki 69%

Przeprowadzany jest w ZSP Nr 1 w Jarocinie od roku szkolnego 2009/2010.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/26/powiatowy-konkurs-literacki/

26/02/2012 www.pdf-archive.com

polski synteza 2 66%

Renesans (odrodzenie, XVI wiek. 1453r.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/08/polski-synteza-2/

08/02/2017 www.pdf-archive.com

kokurs1-skonwertowany 65%

Konkurs przeprowadzany jest za pomocą wyboru zdjęcia przez komisję konkursowa, w skład której wchodzą pracownicy firmy Sportwin z spośród przesłanych zdjęć Uczestników.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/02/kokurs1-skonwertowany-1/

02/04/2020 www.pdf-archive.com

RegulaminKonkursu 64%

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/09/regulaminkonkursu/

09/04/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu 61%

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/17/regulamin-konkursu/

17/04/2017 www.pdf-archive.com

Urodziny Pluszowego Misia regulamin 55%

Konkurs zostanie przeprowadzany na stronie Centrum Handlowego Pasaż Łódzki (dalej:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/18/urodziny-pluszowego-misia-regulamin/

18/11/2016 www.pdf-archive.com

ebis-2015-3-12 49%

Streszczenie:

https://www.pdf-archive.com/2016/05/26/ebis-2015-3-12/

26/05/2016 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi na pytania Metadologia badań naukowych 48%

Wywiad może byc przeprowadzany w dowolnym miejscu a kwestionariusz do badania jest w formie papierowej.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/01/odpowiedzi-na-pytania-metadologia-bada-naukowych/

01/12/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na Facebooku 47%

Fanpage oznacza profil publiczny sklepu internetowego QLS.pl prowadzony pod adresem https://www.facebook.com/sklepQLS/ Konkurs oznacza konkurs pod nazwą „POLUB PONIEDZIAŁKI ZE SKLEPEM QLS” przeprowadzany przez Organizatora w okresie na warunkach wskazanych w treści Regulaminu, umieszczony przez Organizatora w Okresie Trwania Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage'a.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/08/regulamin-konkursu-na-facebooku/

08/12/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na FB 45%

Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem sieci Internet, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu Strony.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/16/regulamin-konkursu-na-fb/

16/07/2015 www.pdf-archive.com

sciaga (1) 30%

Wywiad może byc przeprowadzany w dowolnym miejscu a kwestionariusz do badania jest w formie papierowej.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com