Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 January at 18:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «przeprowadzenie»:


Total: 35 results - 0.03 seconds

SkargaHałas 100%

o przeprowadzenie kontroli interwencyjnej w porze nocnej w zak"adzie Thoni Alutec ul.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/03/skargaha-as/

03/02/2014 www.pdf-archive.com

ZAPYTANIE OFERTOWE szkoleniowe gry planszowe 91%

• przygotowanie instrukcji stosowania gier oraz opisu warunków realizacji gier • przeprowadzenie szkoleń;

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/zapytanie-ofertowe-szkoleniowe-gry-planszowe/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

PetycjaPodpisy 88%

Mieszka!cy miasta popieraj"cy petycj# o przeprowadzenie kontroli interwencyjnej w zak$adch naruszajacych normy ha$asu w Stalowej Woli lista stanowi za$acznik nr 1.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/08/petycjapodpisy/

08/02/2014 www.pdf-archive.com

dotyczy organizacji oraz przeprowadzenia wyscigu 88%

Planujemy także przeprowadzenie wstępnych rozmów z firmą zarządzająca taksówkami oraz z Panem Maślakiem – operatorem kamery.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/03/dotyczy-organizacji-oraz-przeprowadzenia-wyscigu/

03/04/2015 www.pdf-archive.com

RF przerwanie biegu przedawnienia 88%

23 pkt 3 uks „Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach o prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 złotych”.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/25/rf-przerwanie-biegu-przedawnienia/

25/02/2017 www.pdf-archive.com

raport3 v1 83%

Przeprowadzenie analizy dokowania ligandu Wstęp Analizowanym przez nas białkiem było 1OPL w układzie z ligandem P16 (dla obu łańcuchów) oraz Myr (dla łańcucha A).

https://www.pdf-archive.com/2016/02/21/raport3-v1/

21/02/2016 www.pdf-archive.com

I C 3694 15 SR Warszawa kredyt waloryzowany 81%

złożył odpowiedź na pozew, w której wnosił o oddalenie powództwa w całości, a także przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków A.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/i-c-3694-15-sr-warszawa-kredyt-waloryzowany/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

Umowa zawodnika 81%

W przypadku działania siły wyższej bądź występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie treningu w wyznaczonym terminie, Klub zastrzega sobie możliwość odwołania treningu.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/umowa-zawodnika/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

regulamin II Memoriał Marka Cichosza 2013 - Kopia 75%

Odpowiedzialny za przeprowadzenie zawodów Tomasz Natkaniec 509 522 985 Kazimierz Kwidziński 691376951 Najbliższy szpital:

https://www.pdf-archive.com/2015/10/07/regulamin-ii-memoria-marka-cichosza-2013-kopia/

07/10/2015 www.pdf-archive.com

regulamin ogólnopolski wyścig przełajowy 75%

Odpowiedzialny za przeprowadzenie zawodów Tomasz Natkaniec 509 522 985 Kazimierz Kwidziński 691376951 Najbliższy szpital:

https://www.pdf-archive.com/2015/10/07/regulamin-og-lnopolski-wy-cig-prze-ajowy/

07/10/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin zaj sportowych 70%

W przypadku działania siły wyższej bądź występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie treningu w wyznaczonym terminie, Klub zastrzega sobie możliwość odwołania treningu, o czym zobowiązuje się poinformować zawodników lub rodziców IV.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/regulamin-zaj-sportowych/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

regulamin-rozgrywek-Dnia-Sportu-WZiKS-2015 69%

PRZEPROWADZENIE ROZGRYWEK 1.Turniej będzie rozegrany w dniu 12.05.2015 roku systemem mieszanym:

https://www.pdf-archive.com/2015/04/13/regulamin-rozgrywek-dnia-sportu-wziks-2015/

13/04/2015 www.pdf-archive.com

Pismo do przychodni OŚWIADCZENIA O ODMOWIE (1 ostatnie) 66%

Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/11/pismo-do-przychodni-o-wiadczenia-o-odmowie-1-ostatnie/

11/05/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin Puchar Polski 66%

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/01/regulamin-puchar-polski/

01/05/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin RENAULT Wygraj weekend z Renault 65%

Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, ani też ufundowanie i wręczenie nagród w Konkursie.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/14/regulamin-renault-wygraj-weekend-z-renault/

14/07/2016 www.pdf-archive.com

Zapuść wąsa dla jaj i wygraj bilet na Puchar Polski 65%

Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/27/zapu-wsa-dla-jaj-i-wygraj-bilet-na-puchar-polski/

27/11/2019 www.pdf-archive.com

Znajdź nas w Wodnym Parku i strzel sobie z nami fotkę 65%

Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art.

https://www.pdf-archive.com/2019/10/28/znajd-nas-w-wodnym-parku-i-strzel-sobie-z-nami-fotk/

28/10/2019 www.pdf-archive.com

Regulamin 64%

Zaplanowano przeprowadzenie rekrutacji do udziału w projekcie, w trakcie którego wyłonionych zostanie 4 grupy uczestników wraz z listą rezerwową (każda grupa po 10 uczestników wraz z 2 dodatkowymi uczestnikami).

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/regulamin/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

ZS3 Krasnik - 0. Ogłoszenie o projekcie popr 62%

Nieusprawiedliwiona okolicznościami rezygnacja z uczestnictwa w programie, a także nieusprawiedliwiona okolicznościami zwłoka w powiadomieniu o tym fakcie Koordynatora Programu Erasmus+ uniemożliwiająca lub utrudniająca przeprowadzenie dodatkowych kwalifikacji pociągnie ze sobą skutki określone w umowie pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-0-og-oszenie-o-projekcie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

PCM - Ogłoszenie o projekcie 61%

Nieusprawiedliwiona okolicznościami rezygnacja z uczestnictwa w programie, a także nieusprawiedliwiona okolicznościami zwłoka w powiadomieniu o tym fakcie Koordynatora Programu Erasmus+ uniemożliwiająca lub utrudniająca przeprowadzenie dodatkowych kwalifikacji pociągnie ze sobą skutki określone w umowie pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-og-oszenie-o-projekcie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

regulamin-promocji---doladowania-plus 6 grudnia 61%

lub innych podmiotów zaangażowanych w przeprowadzenie Promocji, jak również członkowie rodzin tych osób.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/08/regulamin-promocji-doladowania-plus-6-grudnia/

08/12/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu warsztaty, sypialnia, że hoo hooo 59%

Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu i przekazanie ufundowanych przez Fundatora Nagród Zwycięzcom.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/15/regulamin-konkursu-warsztaty-sypialnia-e-hoo-hooo/

15/01/2018 www.pdf-archive.com

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH DSW SUPERLIGA 56%

a) za przeprowadzenie nieprawidłowej zmiany zawodnik wchodzący zostanie ukarany żółtą kartką i karą dwóch minut.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/22/regulamin-rozgrywek-pi-karskich-dsw-superliga/

22/02/2015 www.pdf-archive.com

Sygn. akt II Ca 981 2016 (I C 2535 2015 K) 54%

Wywodząc apelację skarżący bank także o przeprowadzenie dowodu z pisma Komisji Nadzoru Finansowego oraz projektu Ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i pożyczki – na okoliczność ich treści, wskazującej, że planowana ustawa gwarantująca pomoc osobom, które w latach 2005-2008 zawarły umowę o kredyt we frankach szwajcarskiej ma zastosowanie do umów zawieranych do dnia 26 sierpnia 2011 r., gdy weszła w życie ww.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/02/sygn-akt-ii-ca-981-2016-i-c-2535-2015-k/

02/10/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN GP 2015-1 52%

opadów deszczu, awarii sprzętu technicznego lub innych zdarzeo uniemożliwiających jej przeprowadzenie) bez zwrotu kosztów poniesionych przez widzów i zawodników.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/27/regulamin-gp-2015-1/

27/01/2015 www.pdf-archive.com