Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «przerwa»:


Total: 38 results - 0.038 seconds

konferencja 2017 100%

Adama Mickiewicza w Poznaniu DYSKUSJA PRZERWA KAWOWA II SESJA 13:15 – 13:30 13:30 – 13:45 13:45 – 14:00 14:00 – 14:15 14:15 – 14:40 14:40 – 15:45 „Fenomen popularności prezydenta Władimira Putina w Rosji” Joanna Nowak Uniwersytet im.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/konferencja-2017/

27/09/2017 www.pdf-archive.com

trening pw 99%

6 x 50% przerwa wypoczynkowa:

https://www.pdf-archive.com/2012/07/08/trening-pw/

08/07/2012 www.pdf-archive.com

Jak zbudować efektywny zespół projektowy 97%

Certyfikat Więcej informacji o terminach znajdziesz na www.inspiringpeople.pl www.efektywny-zespol.inspiringpeople.pl JAK ZBUDOWAĆ EFEKTYWNY ZESPÓŁ PROJEKTOWY Dzień I 8 godzin szkoleniowych 9.00 - 10.30 MODUŁ I - WPROWADZENIE INTELIGENCJA EMOCJONALNA W PRAKTYCE WPŁYW BUDOWANIA RELACJI NA EFEKTYWNE DZIAŁANIE ZESPOŁU 10.30 - 10.45 10.45 - 12.30 PRZERWA KAWOWA MODUŁ II - BUDOWANIE WIZERUNKU I AUTORYTETU MANAGERA ASERTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU MOJE MOCNE STRONY JAKO MENEDŻERA (AUTODIAGNOZA) 12.30 - 13.30 13.30 - 15.00 PRZERWA OBIADOWA MODUŁ III - ROLA MENEDŻERA PODCZAS FORMOWANIA ZESPOŁU GRUPA A ZESPÓŁ, MISJA, WSPÓLNY CEL I WARTOŚCI ZESPOŁU ORAZ FIRMY BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EFEKTY PRACY ZESPOŁU I FIRM PRZERWA KAWOWA 15.00 - 15.15 15.15 - 16.45 MODUŁ IV - EFEKTYWNE STYLE ZARZĄDZANIA I RELACJI Z PODWŁADNYMI ROZPOZNAWANIE FAZ ROZWOJU ZESPOŁU DOSTOSOWANIE STYLU ZARZĄDZANIA DO TYPU PRACOWNIKA, SYTUACJI I ETAPU ROZWOJU ZESPOŁU PODSUMOWANIE DNIA 16.45 - 17.00 Dzień II 8 godzin szkoleniowych 9.00 - 10.30 MODUŁ V - KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE (SZEF-PODWŁADNI) KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA SZEFA Z PODWŁADNYMI NARZĘDZIA BUDOWANIA RELACJI Z PRACOWNIKIEM, DIALOG W ZESPOLE 10.30 - 10.45 10.45 - 12.30 PRZERWA KAWOWA MODUŁ VI - UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNYCH I ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE INFORMACJA ZWROTNA JAKO MOTYWATOR TRUDNE SYTUACJE ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM INFORMACJI ZWROTNYCH PLANOWANIE PRACY I KONTRAKTOWANIE ZADAŃ Z PODWŁADNYMI 12.30 - 13.30 13.30 - 14.15 PRZERWA OBIADOWA MODUŁ VII - MOTYWOWANIE POZA FINANSOWE PRACOWNIKÓW ROZPOZNAWANIE POZAFINANSOWYCH POTRZEB PRACOWNIKÓW SPADEK/KRYZYS MOTYWACJI PRACOWNIKÓW 14.15 - 15.00 MODUŁ VIII - DELEGOWANIE ZADAŃ JAKO MOTYWATOR ROLA ODPOWIEDZIALNOŚCI W DELEGOWANIU UPRAWNIEŃ ZASADY DELEGOWANIA 15.00 - 15.15 15.15 - 16.45 PRZERWA KAWOWA MODUŁ IX - KLUCZOWE OBSZARY ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH CZARNA PERŁA - SESJA FEEDBACKOWA Z TRENEREM (OPCJONALNIE) WYZNACZENIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI ROZWOJU 16.45 - 17.00 PODSUMOWANIE SZKOLENIA Inspiring People Inspiring People JAK ZBUDOWAĆ EFEKTYWNY ZESPÓŁ PROJEKTOWY SZKOLENIE POPROWADZI Jelena Kucharczyk PSYCHOLOG, CERTYFIKOWANY TRENER BIZNESU, COACH,MENTOR, DORADCA, MENADŻER DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Opracowanie i wprowadzenie kompleksowego programu rozwojowego w firmach z branżach finansowej i tłumaczeniowej, mające na celu maksymalizacje efektywności i rentowności firm ZE SZKOLEŃ SKORZYSTALI Trener dla kadry kierowniczej oraz zarządzającej Deutsche Telekom Obecnie współpracuje jako coach i mentor, z firmą Inspiring People VSoft SA Relizacja projektów szkoleniowych i edukacyjno-społecznych dla Ministerstwa Kultury Pracownia psychologiczna Elżbieta Sołtys, Jan Robert Sołtys Doświadczenie w prowadzeniu własnego biznesu w branży doradczo–finansowej Moskiewskie centrum rozwoju osobistego Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami Trener przy realizacji kilkuletnich projektów szkoleniowych PARP Biuro Tłumaczeń Vivalang Bogate doświadczenie pedagogiczne Stowarzyszenie Teatr Nowy wKrakowie WYKSZTAŁCENIE Uniwersytet Jagielloński Aegon S.A.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/28/jak-zbudowa-efektywny-zesp-projektowy/

28/08/2014 www.pdf-archive.com

Jak zjednywać sobie ludzi - zaawansowane techniki perswazji 96%

Certyfikat Więcej informacji o terminach znajdziesz na www.inspiringpeople.pl www.efektywny-zespol.inspiringpeople.pl JAK ZJEDNAĆ SOBIE LUDZI - ZAAWANSOWANE TECHNIKI PERSWAZJI Inspiring People Dzień I 8 godzin szkoleniowych 9.00 - 10.30 MODUŁ I - WPROWADZENIE DO ZAAWANSOWANYCH TECHNIK WYWIERANIA WPŁYWU ETYKA WYWIERANIA WPŁYWU - OSTRZEŻENIE ZAŁOŻENIA OPERACYJNE 10.30 - 10.45 10.45 - 14.45 PRZERWA KAWOWA MODUŁ II - BUDOWANIE STANU PODATNOŚCI NA SUGESTIE DOPASOWANIE – POZIOMY I SPOSOBY HARMONIZACJI PROWADZENIE – POZIOMY I SPOSOBY PRZEJMOWANIA KONTROLI 13.45 - 14.45 14.45 - 15.30 PRZERWA OBIADOWA MODUŁ III - KOMUNIKACJA WERBALNA W PROCESIE WYWIERANIA WPŁYWU JAK SŁOWA WPŁYWAJĄ NA PODŚWIADOMOŚĆ JAK POPRAWNIE FORMUŁOWAĆ SUGESTIE INTONACJA I ZAZNACZANIE ANALOGOWE PRZERWA KAWOWA 15.30 - 15.45 15.45 - 16.45 MODUŁ IV - ZNACZENIE ODDZIAŁYWANIA WZORCÓW LINGWISTYCZNYCH W KONTEKŚCIE ZAAWANSOWANYCH TECHNIK WYWIERANIA WPŁYWU SPÓJNIKI I ICH ZNACZENIE W PROCESIE PERSWAZJI IMPLIKACJE W PROCESIE PERSWAZJI 16.45 - 17.00 PODSUMOWANIE SZKOLENIA Dzień II 8 godzin szkoleniowych 9.00 - 10.30 MODUŁ V - WYWIERANIE WPŁYWU NA PODŚWIADOMOŚĆ ROZMÓWCY PRESUPOZYCJE NARZĘDZIA BUDOWANIA RELACJI Z PRACOWNIKIEM, DIALOG W ZESPOLE 10.30 - 10.45 10.45 - 12.45 PRZERWA KAWOWA MODUŁ VI - UKRYTE SUGESTIE UKRYTE POLECENIA UKRYTY PERFORMATYW KWANTYFIKATOR OGÓLNY 12.45 - 13.45 13.45 - 15.00 PRZERWA OBIADOWA MODUŁ VII - ELEMENTY HIPNOZY KONWERSACYJNEJ POSTULATY KONWERSACYJNE UTYLIZACJE / WYKORZYSTANIA ZŁOŻONE CYTATY 15.00 - 15.15 15.15 - 16.00 PRZERWA KAWOWA MODUŁ VIII - MOWA CIAŁA – ZAGADNIENIA ZAAWANSOWANE NIEWERBALNE WARUNKOWANIE STANÓW EMOCJONALNYCH KOTWICZENIE PRZESTRZENNE 16.00 - 17.00 PODSUMOWANIE SZKOLENIA PODANA AGENDA SZKOLENIA MA ORIENTACYJNY CHARAKTER.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/09/jak-zjednywa-sobie-ludzi-zaawansowane-techniki-perswazji/

09/09/2014 www.pdf-archive.com

Jak zjednać sobie ludzi - zaawansowane techniki perswazji 96%

Certyfikat Więcej informacji o terminach znajdziesz na www.inspiringpeople.pl www.techniki-perswazji.inspiringpeople.pl JAK ZJEDNAĆ SOBIE LUDZI - ZAAWANSOWANE TECHNIKI PERSWAZJI Inspiring People Dzień I 8 godzin szkoleniowych 9.00 - 10.30 MODUŁ I - WPROWADZENIE DO ZAAWANSOWANYCH TECHNIK WYWIERANIA WPŁYWU ETYKA WYWIERANIA WPŁYWU - OSTRZEŻENIE ZAŁOŻENIA OPERACYJNE 10.30 - 10.45 10.45 - 14.45 PRZERWA KAWOWA MODUŁ II - BUDOWANIE STANU PODATNOŚCI NA SUGESTIE DOPASOWANIE – POZIOMY I SPOSOBY HARMONIZACJI PROWADZENIE – POZIOMY I SPOSOBY PRZEJMOWANIA KONTROLI 13.45 - 14.45 14.45 - 15.30 PRZERWA OBIADOWA MODUŁ III - KOMUNIKACJA WERBALNA W PROCESIE WYWIERANIA WPŁYWU JAK SŁOWA WPŁYWAJĄ NA PODŚWIADOMOŚĆ JAK POPRAWNIE FORMUŁOWAĆ SUGESTIE INTONACJA I ZAZNACZANIE ANALOGOWE PRZERWA KAWOWA 15.30 - 15.45 15.45 - 16.45 MODUŁ IV - ZNACZENIE ODDZIAŁYWANIA WZORCÓW LINGWISTYCZNYCH W KONTEKŚCIE ZAAWANSOWANYCH TECHNIK WYWIERANIA WPŁYWU SPÓJNIKI I ICH ZNACZENIE W PROCESIE PERSWAZJI IMPLIKACJE W PROCESIE PERSWAZJI 16.45 - 17.00 PODSUMOWANIE SZKOLENIA Dzień II 8 godzin szkoleniowych 9.00 - 10.30 MODUŁ V - WYWIERANIE WPŁYWU NA PODŚWIADOMOŚĆ ROZMÓWCY PRESUPOZYCJE NARZĘDZIA BUDOWANIA RELACJI Z PRACOWNIKIEM, DIALOG W ZESPOLE 10.30 - 10.45 10.45 - 12.45 PRZERWA KAWOWA MODUŁ VI - UKRYTE SUGESTIE UKRYTE POLECENIA UKRYTY PERFORMATYW KWANTYFIKATOR OGÓLNY 12.45 - 13.45 13.45 - 15.00 PRZERWA OBIADOWA MODUŁ VII - ELEMENTY HIPNOZY KONWERSACYJNEJ POSTULATY KONWERSACYJNE UTYLIZACJE / WYKORZYSTANIA ZŁOŻONE CYTATY 15.00 - 15.15 15.15 - 16.00 PRZERWA KAWOWA MODUŁ VIII - MOWA CIAŁA – ZAGADNIENIA ZAAWANSOWANE NIEWERBALNE WARUNKOWANIE STANÓW EMOCJONALNYCH KOTWICZENIE PRZESTRZENNE 16.00 - 17.00 PODSUMOWANIE SZKOLENIA PODANA AGENDA SZKOLENIA MA ORIENTACYJNY CHARAKTER.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/jak-zjedna-sobie-ludzi-zaawansowane-techniki-perswazji/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

Agenda 95%

12.45 – 13.00 Przerwa kawowa 13.00 – 15.00 13.50 – 14.10 Blok 2 – Technologie mobilne w bankowości dr Michał Kisiel, Bankier.pl Perspektywy rozwoju mobilnych płatności NFC - od zamkniętego ekosystemu do technicznego standardu Wojciech Pantkowski, Bank Pekao S.A.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/10/agenda/

10/05/2014 www.pdf-archive.com

java 94%

Podgórna 50, Zielona Góra Harmonogram 9:30 - 10:10 - Silnie typizowane przekazywanie dynamicznych usług OSGi w aplikacjach Java EE 6 (Marek Szpak) 10:15 - 10:55 - Java Contexts and Dependency Injection (CDI) w praktyce [1] (Jacek Laskowski) 10:55 - 11:05 - Przerwa 11:05 - 11:45 - Java Contexts and Dependency Injection w praktyce [2] (Jacek Laskowski) 11:45 - 11:55 - Przerwa 11:55 - 12:35 - Aplikacje Java EE z Enterprise OSGi [1] (Jacek Laskowski) 12:35 - 12:45 - Przerwa 12:45 - 13:25 - Aplikacje Java EE z Enterprise OSGi [2] (Jacek Laskowski) dr hab.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/22/java/

22/05/2011 www.pdf-archive.com

PWGO porgram (1) 94%

„Nowotwory wtórne u chorych po leczeniu nowotworów narządu rodnego” 11.15-11.30 Dyskusja 11.30-12.00 Przerwa Sesja II Prowadzenie:

https://www.pdf-archive.com/2018/01/15/pwgo-porgram-1/

15/01/2018 www.pdf-archive.com

jak zdobyć serca i umysły publiczności - oferta 94%

Certyfikat Więcej informacji o terminach znajdziesz na www.inspiringpeople.pl www.wystapienia-publiczne.inspiringpeople.pl Inspiring People JAK ZDOBYĆ SERCA I UMYSŁY PUBLICZNOŚCI Dzień I 8 godzin szkoleniowych 9.00 - 10.30 MODUŁ I - AUTOPREZENTACJA I PIERWSZE WRAŻENIE WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI SZKOLENIA MECHANIZM PIERWSZEGO WRAŻENIA JAK JESTEŚMY ODBIERANI PRZEZ INNYCH I CO NA TO WPŁYWA DOBRE PRAKTYKI AUTOPREZENTACYJNE 10.30 - 10.45 10.45 - 12.30 PRZERWA KAWOWA MODUŁ II - JAK ŚWIETNIE ZACZĄĆ I ŚWIETNIE ZAKOŃCZYĆ SPOSOBY BUDOWANIA PLANU WYSTĄPIENIA 7 MOCNYCH WEJŚĆ – JAK ZASKOCZYĆ I ZAINTERESOWAĆ SŁUCHACZY JUŻ NA STARCIE MOCNE ZAMKNIĘCIA – JAK POZOSTAWIĆ PO SOBIE DOBRE WRAŻENIE I SPRAWIĆ, ŻEBY SŁUCHACZ ZAPAMIĘTAŁ NASZE WYSTĄPIENIE 12.30 - 13.30 13.30 - 15.00 PRZERWA OBIADOWA MODUŁ III - JAK SPRAWIĆ, ŻEBY LUDZIE CHCIELI NAS SŁUCHAĆ 3 ZASADNICZE PYTANIA – KTO DO MNIE MÓWI?

https://www.pdf-archive.com/2014/09/15/jak-zdoby-serca-i-umys-y-publiczno-ci-oferta/

15/09/2014 www.pdf-archive.com

Program-konferencji-Koronacje-wizerunku-Matki-Bożej 86%

Markowice, Bydgoszcz, Pieranie, Toruń, Rywałd Królewski, Obory 12.00 – 12.20 dyskusja 12.20 – 12.30 przerwa kawowa 12.30 – 13.50 panel II, sala 0.12 prowadząca:

https://www.pdf-archive.com/2017/09/12/program-konferencji-koronacje-wizerunku-matki-bo-ej/

12/09/2017 www.pdf-archive.com

Plan-2017 85%

12:00 – 12:20 Pierwsza przerwa kawowa Drugi blok wykładowy:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/20/plan-2017/

20/03/2017 www.pdf-archive.com

Przetrwanie Przemijanie - plan konferencji 85%

Rola kategoryzacji w kształtowaniu semantyki prozodyjnej dyskusja 10.50-11.10 11.10-11.30 11.30-11.45 obrady plenarne (sala 444) – prowadzenie mgr Natalia Zborowska mgr Krzysztof Lewenstam (UW) Zapożyczanie, spolszczanie, przywracanie pamięci - Zmiany w słownictwie polskich korporacji akademickich a historia Polski i języka polskiego w ostatnich dwu stuleciach dr Małgorzata Kuruc Zmiany w zakresie komunikacji językowej pod wpływem Internetu mgr Magdalena Januszek (UP) O zwierzętach, które nie znają ortografii dyskusja 11.45-12.00 przerwa kawowa 10.30-10.50 OBRADY PANELOWE sala 444 prow.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/05/przetrwanie-przemijanie-plan-konferencji/

05/06/2012 www.pdf-archive.com

program krotki 85%

Bolesław Rutkowski Dyskusja Przerwa Nowotwory trzustki - prof.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/28/program-krotki/

28/06/2011 www.pdf-archive.com

Program MM 82%

11.30 – 11.45 – przerwa 11.45 – 13.15 – II panel dyskusyjny – prowadzący:

https://www.pdf-archive.com/2013/03/20/program-mm/

20/03/2013 www.pdf-archive.com

Oceny i tytuły psów 82%

Champion Polski – pies lub suka z trzema certyfikatami CWC/CAC, uzyskanymi od trzech różnych sędziów, przy czym przerwa między każdym przyznanym certyfikatem musi wynosić 6 miesięcy.

https://www.pdf-archive.com/2019/10/12/oceny-i-tytuy-psow/

12/10/2019 www.pdf-archive.com

Regulamin Liga 75%

2 x 15 minut + 5 minutowa przerwa przy 8 zespołach lub 2 x 20 minut + 5 minutowa przerwa przy 6 i 7 zespołach.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/27/regulamin-liga/

27/11/2016 www.pdf-archive.com

Zaproszenie - debata Kraków ACTA popraw. siatka 67%

Dr Marta Kolendowska -Matejczuk, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (8 min) Dyskusja (40 min) Przerwa na kawę (15 min) Panel II (aspekt społeczny i polityczny) Moderator:

https://www.pdf-archive.com/2012/02/22/zaproszenie-debata-krak-w-acta-popraw-siatka/

22/02/2012 www.pdf-archive.com

ER1070 67%

Tomasz Lewandowski 11:00 - 11:20 PRZERWA -3- ONKOLOGICZNE FORUM DYSKUSYJNE SESJA II Prowadzenie :

https://www.pdf-archive.com/2018/08/06/er1070/

06/08/2018 www.pdf-archive.com

ER1071 67%

Przerwa kawowa do 17.45 17.45-18.00 prof.

https://www.pdf-archive.com/2018/08/06/er1071/

06/08/2018 www.pdf-archive.com

ER1083 67%

Tomasz Sacha W YKŁAD II Psychologiczne aspekty komunikacji w relacji lekarz-pacjent oraz lekarz-lekarz Zbigniew Kowalski 16.00 - 16.15 Przerwa kawowa 16.15 - 18.15 Wymiana doświadczeń pomiędzy Ośrodkami na temat terapii pacjentów PBSz część 1 18.15 - 19.15 Dyskusja, podsumowanie pierwszego dnia prowadzenie - dr hab.

https://www.pdf-archive.com/2018/08/13/er1083/

13/08/2018 www.pdf-archive.com

ER1084 67%

20 października (piątek) 14.00 - 14.30 Poczęstunek 14.30 - 15.00 Realia terapii PBSz w ramach aktualnego programu terapeutycznego - dr Marek Dudziński 15.00 -16.00 Psychologiczne aspekty komunikacji w relacji lekarz-pacjent oraz lekarz lekarz - Zbigniew Kowalski 16.00 - 16.15 Przerwa 16.15-18.15 Wymiana doświadczeń między Ośrodkami na temat terapii pacjentów PBSz cz.

https://www.pdf-archive.com/2018/08/13/er1084/

13/08/2018 www.pdf-archive.com

XXV Festiwal Młodych 66%

Przerwa każdego dnia w godz.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/03/xxv-festiwal-m-odych/

03/03/2014 www.pdf-archive.com

SSP III zima Korekta 63%

Przerwa świąteczna: 23.12.2014-06.01.2015 r.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/07/ssp-iii-zima-korekta/

07/10/2014 www.pdf-archive.com

REGULAMIN 2016 03 22 13 10 57 206.PDF 62%

§2.12.1 Planowana jest dogrywka mr3, 10 000$ (połowa meczu 3 rundy) §2.13 Mecz, który zostanie przerwany z przyczyn technicznych, zostanie wznowiony od wyniku, w którym nastąpiła przerwa lub zostanie powtórzona cała połówka mapy.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/24/regulamin-2016-03-22-13-10-57-206/

24/03/2016 www.pdf-archive.com

JWPROPOSAL 62%

Zajecia sa organizowane z przerwa 10 minutowa miedzy zajeciami.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/02/jwproposal/

02/09/2015 www.pdf-archive.com