Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 October at 15:41 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «przestrzeni»:


Total: 60 results - 0.039 seconds

LaTeX 100%

Wszystkie określenia (funkcji liniowej, formy kwadratowej itd.) wprowadzone w § 4 (z wyjątkiem pojęcia dodatniej określoności) mają sens dla przestrzeni liniowej nad dowolnym ciałem, w tym także nad ciałem liczb zespolonych.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/25/latex/

24/02/2014 www.pdf-archive.com

HM-CT 90%

Widać z niego wyraźnie, że największe rozbieżności miedzy sześciobokiem C-T i elipsą H-M występują w drugiej i czwartej ćwiartce przestrzeni naprężeń na prostej σ1 = −σ2 tj.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/01/hm-ct/

01/02/2014 www.pdf-archive.com

alg2010 89%

Podprzestrzeniami wektorowymi przestrzeni RR B) (Z, +, ·) zbiór liczb caªkowitych nad R s¡:

https://www.pdf-archive.com/2015/02/04/alg2010/

04/02/2015 www.pdf-archive.com

PODNOŚNIKI SAMOCHODOWE BTD 78%

• Specjalny projekt podnośnika pozwala na używanie go na zewnątrz jak i wewnątrz w pomieszczeniach z ograniczoną przestrzenią.

https://www.pdf-archive.com/2011/02/16/podno-niki-samochodowe-btd/

16/02/2011 www.pdf-archive.com

UFO JAKO MAGNOKRAFT 77%

roku 1932 co do milionowej sekundy to tunel podprzestrzenny telekinetyczny otworzy się właśnie w tym czasie i punkcie przestrzeni.Daje to możliwość utworzenia z Magnokraftu Pierwszej Generacji i kamiennych kręgów w Węsiorach i Odrach portalu czasoprzestrzennego i wehikułu czasu.Dlaczego kamienne kręgi?

https://www.pdf-archive.com/2015/09/24/ufo-jako-magnokraft/

24/09/2015 www.pdf-archive.com

Wyszkowski 2016-04-27 74%

    Oświadczenie     Gdańsk, 27. 04.2016 r.     Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego, powstanie KOD, "listu trzech prezydentów" ma głębokie podłoże w  braku lustracji i dekomunizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości po 1989 r. Ten PRL‐owski wymiar  sprawiedliwości nie dopuścił do osądzenia komunistycznych zbrodniarzy, na gen. Czesławie Kiszczaku kończąc.   Byli prezydenci, jak Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski czy  Bronisław Komorowski zadbał i  o to, aby  komunistyczni zbrodniarze chowani byli z państwowymi honorami na Powązkach.   Byli ministrowie spraw  zagranicznych ‐ sygnatariusze listu w okresie PRL‐u byli zarejestrowani jako tajni współpracownicy.   Okazuje  się obecnie, że wśród obecnych sędziów najwyższych gremiów polskiego sądownictwa znajdują się także ci,  którzy figurują w rejestrach Służb Specjalnych. W tym gronie znalazł się także Lech Wałęsa, który dotąd nie  rozliczył się ze swego uwikłania we współpracę z SB. Wśród zatroskanych o przestrzeganie konstytucji i  demokracji znalazł się ‐ co nas dziwi ‐ prof. Ryszard Bugaj. Władysław Frasyniuk, nas nie zaskoczył, bo miał  zawsze poglądy zbliżone do lewicowych. Czy grono o takiej przeszłości ma być wyrocznią stosowania prawa i  pouczania nas jaka ma być demokracja? To grono rości sobie prawo nazywania pozostałej części Polaków,  którzy, nie podzielają ich poglądów nacjonalistami lub prawie faszystami.    Należy sobie postawić pytanie czy sygnatariusze Listu i KOD‐y mają moralne prawo aby po 26 latach utrwalania  systemu PRL‐owskiego sądownictwa, braku weryfikacji kadr zarzucać obecnemu rządowi łamanie Konstytucji     i demokracji. Obsada Trybunału Narodowego z jego politycznym podporządkowaniem PO dobitnie świadczy o   jego  upolitycznieniu.  Na  przestrzeni  tych  lat  kiedy sprawowało władzę PO‐PSL, lub postkomuniści prawo i  Konstytucja były łamane wielokrotnie. Czy byli Prezydenci mają prawo pouczać o szacunku do prawa i  Konstytucji kiedy sprawując władzę stosowali prawo łaski wobec oczywistych bandytów i przestępców  kolegów‐ministrów? Dlaczego na przestrzeni ostatnich 25 lat nie osądzono „moskiewskiej pożyczki”, afery  Rywina, afery taśmowej itp? Gdzie byli w ostatnich 25 latach sygnatariusze Listu, sędziowie, dziś  tak aktywni w  obronie konstytucji, kiedy  w polskich sądach poniżano ludzi represjonowanych w PRL, kiedy upominali się o  odszkodowani za czas represji? Ani razu nie usłyszeliśmy, aby w obronie tych ludzi stanęli prezydenci Lech  Wałęsa, Bronisław Komorowski czy Władysław Frasyniuk. Rząd PO‐PSL na koniec kadencji uchwalił ustawę o  pomocy dla ludzi represjonowanych w PRL, która obraża tych dla których była uchwalona. Gdzie byli wówczas,  prokuratorzy, sędziowie, dziś tak aktywni, np.  prof. Andrzej Zoll i Adam Strzembosz mieniący się stróżami  prawa? Gdzie byli profesorowie Andrzej Zoll i Adam Strzembosz kiedy  warszawskie  sądy skazywały na  drakońskie  wyroki min. Mariusza Kamińskiego i Zygmunta Miernika?  Te same sądy przyznawały wysokie  odszkodowania za niesłuszne zatrzymania byłych funkcjonariuszy policji, sędziów, burmistrza Władysławowa,  min Janusza Kaczmarka. Czy wymiar sprawiedliwości, tak niesprawiedliwy i niesprawny powinien istnieć dalej  w takim kształcie?. Oto są pytanie także do autorów Listu.    My, byli działacze Solidarności i więźniowie polityczni z lat 1980‐89 o chrześcijańsko‐patriotycznych poglądach,  zepchnięci na margines przez byłych prominentnych działaczy Solidarności, oświadczmy, że naród w 2015 roku  dokonał demokratycznego wyboru władz i je należy szanować a nie wzywać do bratobójczych walk na ulicach  miast. Kto do tego nawołuje jest przestępcą. W ostatnim wieku najeźdźcy przelali już dużo polskiej krwi. Polscy  komuniści także  pozostaną w pamięci narodu  jako ci, którzy sprawując władzę w imieniu obcego mocarstwa  dopuścili się zbrodni i represji. Sygnatariusze Listu zamiast apelować o zgodę, zaproponować rozwiązanie  konfliktu wokół Trybunału ‐ zaostrzają go. Z treści Listu wynika, że siły sprawujące rządy do 2015 roku, to  jedyne, które mogą rządzić w Polsce i to należy im umożliwić nawet  walcząc na ulicach miast. My, szanujemy  opozycję ale wymagamy tez szacunku dla legalnie wybranej  władzy. O to walczyliśmy także w więzieniach  panowie Prezydenci i byli opozycjoniści. My nie przypisujemy sobie takich zasług i prawa jak wy, aby pouczać  Polaków.    My, byli więźniowie nie pójdziemy walczyć z Wami na ulicach polskich miast, liczymy na nasz naród, który  pokornie i cierpliwie znosi wasze hałaśliwe błagania o wsparcie do instytucji Unii Europejskiej i do  zaprzyjaźnionych  mediów na zachodzie.  Jesteśmy przekonani,  że i gdy  zajdzie potrzeba większość narodu  poprze rząd, który wybrał.     Stanisław Fudakowski  Sekrerarz     Andrzej Osipów  Wiceprezes     Czesław Nowak  Prezes 

https://www.pdf-archive.com/2016/04/27/wyszkowski-2016-04-27/

27/04/2016 www.pdf-archive.com

artykul biznes ogrodniczy k kozlowski 72%

Na samo zainteresowanie świecami, jako artykułami dekoracyjnymi, szczególny wpływ ma coraz większe znaczenie wystroju wnętrz i aranŜacji przestrzeni.

https://www.pdf-archive.com/2012/11/12/artykul-biznes-ogrodniczy-k-kozlowski/

12/11/2012 www.pdf-archive.com

Co to jest AI 69%

• Jaki jest ajwiększy pro le • Co to jest reprezentacja w przestrzeni stanu?

https://www.pdf-archive.com/2017/06/22/co-to-jest-ai/

22/06/2017 www.pdf-archive.com

SQUAD-POLISH-QUICKSTART 1.1 (1) 66%

10 GB dostępnej przestrzeni ZALECANE:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/10/squad-polish-quickstart-1-1-1/

10/11/2016 www.pdf-archive.com

Logistyka międzynarodowa 64%

oraz występuje w interesie zleceniodawcy, jeżeli dochodzi do uszkodzenia, ubytku Jest pośrednikiem, działa na zlecenie właściciela ładunku, jest rzecznikiem jego interesów Zarządzanie transportem międzynarodowym to zespół czynności polegający na przemieszczaniu ładunku w czasie i przestrzeni przy użyciu odpowiednich środków technicznych (logistyka pokonuje przestrzeń i czas).

https://www.pdf-archive.com/2016/01/11/logistyka-mi-dzynarodowa/

11/01/2016 www.pdf-archive.com

1 wykład Demografia Podstawowe pojęcia 64%

 wzrost zaludnienia świata na przestrzeni dziejów,  rozmieszczenie ludności, gęstość zaludnienia,  ekumena, anekumena, subekumena.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/05/1-wyk-ad-demografia-podstawowe-poj-cia/

04/10/2012 www.pdf-archive.com

prezentaacja final 64%

Siła nabywcza złota pozostaje na przestrzeni lat niezmienna, podczas gdy waluty większości państw nieprzerwanie tracą na wartości.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/02/prezentaacja-final/

02/03/2015 www.pdf-archive.com

PŁATNIK 29.04.2015 64%

Na przestrzeni tych lat stale prowadzi szkolenia, wykłady i warsztaty praktyczne związane z programem Płatnik oraz tematyką zusowską.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/14/p-atnik-29-04-2015/

14/04/2015 www.pdf-archive.com

PŁATNIK 28.05.2015 64%

Na przestrzeni tych lat stale prowadzi szkolenia, wykłady i warsztaty praktyczne związane z programem Płatnik oraz tematyką zusowską.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/07/p-atnik-28-05-2015/

07/05/2015 www.pdf-archive.com

Karolina Babińska portfolio 64%

Usytuowana w pomieszczeniu tak, by ułatwiać patrzącemu szukania prostych odniesień do podziałów przestrzeni, ciężarów i funkcji.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/karolina-babin-ska-portfolio/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Schemat turniejowy 64%

Ta izba wierzy, że w Polsce powinien nastąpić proces laicyzacji przestrzeni publicznej.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/schemat-turniejowy/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

Metody prob 2 63%

K.Lubnauer Czêœã 2 Zmienna losowa Teoria Definicja 1 Niech , F, P  bêdzie przestrzeni¹ probabilistyczn¹.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/24/metody-prob-2/

24/05/2017 www.pdf-archive.com

to 62%

ProtParam - narzędzie, które pozwala na obliczanie różnych parametrów fizycznych i chemicznych dla danego białka ProtScale - narzędzie, dzięki któremu można obliczyć profil hydrofobowości wg rożnych skal PROSITE - zawiera opisy domen białkowych, przewidywanie jak działają białka oraz jak się układają w przestrzeni TMpred - narzędzie przewidujące występowanie domen transmembranowych oraz ich orientację Skale hydrofobowe są tworzone na bazie danych eksperymentalnych z pomiarów rozdziału aminokwasów lub peptydów pomiędzy fazę polarna (wodna) i niepolarna (dioksan, oktanol).

https://www.pdf-archive.com/2015/02/01/to/

31/01/2015 www.pdf-archive.com

Droga Mleczna 62%

Pierścień rozciąga się na przestrzeni 600 lat świetlnych.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/05/droga-mleczna/

05/12/2016 www.pdf-archive.com

Karta charakterystyki kamienie marmurowe POLARIS 62%

Stosowany jako element dekoracyjny w aranżacji architektury ogrodowej (garden design) oraz przestrzeni domu (home design) i jego otoczenia.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/02/karta-charakterystyki-kamienie-marmurowe-polaris/

02/05/2016 www.pdf-archive.com

Oto ja plan wynikowy klasa 2 60%

wskazuje kolejny element, uzupełnia brakujące elementy, rysuje obrazki w powiększeniu i w pomniejszeniu, rysuje szlaczek według własnego pomysłu, kontynuuje regularność w podanym szlaczku, łączy elementy od największego do najmniejszego i odwrotnie, porównuje swój wzrost ze wzrostem kolegów i koleżanek, orientuje się w przestrzeni, rozróżnia strony ciała, rozróżnia lewą i prawą stronę z punktu widzenia innych osób, rozróżnia i nazywa poznane figury geometryczne, poprawnie zapisuje słownie liczby od 0 do 10, wykonuje działania matematyczne w oparciu o kostki do gry, tworzy sad zgodnie z poleceniem, porusza się po klasie, wykorzystując znajomość stosunków przestrzennych, dodaje i odejmuje w poznanym zakresie liczbowym, samodzielnie zapisuje i oblicza działania;

https://www.pdf-archive.com/2013/09/10/oto-ja-plan-wynikowy-klasa-2/

10/09/2013 www.pdf-archive.com

Grajdo%c5%82ek%20kaja%20pop 60%

„GRAJDOŁEK” Paweł Paśko rudzik@inbox.com Grajdołek to idea miejsca, gdzie technika i kultura łączą się, by umożliwić eksplorację najodleglejszych zakątków dźwiękowej przestrzeni.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/25/grajdo-c5-82ek-20kaja-20pop/

25/10/2011 www.pdf-archive.com

1 58%

Bez wątpienia, luksusowy jacht Navetta 52 da możliwość spełnienia tego pragnienia, oczarowując i wzbudzając ciekawość dzięki kombinacji wielkości przestrzeni, wydajności i dopracowaniu szczegółów.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/12/1-1/

12/10/2016 www.pdf-archive.com

Teoria-do-kol-3 58%

lpbz) Planem losowania próby S nazywamy rozkład prawdopodobieństwa P(s) określony na przestrzeni próby P, który dla każdej próby S∈P spełnia warunki P(s)≥0 i ∑𝑃 𝑃(𝑠) = 1 Omówić plan losowania Bernoulliego.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/05/teoria-do-kol-3/

05/09/2017 www.pdf-archive.com

Learning how to learn – Moduł 1 57%

Znaczenie snu w uczeniu Podczas aktywności w ciągu dnia, komórki w mózgu kurczą się tworząc w ten sposób więcej przestrzeni między sobą.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/12/learning-how-to-learn-modu-1/

12/08/2015 www.pdf-archive.com