Search


PDF Archive search engine
Last database update: 23 January at 19:03 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «przesz»:


Total: 1 results - 0.003 seconds

sieci pojecja 100%

huby, bridge, switche Unicast – adres pojedynczego hosta Multicast – adres grupowy Broadcast – adres rozgłoszeniowy, typ transmisji polegający na wysłaniu przesz jeden port danych do wszystkich hostów dołączonych do tej samej sieci.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/14/sieci-pojecja/

14/06/2016 www.pdf-archive.com