Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «przetarg»:


Total: 4 results - 0.003 seconds

obowdnice stan realizacji 30.09.2019 100%

nr 46 Budowa obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50 2,7 11,3 12,8 11,5 3,1 11,6 Przetarg Przygotowanie GP50/GP79 GP tak Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dk 50/79 9,0 Realizacja GP62 GP73 GP73 GP73 GP77 GP GP GP GP GP tak tak tak tak tak Budowa obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62 Kielce - m.

https://www.pdf-archive.com/2019/10/01/obowdnice-stan-realizacji-30092019/

01/10/2019 www.pdf-archive.com

PZP 08-09.06.2015 r. 64%

przetarg i zamówienie z wolnej ręki.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/18/pzp-08-09-06-2015-r/

18/05/2015 www.pdf-archive.com

Statut MSM Jarosław 52%

1) małżonek jest członkiem Spółdzielni, 2) spółdzielcze prawo do lokalu przypadło jej po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, 3) nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię, 4) nabyła ekspektatywę prawa odrębnej własności , 5) wygrała przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu, 6) ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego, 7) oczekuje ustanowienia, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią :

https://www.pdf-archive.com/2016/06/05/statut-msm-jaros-aw/

05/06/2016 www.pdf-archive.com

dr hab Igor Postuła 51%

W wakacje zorganizowaliśmy przetarg na nowych zasadach, była degustacja, Wasze koleżanki i koledzy wraz z pracownikami próbowali dania, a jednym z głównych kryteriów była jakość, a nie tylko kwestie formalne i cena, tak jak było dotychczas.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/21/dr-hab-igor-postu-a/

21/12/2017 www.pdf-archive.com