Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «przetwarzania»:


Total: 37 results - 0.022 seconds

GKS Tychy-2 100%

Wszelkie informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Uczestników można uzyskać kierując korespondencję bezpośrednio na adres wskazany powyżej, lub mailowo, pod adres:

https://www.pdf-archive.com/2019/11/19/gks-tychy-2/

19/11/2019 www.pdf-archive.com

Regulaminkonkursu 99%

Wszelkie informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Uczestników można uzyskać kierując korespondencję bezpośrednio na adres wskazany powyżej, lub mailowo, pod adres:

https://www.pdf-archive.com/2019/11/15/regulaminkonkursu/

15/11/2019 www.pdf-archive.com

lista 14 99%

Przyjmujemy następujące wartości czasu przetwarzania instrukcji:

https://www.pdf-archive.com/2017/06/13/lista-14/

13/06/2017 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 100 98%

Integralną częścią propozycji jest załącznik – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (karta produktu).

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-100/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 200 98%

Integralną częścią propozycji jest załącznik – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (karta produktu).

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-200/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 300 98%

Integralną częścią propozycji jest załącznik – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (karta produktu).

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-300/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Folder Bizhub-PRO-C6500e 88%

Modułowa budowa Dwa profesjonalne kontrolery EFI i CREO Linia finiszująca on-line Obsługa szerokiej gamy mediów Doskonałe parametry bizhubPRO C6500e Bizhub PRO C6500e - strona 2 System produkcyjny bizhub PRO C6500e Technologie przetwarzania koloru Dzięki zaawansowanej technologii przetwarzania koloru bizhub PRO C6500e oferuje wyjątkową gamę technologicznych innowacji, które jako połączone gwarantują wyjątkową reprodukcję koloru z bardzo dużą szybkością.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/27/folder-bizhub-pro-c6500e/

27/01/2014 www.pdf-archive.com

dyspraskja 87%

Miller procesów przetwarzania sensorycznego (integracji L.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/28/dyspraskja/

28/01/2014 www.pdf-archive.com

pm w4 prezentacja 72%

Sensory I Wstęp Budowa i rodzaje sensorów Budowa sensora Funkcjonalnie sensor składa się z:elementu czujnikowego, który zamienia wielkość mierzoną na sygnał elektryczny oraz układu przetwarzania sygnału, który dostarcza znormalizowanego sygnału wyjściowego.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/11/pm-w4-prezentacja/

11/06/2016 www.pdf-archive.com

pzu sport 72%

Celem przetwarzania tych danych jest przygotowanie oferty umowy ubezpieczenia.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/pzu-sport/

28/06/2016 www.pdf-archive.com

Propozycja ubezpieczenia nr T1032733602.PDF 72%

Celem przetwarzania tych danych jest przygotowanie oferty umowy ubezpieczenia.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/04/propozycja-ubezpieczenia-nr-t1032733602/

04/07/2016 www.pdf-archive.com

Załącznik nr 1 do Regulaminu Miejskiej Ligi Piłki Halowej 72%

Wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/27/za-cznik-nr-1-do-regulaminu-miejskiej-ligi-pi-ki-halowej/

27/11/2016 www.pdf-archive.com

Ufo jako Magnokraft część druga 72%

Częścią składową systemu jest sieć telekomunikacyjna która umożliwia wykonywanie zadań zdalnie.System ten działa za pomocą protokołów komunikacyjnych który lokalizuje usterki zbiera informacje efektywnego przetwarzania danych z czujników .Układ sterowania jest złożony z uwagi na występowanie opóżnień w pętli i możliwości utraty przesyłu pakietów danych.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/15/ufo-jako-magnokraft-cz-druga/

15/05/2017 www.pdf-archive.com

raport R PPS PLAN STUD 72%

Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w 1 INZ003541BK INZ005202W INZ005232L INZ005202L INZ003541W 2 INZ111854BK INZ005201W INZ005200L INZ005200W W08-INF-ST-Ii./5Moduł M_3 4 INZ111856BK W08-INF-ST-Ii./5Moduł M_4 Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi Procesowe zarządzanie projektem informatycznym-DIP Wprowadzenie do zarządzania projektami informatycznymi Wprowadzenie do zarządzania projektami informatycznymi Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi Procesowe zarządzanie projektem informatycznym-DIP INZ005207W INZ005207L INZ005209L INZ005208L 5,00 150 30 60 2,00 Egzamin 2 30 30 60 90 2,00 Egzamin 3,00 Zaliczenie 2 2 30 30 90 90 3,00 Zaliczenie 3,00 Zaliczenie 30 60 2,00 Egzamin 60 150 30 60 2,00 Zaliczenie 2 30 90 3,00 Zaliczenie 2 30 30 90 60 3,00 Zaliczenie 2,00 Zaliczenie 45 120 4,00 15 30 30 30 15 15 15 30 30 90 90 90 30 30 30 90 1,00 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 W08-INF-ST-Ii./5Moduł M_1 Języki baz danych Inżynieria systemów baz danych Baza danych Oracle-programowanie Języki baz danych Projektowanie baz danych Inżynieria systemów baz danych Baza danych Oracle-programowanie Projektowanie baz danych Liczba godzin CNPS 60 2 INZ005205W INZ005203P INZ005204P INZ005205P INZ005206W INZ005203W INZ005204W INZ005206P INZ005208W s 2 3 INZ111855BK INZ005209W p 2 Wytwarzanie oprogramowania w środowisku .NET Wytwarzanie oprogramowania w środowisku .NET Programowanie systemów webowych Programowanie systemów webowych INZ005201L l W08-INF-ST-Ii./5Moduł M_2 Programowanie aplikacji multimedialnych Grafika komputerowa Techniki przetwarzania mediów cyfrowych Grafika komputerowa Programowanie aplikacji multimedialnych Techniki przetwarzania mediów cyfrowych INZ005232W INZ003541L ć Liczba godzin ZZU 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 5,00 Zaliczenie Zaliczenie Zaliczenie Zaliczenie Zaliczenie Zaliczenie Zaliczenie Zaliczenie 45 90 3,00 1 15 30 1,00 Zaliczenie 1 15 30 1,00 Zaliczenie 1 15 30 1,00 Zaliczenie 2 30 60 2,00 Zaliczenie 2 30 60 2,00 Zaliczenie 2 30 60 2,00 Zaliczenie 210 510 Razem:

https://www.pdf-archive.com/2017/09/12/raport-r-pps-plan-stud/

12/09/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU PRUS 62%

Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do informacji o sposobie przetwarzania udostępnionych danych osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/10/regulamin-konkursu-prus/

10/05/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu Kamera Odpowiedzialności.docx 61%

imię, nazwisko i adres nadsyłającego, nazwę uczelni i informację o roku studiów, e-mail, telefon kontaktowy, ewentualnie komentarz do tekstu oraz klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/12/regulamin-konkursu-kamera-odpowiedzialno-ci-docx/

12/03/2017 www.pdf-archive.com

Pytania e14 60%

Błąd przetwarzania zapytania SQL W języku PHP zmienna $_GET jest zmienną A.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/11/pytania-e14/

11/01/2017 www.pdf-archive.com

wyklad cz 1 56%

Ze względu na rosnące „zasoby” danych naturalnym narzędziem do ich gromadzenia i przetwarzania stał się komputer.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/wyklad-cz-1/

13/02/2017 www.pdf-archive.com

Urodziny Pluszowego Misia regulamin 56%

Oświadczam, iż moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania.” W przypadku, gdy Organizator nie będzie mógł wysłać do Laureata wiadomości prywatnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ponieważ Laureat nie ma włączonej funkcjonalności „Wiadomość” do kontaktów z osobami nieznajomymi, obowiązkiem Laureata jest wysłanie wiadomości prywatnej przy użyciu funkcjonalności „Wiadomość” do Strony Facebooka, a Organizator w wiadomości zwrotnej przekaże Laureatowi dokładne informacje dotyczące warunków odbioru Nagrody.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/18/urodziny-pluszowego-misia-regulamin/

18/11/2016 www.pdf-archive.com

regulamin konkursu Wawel - Dzień Tańca 54%

Administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/29/regulamin-konkursu-wawel-dzie-ta-ca/

29/04/2015 www.pdf-archive.com

Pismo do przychodni OŚWIADCZENIA O ODMOWIE (1 ostatnie) 54%

3) dokumentacji medycznej, o której mowa w przepisach o rodzajach i zakresie dokumentacji medycznej oraz sposobie jej przetwarzania.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/11/pismo-do-przychodni-o-wiadczenia-o-odmowie-1-ostatnie/

11/05/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin Puchar Polski 54%

e) zaakceptowała Regulamin i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursu i przyjęła do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania;

https://www.pdf-archive.com/2016/05/01/regulamin-puchar-polski/

01/05/2016 www.pdf-archive.com

regulamin 52%

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, kontroli i weryfikacji przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych 5

https://www.pdf-archive.com/2017/11/08/regulamin/

08/11/2017 www.pdf-archive.com