Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «przez»:


Total: 1000 results - 0.091 seconds

Podzielność przez 2 100%

Podzielność przez 2 int a,b;

https://www.pdf-archive.com/2015/02/05/podzielno-przez-2/

05/02/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU KARAOKE 99%

Zapisy do publiczności odbędą się zgodnie z harmonogramem podanym przez organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/19/regulamin-konkursu-karaoke/

19/04/2012 www.pdf-archive.com

regulamin.. 99%

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Adama Rudnego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Adam Rudny Zakład Zduński z siedzibą w Murowanej Goślinie za pośrednictwem sklepu internetowego www.kominek.poznan.pl (zwanego dalej:

https://www.pdf-archive.com/2014/12/24/regulamin/

24/12/2014 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-2563277 98%

- brak ubezpieczenia pojazdu - opóźnienie w przekazaniu danych do UFG przez zakład ubezpieczeń - brak przekazania danych do UFG przez odpowiedzialny zakład ubezpieczeń - odrzucenie przez UFG danych przekazanych przez zakład ubezpieczeń (np.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/13/oi-s-11-13-2563277/

13/04/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-2653029 98%

- brak ubezpieczenia pojazdu - opóźnienie w przekazaniu danych do UFG przez zakład ubezpieczeń - brak przekazania danych do UFG przez odpowiedzialny zakład ubezpieczeń - odrzucenie przez UFG danych przekazanych przez zakład ubezpieczeń (np.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/24/oi-s-11-13-2653029/

24/04/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-2804270 98%

- brak ubezpieczenia pojazdu - opóźnienie w przekazaniu danych do UFG przez zakład ubezpieczeń - brak przekazania danych do UFG przez odpowiedzialny zakład ubezpieczeń - odrzucenie przez UFG danych przekazanych przez zakład ubezpieczeń (np.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/14/oi-s-11-13-2804270/

14/05/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-3013180 98%

- brak ubezpieczenia pojazdu - opóźnienie w przekazaniu danych do UFG przez zakład ubezpieczeń - brak przekazania danych do UFG przez odpowiedzialny zakład ubezpieczeń - odrzucenie przez UFG danych przekazanych przez zakład ubezpieczeń (np.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/07/oi-s-11-13-3013180/

07/06/2013 www.pdf-archive.com

umowa Najmu sklep 98%

Wynajmujący wyraża zgodę na prowadzenie w przedmiocie najmu obrotu wyrobami alkoholowymi na podstawie udzielonego pozwolenia przez właściwy organ.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/umowa-najmu-sklep/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

regulamin 98%

z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-806 przy ulicy Święty Marcin 29/8 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000687941, NIP:

https://www.pdf-archive.com/2017/11/08/regulamin/

08/11/2017 www.pdf-archive.com

D2013000036301 98%

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data:

https://www.pdf-archive.com/2015/04/08/d2013000036301/

08/04/2015 www.pdf-archive.com

mechanika 98%

Mechanika ogólna Obrońcy -Obrońcy na wyznaczonych przez organizatorów punktach mają za zadanie bronić balonów, które zostały rozwieszone w strategicznych punktach, przebicie balona przez zombie oznacza stracenie punktu obrony.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/30/mechanika/

30/08/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WIRTUALNY PRAWNIK ZAWIERCIE 98%

a) „zamawiającym” – należy przez to rozumieć podmiot będący wyłącznie pełnoletnią osobą fizyczną, mieszkańcem miasta i gminy Zawiercie lub pełnoletnią osobą fizyczną, która wykaże szczególnie silne związki z miastem i gminą Zawiercie, przy czym ocena czy powyższa okoliczność zachodzi stanowi wyłączną kompetencję wykonawcy;

https://www.pdf-archive.com/2014/03/06/regulamin-wirtualny-prawnik-zawiercie/

06/03/2014 www.pdf-archive.com

regulamin mój 98%

Sklep internetowy to platforma internetowa służąca oferowaniu Klientom towarów za pomocą Internetu oraz składaniu ofert nabycia wystawionych w sklepie Towarów przez Klientów.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/02/regulamin-m-j/

02/09/2014 www.pdf-archive.com

Porównanie ofert dla mojej ślicznotki 97%

Orange „Smart Plan Halo” z telefonem 29,98 zł 39,98 zł 120 200 59,98 zł 500 69,98 zł 800 +30 minut +50 minut +125 minut +200 minut dla Klientów ze stażem od 4 do 8 lat +60 minut +100 minut +250 minut +400 minut dla Klientów ze stażem powyżej 8 lat +90 minut +150 minut +375 minut +600 minut nielimitowane rozmowy do sieci komórkowej Orange 0 zł przez miesiąc potem 10 zł/m-c na zawsze na zawsze na zawsze nielimitowane rozmowy do wszystkich - - nielimitowane SMS-y do wszystkich 0 zł przez miesiąc potem 10 zł/m-c 0 zł przez miesiąc potem 10 zł/m-c na zawsze roaming w UE zgodnie z Cennikiem Usług w Roamingu 0 zł przez miesiąc potem 10 zł/m-c zgodnie z Cennikiem Usług w Roamingu 0 zł przez miesiąc potem 10 zł/m-c na zawsze zgodnie z Cennikiem Usług w Roamingu tylko w orange minuty z abonamentu wymienne z minutami w roamingu w UE w stosunku 2:1 Abonament Minuty/SMSy/MMSy (do wszystkich) dla Klientów ze stażem do 4 lat „Smart Plan Halo” bez telefonu 19,98 zł 29,98 zł 240 400 59,98 zł 500 69,98 zł 800 +30 minut +50 minut +125 minut +200 minut dla Klientów ze stażem od 4 do 8 lat +60 minut +100 minut +250 minut +400 minut dla Klientów ze stażem powyżej 8 lat +90 minut +150 minut +375 minut +600 minut nielimitowane rozmowy do sieci komórkowej Orange 0 zł przez miesiąc potem 10 zł/m-c na zawsze na zawsze na zawsze nielimitowane rozmowy do wszystkich - - nielimitowane SMS-y do wszystkich 0 zł przez miesiąc potem 10 zł/m-c 0 zł przez miesiąc potem 10 zł/m-c na zawsze roaming w UE zgodnie z Cennikiem Usług w Roamingu 0 zł przez miesiąc potem 10 zł/m-c zgodnie z Cennikiem Usług w Roamingu 0 zł przez miesiąc potem 10 zł/m-c na zawsze zgodnie z Cennikiem Usług w Roamingu tylko w orange minuty z abonamentu wymienne z minutami w roamingu w UE w stosunku 2:1 Abonament Minuty/SMSy/MMSy (do wszystkich) dla Klientów ze stażem do 4 lat Play „FORMUŁA Play UNLIMITED” Tylko SIM Nielimitowane minuty do sieci PLAY, Nielimitowany Internet LTE przez 6 miesięcy (w zasięgu sieci LTE), 250 MB Internetu, Umowa na 15 miesięcy, 9,99 zł.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/25/por-wnanie-ofert-dla-mojej-licznotki/

25/09/2014 www.pdf-archive.com

29.06.12 zmiany w organizacji ruchu 97%

SPÓŁKA AKCYJNA W związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

https://www.pdf-archive.com/2012/07/13/29-06-12-zmiany-w-organizacji-ruchu/

13/07/2012 www.pdf-archive.com

Zdobądź z nami Malbork - regulamin konkursu 97%

3.Konkurs polega na stworzeniu hasła promującego jednodniowe wycieczki do Malborka organizowane przez Travel Group i opublikowania go pod postem konkursowym na portalu Facebook.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/24/zdob-d-z-nami-malbork-regulamin-konkursu/

24/06/2017 www.pdf-archive.com

umowa 97%

Jana Pawla II 61, lok.10, (01031) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/umowa/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

Zarządzenie 0050.24.2018 rekrutacja(1) 97%

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/zarz-dzenie-0050-24-2018-rekrutacja-1/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

Konkurs - rymowanka 97%

3.Konkurs polega na stworzeniu krótkiej rymowanki zachęcającej do korzystania z przejazdów organizowanych przez Travel Gdańsk, oraz opublikowaniu jej pod postem konkursowym na portalu Facebook.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/konkurs-rymowanka/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2330 16 SO Wrocław 97%

Informacje o okresie kredytowania, kwocie kredytu w CHF, wysokości kursu ustalonego przez Bank w dniu uruchomienia kredytu, terminach płatności oraz wysokości rat miały zostać określone w „Harmonogramie spłat”, który zostanie przekazany kredytobiorcom niezwłocznie po uruchomieniu kredytu (§ 2 ust.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2330-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

Umowa-Gurmet-20 97%

Różana 12/1, 30-305 Kraków, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie - XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/umowa-gurmet-20/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu POPRAWIONY 96%

017327133 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/20/regulamin-konkursu-poprawiony/

20/04/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na Facebooku 96%

Fanpage oznacza profil publiczny sklepu internetowego QLS.pl prowadzony pod adresem https://www.facebook.com/sklepQLS/ Konkurs oznacza konkurs pod nazwą „POLUB PONIEDZIAŁKI ZE SKLEPEM QLS” przeprowadzany przez Organizatora w okresie na warunkach wskazanych w treści Regulaminu, umieszczony przez Organizatora w Okresie Trwania Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage'a.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/08/regulamin-konkursu-na-facebooku/

08/12/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin CrossFit Czestochowa 96%

Regulamin CrossFit Częstochowa Bastion Regulamin określa warunki i zasady korzystania z klubu CrossFit Częstochowa Bastion zwanym dalej Klubem oraz usług oferowanych w Klubie prowadzonym przez CrossFit Częstochowa Sp.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/02/regulamin-crossfit-czestochowa/

02/02/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na FB 96%

Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 527-26-44-300 (dalej:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/16/regulamin-konkursu-na-fb/

16/07/2015 www.pdf-archive.com