Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 February at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «przypadku»:


Total: 500 results - 0.025 seconds

KALP 100%

W przypadku braku wpłaty, drużyna nie przystąpi do rozgrywek.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/02/kalp/

02/03/2014 www.pdf-archive.com

SDS - classic 99%

W przypadku normalnego u użycia nie powoduje żadnych znanych ani przewidywalnych negatywnych skutków środowiskowych ś .

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/sds-classic/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

SDS - professional 99%

W przypadku normalnego u użycia nie powoduje żadnych znanych ani przewidywalnych negatywnych skutków środowiskowych ś .

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/sds-professional/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

Karta produktu Covid19 96%

–– usług poniesionych przez Ubezpieczonego we własnym zakresie w przypadku, gdy odmówił on dostępu do miejsca, w którym wystąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/karta-produktu-covid19/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

SDS - inox 96%

W przypadku normalnego u użycia nie powoduje żadnych znanych ani przewidywalnych negatywnych skutków środowiskowych ś .

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/sds-inox/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

regulamin ligi(1) 95%

W przypadku stwierdzenia nieautentyczności zgody rodziców zawodnik podlega dyskwalifikacji, do końca sezonu.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/17/regulamin-ligi-1/

17/09/2014 www.pdf-archive.com

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH DSW SUPERLIGA 94%

pkt.(oraz wynik 0:3 na niekorzyść drużyny oddającej mecz walkowerem w rozgrywkach piłkarskich siódemek na sztucznej trawie) - po drugie wynik bezpośredniego pojedynku pomiędzy drużynami (w przypadku trzech lub więcej drużyn "mała tabela", uwzględniająca wyniki bezpośrednich pojedynków - zdobyte punkty, różnicę bramek, zdobyte bramki zespołów zainteresowanych);

https://www.pdf-archive.com/2015/02/22/regulamin-rozgrywek-pi-karskich-dsw-superliga/

22/02/2015 www.pdf-archive.com

Spraw1 2015 94%

W przeciwnym przypadku wpisz odpowiedni kontrprzykład.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/24/spraw1-2015/

24/11/2015 www.pdf-archive.com

umowa Najmu sklep 93%

Umowa może zostać wypowiedziana przez WYNAJMUJĄCEGO zw skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania przez NAJEMCĘ z zapłatą czynszu za trzy miesiące wynajmu.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/umowa-najmu-sklep/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

SKOPOS-REGULAMIN WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ 93%

W przypadku anulowania przez Klienta zamówienia na wykonanie tłumaczeń ustnych w ciągu 2 godzin od czasu złożenia zamówienia, klient nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami.

https://www.pdf-archive.com/2011/07/31/skopos-regulamin-wsp-pracy-w-zakresie-t-umacze/

31/07/2011 www.pdf-archive.com

Karta zgłoszeniowa 2 93%

W przypadku zgłoszenia osób z jednej firmy na jedno szkolenie cena za udział w szkoleniu wynosi 280 zł / os.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/08/karta-zg-oszeniowa-2/

08/01/2015 www.pdf-archive.com

regulamin mój 93%

ALL4OFFICE Spółka z ograniczoną Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 13 roku życia wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa ofertę nabycia Towarów w sklepie internetowym ALL4OFFICE, lub korzysta z innych usług sklepu internetowego (w tym również Konsument).

https://www.pdf-archive.com/2014/09/02/regulamin-m-j/

02/09/2014 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MIASTO JUTRA 92%

W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do pracy konkursowej pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na jego udział w konkursie, według wzoru :

https://www.pdf-archive.com/2012/09/14/regulamin-konkursu-fotograficznego-miasto-jutra/

14/09/2012 www.pdf-archive.com

WNIOSEK O NADANIE LOGINU marek 91%

W przypadku gdy wnioskodawca nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego, dołącza do wniosku kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/05/wniosek-o-nadanie-loginu-marek/

05/02/2015 www.pdf-archive.com

Wizz Air Hungary Kft 90%

Zgodnie z zasadami taryfowymi wszystkie opłaty i podatki pobrane za inne usługi nie są zwracane w przypadku niewykorzystanych lotów.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/10/wizz-air-hungary-kft/

10/06/2012 www.pdf-archive.com

Info o produkcie na stronę 90%

W przypadku wątpliwości medycznych skontaktuj się z lekarzem, pokazując niniejszą ulotkę.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/22/info-o-produkcie-na-stron/

22/02/2014 www.pdf-archive.com

Mosty Obliczenia 24maja 90%

ΔTM.heat ≔ 15 °C w przypadku cieplejszej powierzchni górnej ΔTM.heat ≔ -8 °C w przypadku cieplejszej powierzchni dolnej y należy względnić współczynnik korekcyjny ksur uwzględniający całkowitą grubość nawierzchni.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/24/mostyobliczenia24maja/

24/05/2018 www.pdf-archive.com

123 89%

W skrajnym przypadku możemy cały ciężar podzielić na wiele skończenie małych ciężarów dq:

https://www.pdf-archive.com/2011/05/10/123/

10/05/2011 www.pdf-archive.com

TermsAndCondition.PDF 89%

1.3 Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych Produktów przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta, w terminie 10 dni od daty odebrania przez niego przesyłki w odniesieniu do Produktów oraz w terminie 10 dni od dnia Akceptacji (patrz pkt 2.3) w przypadku Usług.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/03/termsandcondition/

03/02/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin CrossFit Czestochowa 88%

W przypadku nie okazania karnetu lub nie opłacenia pojedynczego wejścia personel Klubu ma prawo nie wpuścić Członka Klubu.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/02/regulamin-crossfit-czestochowa/

02/02/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Liga 88%

 w przypadku osób niepełnoletnich podpisaną zgodę rodziców/opiekunów na udział w Lidze zgodnie z wzorem „Zgody na udział w Miejskiej Lidze Piłki Halowej” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/27/regulamin-liga/

27/11/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Akademia Sandecja 87%

Zakupiony sprzęt zostaje wypożyczony zawodnikowi na okres, w którym trenuje w „Akademii Sandecja” Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/regulamin-akademia-sandecja/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

Chorwacja 2015 87%

http://www.europol.com.pl/pl/view.php?id=CHO9000 W przypadku tego obiektu na chwilę obecną miałabym miejsce na grupę 15 os.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/19/chorwacja-2015/

19/03/2015 www.pdf-archive.com

instrukcja-obs-ugi-do-pralki-WHIRLPOOL-AWO-D-5320-P PL 87%

i przekazać je kolejnemu użytkownikowi w przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia innemu użytkownikowi.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/23/instrukcja-obs-ugi-do-pralki-whirlpool-awo-d-5320-p-pl/

23/07/2016 www.pdf-archive.com

KOSZYKOWKA 87%

Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania poszczególnych osób w przypadku naruszenia regulaminu turnieju.

https://www.pdf-archive.com/2020/06/05/koszykowka/

05/06/2020 www.pdf-archive.com