Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 October at 03:49 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «przyrody»:


Total: 24 results - 0.069 seconds

wystawa pomniki 100%

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIE POMNIKI PRZYRODY Drzewa mają kluczowe znaczenie dla życia na Ziemi. To dzięki roślinom, w tym drzewom, nasza planeta nadaje  się  do  zamieszkania.  Decydują  o  jej  wyglądzie,  klimacie  rozległych  obszarów  i  mikroklimacie  małych  regionów.  Produkują  tlen  i  pochłaniają  dwutlenek  węgla  –  to  fakty  powszechnie  znane.  Ale  i  w  naszym  codziennym  życiu  znaczenie  drzew  trudno  jest  przecenić.  Od  niepamiętnych  czasów  ludzie  sadzą  je  i wykorzystują do najróżniejszych celów. Otaczali stare i okazałe drzewa czcią równą bóstwom, a w ich cieniu  składano  o ary.  Odgrywały  one  ważną  rolę  w  mitach  i  obyczajach,  kapłani  odprawiali  pod  nimi  obrzędy  religijne,  a  władcy  sprawowali  sądy.  Długowieczne  drzewa,  głównie  dęby,  sadzono  na  pamiątkę  różnych  wydarzeń historycznych.  Na zdjęciu: pomnikowy dąb szypułkowy w Folsztynie (gm. Wieleń) Znaczna część starych i okazałych drzew jest w Polsce objętych ochroną jako pomniki przyrody. Wiele takich  obiektów  zobaczyć  można  w  powiecie  czarnkowsko-trzcianeckim. To  nie  tylko  drzewa  o  grubych  pniach,  ale także o nietypowych kształtach lub gatunki rzadko spotykane. Znajdują się one zarówno w miastach, jak  i w niewielkich miejscowościach, w lasach czy w krajobrazie rolniczym. Często rosną przy zabudowaniach  mając znaczenie historyczne i symboliczne. Jaką rolę pełnią drzewa w przyrodzie i jakie mają znaczenie dla  człowieka?  Jak  je  rozpoznawać  i  dlaczego  należy  je  chronić?  Gdzie  rosną  najokazalsze  pomniki  przyrody  w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim? Zapraszamy do obejrzenia wystawy.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/12/wystawa-pomniki/

12/03/2014 www.pdf-archive.com

ebis-2015-3-12 99%

Zakładanie kącików przyrody wewnątrz i  zewnątrz budynku przedszkolnego to ważny element przyrodniczej edukacji przedszkolnej.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/26/ebis-2015-3-12/

26/05/2016 www.pdf-archive.com

agroturystyka 93%

Był on początkowo niewolnikiem przyrody.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/03/agroturystyka/

03/04/2017 www.pdf-archive.com

Odp na pytania 78%

Zgodnie z tym przepisem reklama lub inny rodzaj promocji towaru lub usługi nie powinny zawierać treści propagujących model konsumpcji sprzeczny z zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a w szczególności wykorzystywać obrazu dzikiej przyrody do promowania produktów i usług negatywnie wpływających na środowisko przyrodnicze.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/odp-na-pytania/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

Ochroniarz marzec2014 75%

W tym czasopiśmie chcielibyśmy przybliżyć Wam interesujące nas tematy z dziedziny przyrody i otaczającego nas świata, a także przedstawić relacje i wydarzenia dotyczące działalności naszego koła naukowego.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/03/ochroniarz-marzec2014/

03/03/2014 www.pdf-archive.com

1k zootechnik 68%

OCHRONA SKŁADNIKÓW PRZYRODY;

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-zootechnik/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

Science Garden - prezentacja 60%

❖ Projekt edukacji przyrodniczej Science Garden jest próbą innowacyjnego podejścia do nauczania przyrody na etapie przedszkolnym.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/25/science-garden-prezentacja/

25/03/2017 www.pdf-archive.com

Informacja-o-wyborze-ofert BRAUZE 60%

Członek – Przemysław Doboszewski dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie monitoringu ornitologicznego w rezerwacie przyrody Bagno Głusza i obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001 w ramach projektu POIŚ.05.01.00-00362/12.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/14/informacja-o-wyborze-ofert-brauze/

14/04/2014 www.pdf-archive.com

Wykaz podręczników SP 1718 57%

angielski Matematyka Historia Przyroda Muzyka Plastyka Zaję ia te h i z e Informatyka Religia Tytuł podrę z ika Fi a sowa e podrę z iki przez MEN „SŁOWA Z UŚMIECHEM” Literatura i kultura Nauka o języku Ortografia E glish Class A + ć i ze ia ,S.Zer as C.Bright A.Tka z „Matematyka z plusem” Ć iczenia do matematyki wersja B (arytmetyka, geometria) „W zoraj i dziś” Bogu iła Olsze ska Grzegorz Wojciechowski „Tajemnice przyrody” Maria Marko –Worło ska Feliks Szlajfer,Joanna Stawarz Muzyka Podrę z ik dla klas IV – VI SP Seria:

https://www.pdf-archive.com/2017/08/22/wykaz-podr-cznik-w-sp-1718/

22/08/2017 www.pdf-archive.com

wykaz podrencznikow 2012 53%

„Przyrodo, witaj!” Atlas do przyrody „Muzyczny świat” – kl.

https://www.pdf-archive.com/2012/07/31/wykaz-podrencznikow-2012/

31/07/2012 www.pdf-archive.com

MATURA R w pigułce Longman 52%

SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CZŁOWIEK 2 Słownictwo – Człowiek • Słuchanie – Test wielokrotnego wyboru (trzy teksty) • Czytanie – Test wielokrotnego wyboru • Środki językowe – Słowotwórstwo DOM 10 Słownictwo – Dom • Słuchanie – Test typu prawda/fałsz • Środki językowe – Tłumaczenie fragmentów zdań SZKOŁA 16 Słownictwo – Szkoła • Słuchanie – Dobieranie zdań do wypowiedzi • Czytanie – Dobieranie (uzupełnianie luk) • Środki językowe – Test wielokrotnego wyboru PRACA 24 Słownictwo – Praca • Słuchanie – Test wielokrotnego wyboru (trzy teksty) • Środki językowe – Parafrazy zdań ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE 30 Słownictwo – Życie rodzinne i towarzyskie • Słuchanie – Test wielokrotnego wyboru (jeden tekst) • Czytanie – Dobieranie (trzy teksty) • Środki językowe – Uzupełnianie tekstu wyrazami z ramki ŻYWIENIE • ZAKUPY I USŁUGI 38 Słownictwo – Żywienie • Zakupy i usługi • Słuchanie – Test wielokrotnego wyboru (trzy teksty) • Środki językowe – Uzupełnianie tekstu PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA 44 Słownictwo – Podróżowanie i turystyka • Słuchanie – Test wielokrotnego wyboru (trzy teksty) • Czytanie – Test wielokrotnego wyboru • Środki językowe – Uzupełnianie zdań KULTURA 52 Słownictwo – Kultura • Słuchanie – Test wielokrotnego wyboru (jeden tekst) • Środki językowe – Uzupełnianie tekstu ZDROWIE • SPORT 58 Słownictwo – Zdrowie • Sport • Słuchanie – Dobieranie zdań do wypowiedzi • Czytanie – Test wielokrotnego wyboru • Środki językowe – Test wielokrotnego wyboru NAUKA I TECHNIKA 66 Słownictwo – Nauka i technika • Słuchanie – Test wielokrotnego wyboru (jeden tekst) • Środki językowe – Słowotwórstwo ŚWIAT PRZYRODY 72 Słownictwo – Świat przyrody • Słuchanie – Test wielokrotnego wyboru (trzy teksty) • Czytanie – Test wielokrotnego wyboru • Środki językowe – Parafrazy zdań PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO 80 Słownictwo – Państwo i społeczeństwo • Słuchanie – Test wielokrotnego wyboru (jeden tekst) • Środki językowe – Uzupełnianie zdań PISANIE 86 Artykuł • List formalny:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/02/matura-r-w-pigu-ce-longman/

02/01/2017 www.pdf-archive.com

Folder na Drzwi Otwarte 52%

W dwóch oddziałach klas ...przekonasz się, że fizyka jest nauką przyrodniczą, a matematyka językiem przyrody.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/30/folder-na-drzwi-otwarte/

30/03/2012 www.pdf-archive.com

3 ziemia staroczarnowska 51%

RS/231985/3/20150706080848 - WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO, ZABYTKÓW KULTURY MATERIALNEJ, SZTUKI LUDOWEJ ORAZ PRZYRODY - PROPAGOWANIE I ROZWÓJ WSZELKICH FORM TURYSTYKI - PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTURALNEJ - REALIZOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ SŁUŻĄCEJ POPULARYZACJI GMINY STARE CZARNOWO - NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI Z RÓŻNYCH REGIONÓW POLSKI, KTÓRE ZAINTERESOWANE SĄ ZIEMIĄ STAROCZARNOWSKĄ - ROZWINIĘCIE WSPÓŁPRACY Z OSOBAMI ORAZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Z INNYCH KRAJÓW ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁPRACY PRZYGRANICZNEJ Z NIEMCAMI - WSPIERANIE DOBROCZYNNOŚCI I DZIAŁAŃ HUMANITARNYCH.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/3-ziemia-staroczarnowska/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

#1 46%

Wygląda to tak, jakby chciał w tym obrazku przyrody choć trochę zdławić nerwy.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/19/1/

19/07/2013 www.pdf-archive.com

spis ksiązek1 46%

bogucka 1959 119 Michał strogow Verne 1987 120 Dziadów część III Mickiewicz 1967 121 Oblężenie Lech bądkowski 1976 123 Powracali nocą Jędrzej tucholski 1988 124 Śladami hubalczyków Mirosław derecki 1971 125 Opowiadania wybrane Iwaszkiewicz 1969 126 Synami pułku ich nazwano Józef czerwiński, cezary 1980 leżeński 127 Narodziny nowozytnej filozofii czlowieka Bogdan suchodolski 1968 128 Vademecum lekarza ogólnego Pzwl 1966 129 Mendel gdański, miłosierdzie gminy Konopnicka 1982 130 Umiędzynarodowienie małych i srednich przedsiębiorstw Janina witkowska, zofia 2006 a procesy integracyjne wysokinska 131 Zasady rachunkowości Tadeusz pięta, kazimierz 1983 sawicki 132 De profundis polacy i ameryka Wankowicz 1990 133 Integracja europejska wybrane problemy Dariusz milczarek Alojzy nowak 2003 134 Ludzie bezdomni Żeromski 1955 135 Dworzanin Pana morsztyna Władysław rymkiewicz 1957 136 Głos przyrody t.1-2 Andrzej srtumiłło 1963 137 Księga 1000 i jednej nocy PIW 1988 138 Geografia ekonomiczna polski Stanisław berezowski 1980 139 Gniewko z turoboi Jadwiga i anna chamiec 1965 140 Historia polski Jerzy topolski 1993 141 Wśród puszcz i jezior Zdzisław wdowiński 1955 142 Pielęgnowanie roślin pokojowych David longman 1997 143 Obsługa i naprawa FSO polonez Leszek sokolnicki, krzysztof trzeciak 1991 144 Budowa polski fiat 126p eksploatacja naprawa Jakubowski, tomiczek 1983 145 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw Praca zbiorowa w polsce w latach 2007-2008 2009 146 Po prostu pyszne gotowanie 2 Ron kaleniuk 1994 147 Tajemnice zwierząt w górach MICHEL CUISINI 1978 148 L jak lucy Maissner 1985 149 Mały atlas historyczny 1993 151 Łowcy wilków Curwood 1983 152 Łowcy przygód Jerzy marlicz 1982 153 Cuda natury Joyce robins 1993 154 Magija w teorii i praktyce Aleister crowley 1999 155 Podręcznik elementy informatyki uzytkowanie komputera Leszek jagłowski 1995 156 ABC small businesu Leszek markowski 2009 157 Pierwsza wojna światowa na bałtyku Edmund kosiarz 1979 158 Na drodze stał kołobrzeg Andrzej sroga 1980 159 U wybrzeży afryki Bohdan rudnicki 1970 160 Atlas gwar polskich Karol dejna 1994 161 Wankowicz 3 tomy wydawnictwo polonia 1991 162 Geografia świat i polska Praca zbiorowa 1992 163 Podręczna encyklopedia lekarza praktyka 3 tom j.węgierka 1938 164 Rocznik statystyczny gospodarki morskiej Halina dmochowska 1997

https://www.pdf-archive.com/2014/12/04/spis-ksi-zek1/

04/12/2014 www.pdf-archive.com

biuletyn 46%

Na sam koniec wycieczki kolejna, trzecia już nagroda – Stacja Narciarska Kamienna Laworta i piękny widok zachęcający do chwili odpoczynku, zjedzenia kanapki i popatrzenia na piękno przyrody.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/01/biuletyn/

01/06/2011 www.pdf-archive.com

spis ksiązek 45%

bogucka 1959 119 Michał strogow Verne 1987 120 Dziadów część III Mickiewicz 1967 121 Oblężenie Lech bądkowski 1976 122 Opowieść wigilijna Karol dickens Lata 60 123 Powracali nocą Jędrzej tucholski 1988 124 Śladami hubalczyków Mirosław derecki 1971 125 Opowiadania wybrane Iwaszkiewicz 1969 126 Synami pułku ich nazwano Józef czerwiński, cezary 1980 leżeński 127 Narodziny nowozytnej filozofii czlowieka Bogdan suchodolski 1968 128 Vademecum lekarza ogólnego Pzwl 1966 129 Mendel gdański, miłosierdzie gminy Konopnicka 1982 130 Umiędzynarodowienie małych i srednich przedsiębiorstw Janina witkowska, zofia 2006 a procesy integracyjne wysokinska 131 Zasady rachunkowości Tadeusz pięta, kazimierz 1983 sawicki 132 De profundis polacy i ameryka Wankowicz 1990 133 Integracja europejska wybrane problemy Dariusz milczarek Alojzy nowak 2003 134 Ludzie bezdomni Żeromski 1955 135 Dworzanin Pana morsztyna Władysław rymkiewicz 1957 136 Głos przyrody t.1-2 Andrzej srtumiłło 1963 137 Księga 1000 i jednej nocy PIW 1988 138 Geografia ekonomiczna polski Stanisław berezowski 1980 139 Gniewko z turoboi Jadwiga i anna chamiec 1965 140 Historia polski Jerzy topolski 1993 141 Wśród puszcz i jezior Zdzisław wdowiński 1955 142 Pielęgnowanie roślin pokojowych David longman 1997 143 Obsługa i naprawa FSO polonez Leszek sokolnicki, krzysztof trzeciak 1991 144 Budowa polski fiat 126p eksploatacja naprawa Jakubowski, tomiczek 1983 145 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw Praca zbiorowa w polsce w latach 2007-2008 2009 146 Po prostu pyszne gotowanie 2 Ron kaleniuk 1994 147 Tajemnice zwierząt w górach MICHEL CUISINI 1978 148 L jak lucy Maissner 1985 149 Mały atlas historyczny 1993 150 Atlas do historii starożytnej Ludwik piotrowicz 1963 151 Łowcy wilków Curwood 1983 152 Łowcy przygód Jerzy marlicz 1982 153 Cuda natury Joyce robins 1993 154 Magija w teorii i praktyce Aleister crowley 1999 155 Podręcznik elementy informatyki uzytkowanie komputera Leszek jagłowski 1995 156 ABC small businesu Leszek markowski 2009 157 Pierwsza wojna światowa na bałtyku Edmund kosiarz 1979 158 Na drodze stał kołobrzeg Andrzej sroga 1980 159 U wybrzeży afryki Bohdan rudnicki 1970 160 Atlas gwar polskich Karol dejna 1994 161 Wankowicz 3 tomy wydawnictwo polonia 1991 162 Geografia świat i polska Praca zbiorowa 1992 163 Podręczna encyklopedia lekarza praktyka 3 tom j.węgierka 1938 164 Rocznik statystyczny gospodarki morskiej Halina dmochowska 1997

https://www.pdf-archive.com/2014/10/30/spis-ksi-zek/

30/10/2014 www.pdf-archive.com

Hotele 41%

To wszystko w otoczeniu cudownych widoków i bogactwa przyrody Gór Taurus.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/05/hotele/

05/10/2015 www.pdf-archive.com

Święty Grall - krew Jezusa 40%

Feeryczny orszak dworski nosi tam Graala, który jest zarówno pogaoskim symbolem cyklicznie odradzającej się przyrody, jak i wyobrażeniem hostii.

https://www.pdf-archive.com/2011/09/13/wi-ty-grall-krew-jezusa/

13/09/2011 www.pdf-archive.com

zalacznik 1 36%

Dubrownik, Split i Trogir, Park Narodowy Krka, Jeziora Plitvickie, Medugorije + Mostar, Rejs statkiem na Hvar (Vrboska) i Brac (Bol) Fish Picnic, Park Przyrody Biokovo.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/19/zalacznik-1/

19/03/2015 www.pdf-archive.com

Ludzkie duchy w cybernetycznych pancerzach 31%

Psychika zostaje wyraźnie oddzielona od przyrody, pojawiają się wręcz pytania o możliwość wyłonienia się duszy z czegoś sztucznego, bezcielesnego, nieorganicznego (np.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/ludzkie-duchy-w-cybernetycznych-pancerzach/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

pk 32 paglia 31%

Mówi o obronie życia w bardzo szerokim kontekście, od świata przyrody jako wspólnego domu całej ludzkości zaczynając, kończąc na matce, która z miłością powinna chronić dziecko w swoim łonie.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/29/pk-32-paglia/

29/08/2017 www.pdf-archive.com

Anankastia i anankaści. Czym jest osobowość anankastyczna 30%

Dochowywanie wierności starym zwyczajom jest wyrazem buntu przeciwko efemeryczności ziemskich spraw – budowaniem domu na skale, który ma trwać pomimo niszczycielskiego działania sił przyrody.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/22/anankastia-i-anankaci-czym-jest-osobowo-anankastyczna/

22/01/2020 www.pdf-archive.com