Search


PDF Archive search engine
Last database update: 23 January at 19:03 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «przyspieszenia»:


Total: 4 results - 0.01 seconds

zestaw5 k.tryc 100%

(5pkt) Wykonano 8 niezależnych pomiarów wartości przyspieszenia ziemskiego w pewnym punkcie i otrzymano wartości (w cm/s2 ):

https://www.pdf-archive.com/2017/12/04/zestaw5-k-tryc/

04/12/2017 www.pdf-archive.com

5dynamika 68%

  ma  P Opis ruchu punktu materialnego w ruchu swobodnym we współrzędnych kartezjańskich przy stałej sile czynnej P = const dla znanego przyspieszenia a( t )  a X (t ), a y ( t )  x(t ), y(t ),:

https://www.pdf-archive.com/2014/06/02/5dynamika/

02/06/2014 www.pdf-archive.com

TEORIA 62%

Należy pamiętać że jest to zasada która mówi o cząstkach bez przyspieszenia.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/24/teoria/

24/07/2016 www.pdf-archive.com

Analiza BAS 2012 69 (1) 27%

Pangsy-Kania pierwszą przyczyną wzrostu zadłuże‑ nia zagranicznego było dążenie do przyspieszenia rozwoju gospodarczego poprzez import na kredyt maszyn i urządzeń oraz know-how i usług technicznych wysoko uprzemysłowio‑ nych krajów Zachodu.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/30/analiza-bas-2012-69-1/

30/09/2016 www.pdf-archive.com