Search


PDF Archive search engine
Last database update: 14 May at 16:54 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «publiczno»:


Total: 2 results - 0.005 seconds

Kwestionariusz Zleceniobiorcy 100%

DANE DO ROZLICZEŃ PUBLICZNO – PRAWNYCH Nazwa Urzędu Skarbowego:

https://www.pdf-archive.com/2018/05/16/kwestionariusz-zleceniobiorcy/

16/05/2018 www.pdf-archive.com

slowniczek pojec bibliografia 92%

Partnerstwo publiczno-prywatne – partnerstwo którego przedmiotem jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/17/slowniczek-pojec-bibliografia/

17/05/2015 www.pdf-archive.com