Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «publicznych»:


Total: 38 results - 0.026 seconds

Ustawa 100%

1) prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych oraz współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi;

https://www.pdf-archive.com/2015/02/06/ustawa/

06/02/2015 www.pdf-archive.com

PZP 31.03.2015 r. 97%

W 2014 roku Sejm uchwalił sześć nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/08/pzp-31-03-2015-r/

08/03/2015 www.pdf-archive.com

15.06.2015 GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK BUD+¬ETOWYCH 88%

 ustalenia obligatoryjne w świetle ustawy o rachunkowości,  ustalenia fakultatywne w świetle przepisów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych oraz ustaw okołobudżetowych,  dokumentacja opisująca zasady gospodarki kasowej z uwzględnieniem zastosowania kasy fiskalnej oraz płatności kartą płatniczą, 2.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/01/15-06-2015-gospodarka-finansowa-jednostek-bud-etowych/

01/06/2015 www.pdf-archive.com

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 86%

Organ uprawniony do wydania interpretacji indywidualnej zwraca się do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o opinię w zakresie, o którym mowa w § 5b.”;

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/zmiany-w-ordynacji-podatkowej/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

Kopia Konstytucja Stan Lakeside 83%

Rozdział​​II Wolność,​​Prawa​​i​​Obowiązki​​Człowieka​​i​​Obywatela Art.​​ 18.​​ Przyrodzona​​i​​niezbywalna​​godność​​człowieka​​stanowi​​źródło​​wolności​​i praw​​ człowieka​​i​​obywatela.​​Jest​​ona​​nienaruszalna,​​a​​jej​​poszanowanie​​i​​ochrona jest​​ obowiązkiem​​władz​​publicznych.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-konstytucja-stan-lakeside/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

Informacja - kryteria rekrutacja(1) 82%

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleszów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/informacja-kryteria-rekrutacja-1/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

MPiPS-Portal Publicznych Służb Zatrudnienia 81%

MPiPS-Portal Publicznych Służb Zatrudnienia 1z2 strona główna http://www.psz.praca.gov.pl/hr/PoSearch/summaryview.php?do=poSu...

https://www.pdf-archive.com/2013/10/30/mpips-portal-publicznych-s-u-b-zatrudnienia/

30/10/2013 www.pdf-archive.com

Statut ZSZ 80%

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/28/statut-zsz/

28/02/2015 www.pdf-archive.com

Charles Bukowski - Listonosz 77%

Każdy pracownik Poczty może być dumny z tego, że jego osobisty wkład pracy nawiązuje do wielowiekowej tradycji służb publicznych.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/25/charles-bukowski-listonosz/

25/02/2015 www.pdf-archive.com

PZP 08-09.06.2015 r. 77%

Pojawiają się one także przy kontrolach zamówień publicznych – sygnalizowane dopiero po roku lub dwóch od zawarcia umowy.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/18/pzp-08-09-06-2015-r/

18/05/2015 www.pdf-archive.com

Skrypt LSPD 70%

   Radiotelefon (do użytku przenośnego) Radiostacja klasy A (do użytku w samochodach organizacji publicznych) Radiostacja klasy B (do użytku w samochodach cywilnych) Częstotliwości radiowe Każdy radiotelefon/radiostacja możliwa nasłuch na częstotliwościach radiowych.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/11/skrypt-lspd/

11/06/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej 68%

Wyrok TK z 8 stycznia 2013 r., w którym za niekonstytucyjne uznano uregulowanie rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół w rozporządzeniu i wewnętrznych przepisach poszczególnych placówek oświatowych.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamin-rekrutacji-do-klasy-pierwszej/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

slowniczek pojec bibliografia 66%

Jednostki sektora finansów publicznych - zalicza się do nich:

https://www.pdf-archive.com/2015/05/17/slowniczek-pojec-bibliografia/

17/05/2015 www.pdf-archive.com

OŚWIADCZENIEzgodaRodzica 64%

Mój podopieczny / podopieczna zna przepisy prawa w zakresie poruszania się po drogach publicznych.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/o-wiadczeniezgodarodzica/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

retoryka - strategia 64%

Strategia Młode rodziny z Białołęki Cechy ● Duże wydatki związane z wychowaniem i edukacją dzieci ● Życie w ciągłym pośpiechu, większość młodych matek korzysta z komunikacji miejskiej, która jest nieprzystosowana do potrzeb rodziny z dzieckiem Rozwiązania ● Więcej publicznych przedszkoli.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/25/retoryka-strategia/

25/05/2016 www.pdf-archive.com

jak zdobyć serca i umysły publiczności - oferta 63%

Czy znasz 10 zasad dobrych przemówień publicznych?

https://www.pdf-archive.com/2014/09/15/jak-zdoby-serca-i-umys-y-publiczno-ci-oferta/

15/09/2014 www.pdf-archive.com

Dokumentacja1.2 59%

CA – Program wysyła CA posortowany zbiór kluczy publicznych studentów 𝑦1 , 𝑦2, … , 𝑦𝑛 - CA ->

https://www.pdf-archive.com/2014/12/17/dokumentacja1-2/

17/12/2014 www.pdf-archive.com

model-release-pdf 58%

81.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wobec osób powszechnie znanych, jeżeli wizerunek wykonano w ramach pełnienia przez tą osobę funkcji publicznych oraz wobec osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/21/model-release-pdf/

21/03/2012 www.pdf-archive.com

VAT zmiany - M.Mucha 03.07.2015 r. 58%

Monitora Podatkowego, Przeglądu Podatkowego, Przeglądu Sądowego, Przetargów Publicznych, Samorządu Terytorialnego;

https://www.pdf-archive.com/2015/06/25/vat-zmiany-m-mucha-03-07-2015-r/

25/06/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN LETNIEGO ZLOTU 56%

 Do udziału w zawodach dopuszcza się samochody osobowe posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi niniejszego regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/19/regulamin-letniego-zlotu/

19/01/2018 www.pdf-archive.com

Prawo ochrony środowiska 55%

Pierwszy akt stworzył administrację wodną, gdzie władzę sprawowali ministrowie robót publicznych oraz wojewodowie i starostowie.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/prawo-ochrony-rodowiska/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

JanPawełII-AveCrux-MagnificatPL 54%

Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/11/janpaweii-avecrux-magnificatpl/

11/04/2020 www.pdf-archive.com

Tom III-Przedmiary 53%

Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego DZIAŁ OGÓLNY Jednostka Nazwa Ilość Cena jednostkowa Wartość robót x x x x 1 Koszt sprawdzenia terenu budowy pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów ryczałt x x 2 Koszt nadzoru archeologicznego i obserwacja archeologiczna podczas prowadzenia robót ziemnych miesiąc 30,00 ryczałt x x ryczałt x x x Koszt wykonania inwentaryzacji fotograficznej stanu technicznego dróg oraz budynków przed realizacją zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokołów z ich właścicielami Koszt inwentaryzacj, oceny stanu technicznego i ustalenia sposobu naprawy z administratorem dróg publicznych wykorzystanych przez wykonawcę do transportu technologicznego dla realizacji robót oraz wykonanie naprawy po okresie użytkowym 3 4 5 Dostarczenie, insatlacja, demontaż tablic informacyjnych , urządzeń zabezpieczających plac budowy, świateł ostrzegawczych, zapór, ogrodzenia, itp...

https://www.pdf-archive.com/2014/02/05/tom-iii-przedmiary/

05/02/2014 www.pdf-archive.com

DziadyIII 51%

Skasował kilka szkół w Litwie, z nakazem, aby młodzież do nich uczęszczającą uważano za cywilnie umarłą, aby jej do żadnych posług obywatelskich, na żadne urzędy nie przyjmowano i aby jej nie dozwolono ani w publicznych, ani w prywatnych zakładach kończyć nauk.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/18/dziadyiii/

18/05/2011 www.pdf-archive.com

nr2 50%

„Czy się siedzi – czy się leży, 1200 się należy...” ze względu na dobro służby sanitariusza jego danych nie ujawniamy, a prosimy o refleksje nad podejściem do pracy, a przede wszystkim do pełnienia funkcji publicznych.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/06/nr2/

06/04/2015 www.pdf-archive.com