Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 May at 14:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «qendroni»:


Total: 1 results - 0.005 seconds

Termetet 100%

te pragu i derës, muret bartëse, poshtë tavolinës ose pjesë të tjera të forta të mobilieve, ose mbuloni fytyrën edhe kokën me duar dhe strehohuni në këndin e murit të brendshëm të ambientit dhe QENDRONI ATY DERISA ZGJATË DRIDHJA.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/14/termetet/

14/09/2016 www.pdf-archive.com