Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 January at 07:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «quluyev»:


Total: 6 results - 0.012 seconds

İmtahan nəticələrinin siyahısı (3-cü siniflər) 100%

1200912 XƏZƏR QULUYEV 008 31,25 112,5 43,75 50 62,5 300 49 78.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/25/mtahan-n-tic-l-rinin-siyah-s-3-c-sinifl-r/

25/12/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (2-ci sinif) 81%

QULUYEV Azərbaycan dili CBABCABACB +-++++++++ ACBAACBABC İş nömrəsi:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/30/mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif/

30/11/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticələrinin siyahısı (2-ci sinif) 81%

8000313 MƏHƏMMƏDƏLİ QULUYEV 0 62,5 12,5 18,75 2,5 96,25 22 32.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/14/mtahan-n-tic-l-rinin-siyah-s-2-ci-sinif/

14/06/2017 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticələrinin siyahısı (5-ci sinif) 61%

1201034 ƏLBBƏY QULUYEV 008 32,5 90 28,75 40 38,75 50 280 7 11.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/25/mtahan-n-tic-l-rinin-siyah-s-5-ci-sinif/

25/12/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticələrinin siyahısı (8-ci siniflər) 59%

1201097 MİRƏLİ QULUYEV 008 20 30 26,25 0 20 0 18,75 13,75 18,75 0 147,5 20 22.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/25/mtahan-n-tic-l-rinin-siyah-s-8-ci-sinifl-r/

25/12/2016 www.pdf-archive.com