Search


PDF Archive search engine
Last database update: 24 October at 14:38 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «qurban»:


Total: 13 results - 0.024 seconds

Press release-transafe-qurban 2014 100%

PRLog - Global Press Release Distribution Transafe share the meaning of Ied al adha by submit qurban to Gresik east jawa Source:

https://www.pdf-archive.com/2014/10/03/press-release-transafe-qurban-2014/

03/10/2014 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticələrinin siyahısı (8-ci siniflər) 79%

1201281 QURBAN HÜMBƏTOV 029 2,5 37,5 0 0 12,5 0 6,25 18,75 20 0 97,5 40 48.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/25/mtahan-n-tic-l-rinin-siyah-s-8-ci-sinifl-r/

25/12/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (6-cı sinif) 58%

İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/31/mtahan-n-tic-v-r-qi-6-c-sinif/

31/10/2016 www.pdf-archive.com

Bacılar üçün Həcc bələdçisi 48%

Əgər müəyyən səbəblərdən niyyət edilməyibsə, ya miqat nöqtəsinə geri qayıdılması, yaxud da kəffarə olaraq bir qurban kəsilib Məkkə yoxsullarına paylanmalıdır İhrama girdikdən ta Məkkəyə qədər “Ləbbeykə”1 duasını oxumaq lazımdır.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/18/bac-lar-c-n-h-cc-b-l-dcisi-1/

18/03/2017 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticələrinin siyahısı (2-ci sinif) ƏSAS 47%

1200183 QURBAN ELBURUSZADƏ 0 75 75 38,75 50 238,75 18 53.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/14/mtahan-n-tic-l-rinin-siyah-s-2-ci-sinif-sas/

14/12/2016 www.pdf-archive.com

Bacılar üçün Həcc bələdçisi 44%

Əgər müəyyən səbəblərdən niyyət edilməyibsə, ya miqat nöqtəsinə geri qayıdılması, yaxud da kəffarə olaraq bir qurban kəsilib Məkkə yoxsullarına paylanmalıdır İhrama girdikdən ta Məkkəyə qədər “Ləbbeykə”1 duasını oxumaq lazımdır.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/18/bac-lar-c-n-h-cc-b-l-dcisi/

18/03/2017 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticələrinin siyahısı (6-cı sinif) 43%

1200464 QURBAN SEVİNDİKOV 042 20 45 10 0 17,5 38,75 6,25 26,25 15 178,75 33 44.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/27/mtahan-n-tic-l-rinin-siyah-s-6-c-sinif/

27/11/2016 www.pdf-archive.com