Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «radionice»:


Total: 4 results - 0.002 seconds

PREZENTACIJA 2012 100%

Seminari, Savetovanja, Obrazovni ciklusi, Festivali, Kreativne radionice i drugo;kao i organizovanjem i učestvovanjem u njihovoj izradi, samostalno ili u saradnji sa drugim srodnim organozacijama iz zemlje i inostranstva;

https://www.pdf-archive.com/2014/02/09/prezentacija-2012/

09/02/2014 www.pdf-archive.com

Godišnji izvještaj 2015 CINAZ 99%

grupna informiranja (radionice, predavanja i predstavljanja, okrugli stolovi i tribine, javne akcije te projekcije) i individualna informiranja uz ostale usluge lokalnog Info centra za mlade Zadar kao što su korištenje računala i interneta, informativnih materijala, oglašavanje putem oglasnih i Info točaka.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/godi-nji-izvje-taj-2015-cinaz/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Izvestaj Aktivnosti Udruzenja 94%

1.Edukativne i kreativne radionice za decu i mlade sa posebnim potrebama 2.Izlet i druženje dece i mladih sa posebnim potrebama 3.Vožnja brodom po Savi i Dunavu Takođe Vas obaveštavamo da smo u saradnji sa partnerskim organizacijama:

https://www.pdf-archive.com/2014/02/09/izvestaj-aktivnosti-udruzenja/

09/02/2014 www.pdf-archive.com

!!! PLUR 11 !!! ZA TISAK crop 67%

Za sada su sigurne multimedijske radionice koje će se baviti najrazličitijim temama kao što su korištenje Interneta za komunikaciju, dizajn, izrada web stranica...

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-11-za-tisak-crop/

16/02/2015 www.pdf-archive.com