Search


PDF Archive search engine
Last database update: 05 December at 16:25 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «radiotelefon»:


Total: 2 results - 0.004 seconds

INSTRUKCJA-MT-3030 100%

Radiotelefon musi pracować w zakresie pasma (PMR446 lub LPD433) i na kanałach dopuszczonych do użytku w kraju użytkownika zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/24/instrukcja-mt-3030/

24/05/2015 www.pdf-archive.com

Skrypt LSPD 97%

   Radiotelefon (do użytku przenośnego) Radiostacja klasy A (do użytku w samochodach organizacji publicznych) Radiostacja klasy B (do użytku w samochodach cywilnych) Częstotliwości radiowe Każdy radiotelefon/radiostacja możliwa nasłuch na częstotliwościach radiowych.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/11/skrypt-lspd/

10/06/2017 www.pdf-archive.com