Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 December at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ramach»:


Total: 200 results - 0.022 seconds

wyklad cz 1 100%

Systemy komputerowe, w ramach których dane są gromadzone i zarządzane nazywane są Systemami Zarządzania Bazą Danych (SZBD, ang.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/wyklad-cz-1/

13/02/2017 www.pdf-archive.com

Praktyczne informacje dotyczące wyjazdu na praktyki 96%

Staż zawodowy „Zagraniczne staże zawodowe szansą rozwoju regionu” Mobilność w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Staż zawodowy „Zagraniczne staże zawodowe szansą rozwoju regionu” INFORMACJE OGÓLNE Mobilność w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Staż zawodowy „Zagraniczne staże zawodowe szansą rozwoju regionu” Informacje ogólne Termin wyjazdu:

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/praktyczne-informacje-dotycz-ce-wyjazdu-na-praktyki/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

Stypendium doktoranckie- Regulamin i wniosek 95%

§1 Stypendia doktoranckie są finansowane w szczególności w ramach środków, o których mowa w art.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/15/stypendium-doktoranckie-regulamin-i-wniosek/

15/10/2016 www.pdf-archive.com

Ulotka 95%

biuro@eurocompass.pl, www.eurocompass.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EuroCompass Sp.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/13/ulotka/

13/04/2012 www.pdf-archive.com

15 Rys 3 Mapa topograficzna 93%

- nr otworu wykonanego/głębokość (m p.p.t.) - nr otworu archiwalnego/głębokość (m p.p.t.)- (Dokumentacja hydrogeologiczna - luty 2012r.) CPTU-1/15,2 - nr wykonanej sondy statycznej CPTU/głębokość (m p.p.t.) DPM(4) - nr sondowania dynamicznego sondą ciężką DPH, średnią DPM lub lekką DPL DPH(11) DPL(44) przy danym otworze geologiczno-inżynierskim SDR3 - nr otworu archiwalnego wykonanego w ramach Etapu IV wg OPZ (Dokumentacja geologiczno-inżynierska - wrzesień 2011r.) SDR8-CPTU - nr archiwalnego sondowania CPTU przy archiwalnym otworze nr SDR8 (Dokumentacja geologiczno-inżynierska - wrzesień 2011r.) - nr archiwalnego sondowania dynamicznego sondą ciężką DPH (Dokumentacja geologiczno-inżynierska - wrzesień 2011r.) DPH-3 2/29 - planowany przebieg osi 17 1(AG-S1)/30 SPF7 1A 22 „Uzupełniające studium wykonalności wraz z dokumentacją przetargową dla wariantu XIV tunelu średnicowego realizowanego w ramach budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15"

https://www.pdf-archive.com/2017/04/12/15-rys-3-mapa-topograficzna/

12/04/2017 www.pdf-archive.com

PCM - Ogłoszenie o projekcie 93%

 W ramach projektu uczestnik otrzymuje:

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-og-oszenie-o-projekcie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

I C 3575 16 SR Warszawa UNW mBank 92%

40) Integralną część umowy stanowił regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych – w ramach „MultiPlanów” (zwany dalej Regulaminem).

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/i-c-3575-16-sr-warszawa-unw-mbank/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

kalendarz imprez na rok 2015 pdf 92%

Zawody pływackie w ramach projektu PL-BY-UA 18 kwietnia (sob) Park Wodny 13.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/14/kalendarz-imprez-na-rok-2015-pdf/

14/05/2015 www.pdf-archive.com

SSiED Opracowanie 91%

JEŻELI warunek TO decyzja  warunek - częśd warunkowa reguły, przesłanka  decyzja - częśd decyzyjna reguły, konkluzja Mówimy, że obiekt rozpoznaje regułę, jeżeli spełnia jej częśd warunkową Mówimy, że obiekt wspiera regułę, jeżeli spełnia jej częśd warunkową i decyzyjną Dokładnośd klasyfikacji - procent przykładów testowych poprawnie zaklasyfikowanych przez model Czułośd - jaka częśd prawdziwych wyników pozytywnych zostanie uznana jako pozytywne przez klasyfikator Specyficznośd - Jaka częśd wyników prawdziwie negatywnych zostanie uznana za negatywne przez klasyfikator , , W ramach czyszczenia danych można wykonad:

https://www.pdf-archive.com/2016/02/03/ssied-opracowanie/

03/02/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin hurtownia warzyw i owocow 90%

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

https://www.pdf-archive.com/2015/07/01/regulamin-hurtownia-warzyw-i-owocow/

01/07/2015 www.pdf-archive.com

Me&Economy 90%

Istotnym etapem spotkań były końcowe ewaluacje, w ramach których każdy spośród obecnych miał okazję do podzielenia się wrażeniami i zaprezentowania swoich spostrzeżeń.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/05/me-economy/

05/08/2014 www.pdf-archive.com

zaproszenie dla przedsiębiorców złotoryja 88%

Pielgrzymka, Świerzawa, Zagrodno, Złotoryja – Gmina Wiejska oraz miasta Wojcieszów i Złotoryja na Szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”, które odbędzie się w poniedziałek 26 września 2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/13/zaproszenie-dla-przedsi-biorc-w-z-otoryja/

13/09/2016 www.pdf-archive.com

zaproszenie dla przedsiębiorców powiat jaworski legnicki 88%

Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Ruja, Wądroże Wielkie na Szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”, które odbędzie się w wtorek 27 września 2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/13/zaproszenie-dla-przedsi-biorc-w-powiat-jaworski-legnicki/

13/09/2016 www.pdf-archive.com

Informacja-o-wyborze-ofert BRAUZE 87%

Członek – Przemysław Doboszewski dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie monitoringu ornitologicznego w rezerwacie przyrody Bagno Głusza i obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001 w ramach projektu POIŚ.05.01.00-00362/12.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/14/informacja-o-wyborze-ofert-brauze/

14/04/2014 www.pdf-archive.com

regulamin promocji 86%

W ramach promocji każda osoba, która 17 ,18 lub 19 listopada 2017 roku dokona zakupów za kwotę min 140zł w sklepie stacjonarnym SMYK otrzyma rabat na nabywane produkty w wysokości 40zł.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/14/regulamin-promocji/

14/11/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin 86%

Zawodnicy którzy chcą być dodatkowo klasyfikowani w klasyfikacji nauczycieli w ramach XIII Mistrzostw Polski Nauczycieli, w klasyfikacji policjantów w ramach VII Mistrzostw Małopolski Policji w Półmaratonie oraz w klasyfikacji Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS w Półmaratonie muszą dokonać odpowiedniego zapisu na karcie zgłoszenia w stosownej pozycji.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/17/regulamin/

17/04/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin 86%

technik budownictwa, technik i mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz oraz technik logistyki (dalej jako Zawody przyszłości) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dalej jako PO WER) „ Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego” przez Fundację Nowe Technologie (dalej jako FNT) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie (dalej jako CKZiU).

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/regulamin/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

regulamin-2018 86%

Naliczony MoneyBack - suma MoneyBack’ów naliczonych dla Kart (karty głównej i kart dodatkowych) wydanych w ramach jednego Rachunku Karty Uczestnika Promocji w danym Cyklu Miesięcznym.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/10/regulamin-2018/

10/01/2018 www.pdf-archive.com

regulamin 85%

W ramach korzystania z usługi ​IVR/SMS CHAT Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/08/regulamin/

08/11/2017 www.pdf-archive.com

Podręcznik-Świat-Warta-Travel październik-2019-1 (1) 84%

Organizacja pomocy na miejscu (assistance) Transport, poszukiwanie i ratownictwo są nielimitowane, a wszystkie pozostałe usługi świadczone w ramach assistance mają jedną, bardzo wysoką sumę ubezpieczenia – 1 000 000 zł.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/podrcznik-wiat-warta-travelpadziernik-2019-1-1/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WIRTUALNY PRAWNIK ZAWIERCIE 83%

REGULAMIN DARMOWYCH PORAD PRAWNYCH DLA MIESZKAŃCÓW ZAWIERCIA NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK W RAMACH FANPAGE’U „WIRTUALNY PRAWNIK ZAWIERCIE” §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/06/regulamin-wirtualny-prawnik-zawiercie/

06/03/2014 www.pdf-archive.com

Wykaz maksymalnych prędkości - pociągi pasażerskie 83%

Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rj 2011/2012 (w.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/21/wykaz-maksymalnych-pr-dko-ci-poci-gi-pasa-erskie/

21/09/2016 www.pdf-archive.com

Wykaz maksymalnych prędkości - pociągi towarowe 83%

Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rj 2011/2012 (w.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/21/wykaz-maksymalnych-pr-dko-ci-poci-gi-towarowe/

21/09/2016 www.pdf-archive.com

ulotka-program-przedszkola-i-szkoly-1 (1) 81%

wymiana przepisów kulinarnych, dzień zdrowego jedzenia, warzywne dni, prowadzenie gazetki, organizowanie konkursów, debat z ekspertami itp.), • promowanie aktywności fizycznej na terenie szkoły, • opracowanie i wdrożenie oferty zajęć do wyboru w ramach wychowania fizycznego, • organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla uczniów, • organizacja festynów rodzinnych.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/22/ulotka-program-przedszkola-i-szkoly-1-1/

22/10/2013 www.pdf-archive.com