Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 January at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «razie»:


Total: 200 results - 0.021 seconds

INSTRUKCJA - 2012 100%

Szampon dołączony do zestawu Claryfying Shampoo (nr 1) może być używany codziennie w razie potrzeby.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/06/instrukcja-2012/

06/03/2013 www.pdf-archive.com

Paris-Regulamin-uczestnictwa (1) 94%

W razie rezygnacji uczestnika z wyjazdu, organizator nie zwraca kosztów, chyba że uczestnik znajdzie inną osobę w zastępstwie, do tygodnia przed wyjazdem.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/27/paris-regulamin-uczestnictwa-1/

27/11/2015 www.pdf-archive.com

navstevni-rad-pl 87%

W razie innych języków zalecamy wzięcie ze sobą tłumacza.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/25/navstevni-rad-pl/

25/11/2016 www.pdf-archive.com

0000 YPLON PIANKA DO DYWANÓW CLP PL 87%

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/09/0000-yplon-pianka-do-dywan-w-clp-pl/

09/02/2017 www.pdf-archive.com

Formularz-zgłoszeniowy-Dzień-Sportu-WZiKS 87%

Informacje podstawowe Nazwa Drużyny Nazwa drużyny Instytut/katedra Imię i nazwisko kierownika Oświadczamy, że bierzemy odpowiedzialność za swój stan zdrowia, który jest nam znany i pozwala na udział w dniu Sportu WZiKS 12.05.2015 roku, a w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń i wypadków podczas trwania rozgrywek z okazji Dnia Sportu WZiKS 2015, żaden z zawodników drużyny nie będzie występował z powództwem sądowym wobec organizatorów Dnia Sportu WZiKS 2015.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/13/formularz-zg-oszeniowy-dzie-sportu-wziks/

13/04/2015 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 100 86%

Poinformuję Ubezpieczonych o zakresie odpowiedzialności i warunkach świadczenia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy ubezpieczenia, a w razie zmiany warunków umowy, przekażę Ubezpieczonym informację o zakresie tych zmian przed wyrażeniem zgody na zmiany.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-100/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 200 86%

Poinformuję Ubezpieczonych o zakresie odpowiedzialności i warunkach świadczenia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy ubezpieczenia, a w razie zmiany warunków umowy, przekażę Ubezpieczonym informację o zakresie tych zmian przed wyrażeniem zgody na zmiany.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-200/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 300 86%

Poinformuję Ubezpieczonych o zakresie odpowiedzialności i warunkach świadczenia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy ubezpieczenia, a w razie zmiany warunków umowy, przekażę Ubezpieczonym informację o zakresie tych zmian przed wyrażeniem zgody na zmiany.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-300/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

regulamin promocji 85%

a) W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/14/regulamin-promocji/

14/11/2017 www.pdf-archive.com

Komunikat organizacyjny 84%

 Każdy Klub Sportowy biorący udział w zawodach musi posiadać w swojej ekipie SĘDZIEGO w przeciwnym razie opłata startowa wyniesie 30 zł od zawodnika  Startujący zobowiązani są posiadać ważne badania lekarskie, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – osoba dokonująca zgłoszenia potwierdza ich posiadanie.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/14/komunikat-organizacyjny/

14/04/2017 www.pdf-archive.com

Karta produktu Covid19 83%

W razie nadpłaty składki na koniec okresu ubezpieczenia, przy jednoczesnym nieprzedłużeniu umowy na kolejny okres, Generali T.U.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/karta-produktu-covid19/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Kopia Lakeside KODEKS CYWILNY 82%

Art.​​ 14.​​ §​​ 1.​ ​​Ten,​​czyje​​dobro​​osobiste​​zostaje​​zagrożone​​cudzym​​działaniem,​​może żądać​​ zaniechania​​tego​​działania,​​chyba​​że​​nie​​jest​​ono​​bezprawne.​​W​​razie dokonanego​​naruszenia​​może​​on​​także​​żądać,​​ażeby​​osoba,​​która​​dopuściła​​się naruszenia,​​ dopełniła​​czynności​​potrzebnych​​do​​usunięcia​​jego​​skutków,​​w szczególności​​ażeby​​złożyła​​oświadczenie​​odpowiedniej​​treści.​​Na​​zasadach przewidzianych​​w​​kodeksie​​może​​on​​ również​​żądać​​zadośćuczynienia​​pieniężnego​​lub zapłaty​​ odpowiedniej​​sumy​​pieniężnej​​na​​wskazany​​cel.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-lakeside-kodeks-cywilny/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

Owned 106-106 81%

- Cóż, w takim razie jest na to odpowiedni formularz.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/21/owned-106-106/

21/09/2014 www.pdf-archive.com

046 Sterowany dom G Layout 1 80%

W razie włamania system fotografuje sprawcę, emituje pisk o natężeniu 110 decybeli – to 10 proc.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/07/046-sterowany-dom-g-layout-1/

07/12/2013 www.pdf-archive.com

Oferta - Wymiana oświetlenia WM Sarenki, 31.10. 2016r. 80%

Miejsce montażu oświetlenia Montaż na klatce schodowej 37 lamp LED 8W w tym 18 sztuk z modułem awaryjnoewakuacyjnym, które w razie braku zasilania zachowują ciągłość oświetlenia do 3h.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/15/oferta-wymiana-os-wietlenia-wm-sarenki-31-10-2016r/

15/11/2016 www.pdf-archive.com

Beton1 79%

Są już plany co do następnych, lecz na razie zobaczymy jaki będzie oddźwięk po ukazaniu się tego numeru.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/15/beton1/

15/08/2014 www.pdf-archive.com

Warta 71242018 Ulotka-Travel 296x210-v4 79%

Zorganizowanie kontynuacji podróży po zakończonym leczeniu ubezpieczonego PODRÓŻ I WYPOCZYNEK FACHOWA POMOC Zorganizowanie zastępczego kierowcy, gdy sam ubezpieczony nie może prowadzić pojazdu Zatroszczymy się o Twój dom, mieszkanie oraz jego wyposażenie w razie włamania czy zniszczeń powstałych po zalaniu lub pożarze, a assistance zapewni Ci fachową pomoc w trudnych sytuacjach.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/warta71242018ulotka-travel296x210-v4/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

słownik terminów prawnych KDK 78%

W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/15/s-ownik-termin-w-prawnych-kdk/

15/03/2018 www.pdf-archive.com