Search


PDF Archive search engine
Last database update: 23 June at 16:43 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «razvoj»:


Total: 38 results - 0.079 seconds

Evropa - družbenogeografski oris 100%

155-156) o Verska podoba Evrope Kmetijstvo v Evropi  Modernizacija kmetijstva – dejavniki modernizacije o Tehnološke novosti in izboljšave o Melioracija kmetijskih zemljišč o Specializacija o Strukturne spremembe o Razvoj tržnega kmetijstva (države v tranziciji) o Učinkovitost transporta in distribucije – povezava z živilsko industrijo  Pomen in vloga kmetijstva v Evropi o Osnovna funkcija – pridelava hrane  Gospodarski pomen je večji – multiplikativni učinek na druge dejavnosti  Prehranska neodvisnost o Sekundarni pomen  Kmetijstvo kot dejavnik varstva okolja  Vzdrževanje kulturne pokrajine in rabe tal  zadrževanje poselitve primer:

https://www.pdf-archive.com/2016/01/26/evropa-dru-benogeografski-oris/

26/01/2016 www.pdf-archive.com

Brosura PoveljaRaznolikostHrvatska 99%

Stoga se, u skladu s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske, zalažemo za zaštitu od diskriminacije te razvoj raznolikosti i jednakih mogućnosti, kako u svojoj organizaciji, tako i kod partnera i dionika.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/07/brosura-poveljaraznolikosthrvatska/

07/02/2018 www.pdf-archive.com

Adriatic Balkan Fintech Hackathon-PR1-napovednik (1) 99%

Za razvoj novih inovacij na enem mestu bodo svoje tehnološke razvojne platforme omogočili Halcom, MakerLab, Microsoft, in Microblink.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/25/adriatic-balkan-fintech-hackathon-pr1-napovednik-1/

25/09/2016 www.pdf-archive.com

9.3.DOPKonf Konatakt i uvjeti sudjelovanja 97%

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj – HR PSOR Prilaz Gjure Deželića 30, 10000 Zagreb, Hrvatska, Tel:

https://www.pdf-archive.com/2017/07/18/9-3-dopkonf-konatakt-i-uvjeti-sudjelovanja/

18/07/2017 www.pdf-archive.com

PLUR 12 crop 89%

Razvoj i evolucija partyja su neizbjeæni.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-12-crop/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

Novine-FNL 81%

Multimedijalni institut i Udruženje za razvoj kulture “URK” partneri:

https://www.pdf-archive.com/2017/12/01/novine-fnl/

01/12/2017 www.pdf-archive.com

EURO-5-06-16-16-BH-bih 150616 intervju-10-11 (1) 77%

Smatram kako je osnivanje jednog takvog referentnog centra izvrsnosti od iznimne važnosti, kako za razvoj sportske medicine u Hrvatskoj tako i od velikog značaja u ostvarenju konačnog cilja, a to je sustavan napredak i razvoj hrvatskog sporta, te očuvanje i unapređenje zdravlja sportaša, rad na maksimalnoj kvaliteti i brzini oporavka od ozljeda, psihičkoj pripremi sportaša i produljenju natjecateljskog vijeka vrhunskih sportaša.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/24/euro-5-06-16-16-bh-bih-150616-intervju-10-11-1/

24/06/2016 www.pdf-archive.com

OCDsektorSrbija2011 76%

Ovo istraživanje omogućila je Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) kroz program „Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva“, kojim rukovodi Institut za održive zajednice (ISC).

https://www.pdf-archive.com/2012/04/09/ocdsektorsrbija2011/

09/04/2012 www.pdf-archive.com

8 MTK GSM 76%

Istorijski razvoj GSM-a 1989.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/14/8-mtk-gsm/

14/02/2014 www.pdf-archive.com

plakat ZZS 2016 76%

• pravilen telesni razvoj in splošno dobro počutje • prosti čas preživljamo aktivno v družbi sovrstnikov • se drug od drugega učimo • z rednim gibanjem vplivamo na telesno in duševno zdravje • pomanjkanje gibanja in nezdrava prehrana sta vzrok za slabo počutje, bolezni, prekomerno telesno težo, debelost in upad gibalnih sposobnosti SKUPAJ NAM GRE LAŽJE!

https://www.pdf-archive.com/2016/12/20/plakat-zzs-2016/

20/12/2016 www.pdf-archive.com

test evaluacija rizika ca dojkePDF 76%

NE (80% pacijentica sa dijagnostikovanim karcinomom dojke nema pozitivnu porodičnu anamnezu) DA (pacijentice sa pozitivnom porodičnom anamnezom imaju duplo veću šansu za razvoj karcinoma dojke tokom života) 3.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/28/test-evaluacija-rizika-ca-dojkepdf/

28/08/2017 www.pdf-archive.com

Petar Milic sertifikat 2013 76%

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADZMENT- MNG CENTAR D.O.O.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/29/petar-milic-sertifikat-2013/

28/08/2017 www.pdf-archive.com

Godišnji izvještaj 2015 CINAZ 76%

Radi se o europskom projektu u okviru Europskog socijalnog fonda (ESF) - Operativni program Razvoj ljudskih potencijala.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/godi-nji-izvje-taj-2015-cinaz/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

HPH prezentacija 76%

Kreativna industrija kao takva nudi niz mogućnosti za razvoj novog i autohtonog proizvoda nastalog kao rezultat kreativnog uma i stvaralaštva.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/24/hph-prezentacija/

24/05/2017 www.pdf-archive.com

cordyceps-sinensis 74%

Neke studije su pokazale da sprečava nastanak metastaza, na taj način što sprečava razvoj krvnih sudova u tumoru.

https://www.pdf-archive.com/2020/02/24/cordyceps-sinensis/

24/02/2020 www.pdf-archive.com

CT Udruženje 71%

Velika zahvalnost pripada svima koji na bilo koji način pomažu razvoj Opće bolnice, pomažući joj u nabavci nove medicinske opreme, adaptacijama prostora, donacijama materijala, sredstava i dr.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/01/ct-udru-enje/

01/05/2016 www.pdf-archive.com

Inteligentna upotreba prirodnih resursa 67%

Održivost, ili održivi razvoj, se javlja kako kao suštinski preduslov, tako i kao krajnji cilj efikasne organizacije brojnih ljudskih aktivnosti na Zemlji.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/18/inteligentna-upotreba-prirodnih-resursa/

17/05/2011 www.pdf-archive.com

NUK II 66%

To je odličen razvoj zelo jasne ideje ter zelo dobra razdelava in končni načrt.

https://www.pdf-archive.com/2012/07/18/nuk-ii/

18/07/2012 www.pdf-archive.com

Alternativno poljodjelstvo 64%

Da je sve bilo po planu trebale su buknuti investicije, bankari nisu trebali imati problema sa plasmanom novca u razvoj i proizvodnju.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/01/alternativno-poljodjelstvo/

01/10/2012 www.pdf-archive.com

ReceptiProsenaKasaNaravniZaklad 64%

Če si proso privoščite vsaj enkrat tedensko, lahko preprečite razvoj gnilobnih bakterij v vašem telesu, hkrati pa proso tudi čisti črevesje in razstruplja telo.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/24/receptiprosenakasanaravnizaklad/

24/01/2017 www.pdf-archive.com

cordyceps-ganoderma-tekst 60%

Neke studije su pokazale da sprečava nastanak metastaza, na taj način što sprečava razvoj krvnih sudova u tumoru.

https://www.pdf-archive.com/2020/02/26/cordyceps-ganoderma-tekst/

26/02/2020 www.pdf-archive.com

VODIČ P.U. CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH 59%

Svako ima obveze prema zajednici u kojoj je jedino moguć neovisan i potpun razvoj njegove ličnosti…» Centar za obrazovanje odraslih održava dugogodišnju praksu partnerstva i saradnje sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Federalnim Ministarstvom obrazovanja nauke, kulture i sporta, Zavodima za zapošljavanje, obrazovnim institucijama, Pedagoškim zavodom, preduzećima, organizacijama, udruženjima koji potenciraju obrazovne potrebe tržišta rada i savremene tendencije u obrazovanju odraslih.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/vodi-p-u-centar-za-obrazovanje-odraslih/

04/06/2014 www.pdf-archive.com

Katalog proizvoda OPG MCF 2016 DK 58%

Certificiranje našeg voća i povrća vodi kontrolno tijelo, tvrtka „Eko razvoj d.o.o.“ iz Osijeka, koja je ovlašteno tijelo od strane Ministarstva poljoprivrede za poslove provedbe i kontrole u ekološkoj proizvodnji.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/15/katalog-proizvoda-opg-mcf-2016-dk/

15/06/2016 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 9 58%

Nominacijom programa i projekata na razne natjedaje za sredstva sto ih osiguravaju vlada RH imedunarodne institucije ostvarili smo povecanje proraduna, realizaciju niza kapitalnih investicija, nekoliko gospodarskih projekata, razvoj drustuenih djelatnosti i civilnoga druStva.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-9/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

statut VOD 55%

odgovornost u obavljanju povjerenih poslova naročito upravljačkih, stručnost utemeljena na časnim namjerama, zaštita prava osoba koje žive od svog rada, jednakost svih ljudi pred zakonom bez izuzetaka, ravnopravnost svih ljudi neovisno o njihovom svjetonazoru, dobi, spolu, vjeri, naciji, jeziku, političkom uvjerenju, fizičkoj ili mentalnoj osobini ili bolesti, bračnom stanju, životnom stilu, društvenom položaju, imovinskom statusu, obrazovanju i socijalnom porijeklu, povećanje demokratičnosti društva uvođenjem transparentnosti u sve javne poslove, na sve razine vlasti i u sve korake donošenja odluka po načelu da oni na koje te odluke utječu mogu i na njih utjecati, usuglašavanje pravnih okvira i društvenih temelja s modernim civilizacijskim tekovinama, afirmacija prava i sloboda zapostavljenih i obespravljenih pojedinaca ,društvenih skupina i slojeva, razvoj pluralističkog, pravednog i solidarnog društva te ostvarivanje visoke kvalitete života za sve stanovnike Republike Hrvatske.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/27/statut-vod/

27/03/2018 www.pdf-archive.com