Search


PDF Archive search engine
Last database update: 09 May at 10:29 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «redovni»:


Total: 6 results - 0.022 seconds

Upis, ispis ili zamjena predmeta 100%

Puni naziv predmeta ECTS bodovi Vrsta predmeta (redovni, izborni, predmet specijalizacije, teorijski predmet profila…) ECTS bodovi Vrsta predmeta (redovni, izborni, predmet specijalizacije, teorijski predmet profila…) Molim Vas da mi upišete navedene predmete:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/07/upis-ispis-ili-zamjena-predmeta/

07/03/2017 www.pdf-archive.com

teza pt 65%

dr Aleksandar Kostić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet dr Goran Opačić, docent, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet dr Iris Žeželj, docent, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet Belom albumu Bitlsa 1 1 „The Beatles is the ninth official album by English rock group the Beatles, a double album released in 1968.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/18/teza-pt/

18/11/2013 www.pdf-archive.com

Istinaoistini 54%

Ne moramo da budemo „eksperti“ (sa navodnicama ili bez njih), pa da znamo da je plata sekretara svake, pa i ove mesne zajednice, uračanuta u budžet opštine kao redovni izdatak.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/27/istinaoistini/

27/03/2017 www.pdf-archive.com

Tovarici WEB 47%

godine u Slobodnoj Dalmaciji, u podlistku imena Pomet, objavljen je tekst s naslovom “Simpatično pismo”, koji je potpisao IPS IKSILON, očev prijatelj, pokojni Gojko Ivančić, redovni suradnik Pometa.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/24/tovarici-web/

24/01/2017 www.pdf-archive.com

mjerenje u elektrotehnici 4 izdanje vojislav begoOK 43%

VOJISLAV B E G 0 redovni profesor ElektrotehniEkog fakulteta SveuBiliita u Zagrebu UDZBENICI SVEUCILISTA U ZAGREBU MANUALIA UNIVERSITATIS STUDIORUM ZAGRABIENSIS U ELEKTROTEHNICI ~ E T V R T ODOPUNJENO IZDANJE TEHNICKA KNIIGA ZAGREB P R E D G O V O R C E T V R T O M IZDANJU' Deset godina nakon prvog izdanja bilo je, evo, potrebno veC fetvrto izdanje ove knjige, Sto je potvrda da ie osnovna namjena djela, navedena u predgovoru prvom izdanju, uspjeSno ostvarena.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/21/mjerenje-u-elektrotehnici-4-izdanje-vojislav-begook/

21/05/2014 www.pdf-archive.com

plur 7 8 31%

Toliko, da sam odluèio posvetiti èitav jedan èlanak tome i na velika vrata uvesti rubriku Bitchanje kao redovni sadržaj PLUR-a.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-7-8/

16/02/2015 www.pdf-archive.com