Search


PDF Archive search engine
Last database update: 07 May at 09:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «regering»:


Total: 29 results - 0.039 seconds

Grondwetontwerp China 1 100%

 Iedere Chinees heeft gelijkelijk recht zich beschikbaar te stellen als lid van de regering.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/18/grondwetontwerp-china-1/

18/10/2017 www.pdf-archive.com

Geluidscontouren Oostende Jaar 2016 v5 86%

1 Belgisch staatsblad, Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1985 houdende reglementering en vergunning voor het gebruik van grondwater en de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones, Hoofdstuk 5.57 Vliegvelden, 1999 2 Belgisch staatsblad, Besluit van de Vlaamse Regering inzake de evaluatie en de beheersing van het omgevingslawaai en tot de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en de sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, 31 augustus 2005.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/23/geluidscontouren-oostende-jaar-2016-v5/

23/08/2017 www.pdf-archive.com

Feestvierend ten ondergaan 85%

En deze regering weet echt van feesten!

https://www.pdf-archive.com/2013/04/19/feestvierend-ten-ondergaan/

19/04/2013 www.pdf-archive.com

gids NL 68%

In Frankrijk wordt het ‘Légion Belge Parisienne’ opgericht, een leger van vrijwilligers dat met privé-steun gefinancierd wordt (de Franse regering steunde dit initiatief natuurlijk met hoop op eventuele landsuitbreiding).

https://www.pdf-archive.com/2011/03/01/gids-nl/

01/03/2011 www.pdf-archive.com

I&C Flygblad A5 V1.6 64%

- Den havererade invandringspolitiken. - Sveriges sämsta regering någonsin.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/12/i-c-flygblad-a5-v1-6/

12/02/2016 www.pdf-archive.com

Konzertheft 57%

O ttobrunner O rgel- O sterklang / 2014 1.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/04/konzertheft/

04/05/2014 www.pdf-archive.com

Vaccinatie - wat feitjes (kopie) 54%

• in 1972 schreef de Nederlandse Gezondheidsraad aan de regering:

https://www.pdf-archive.com/2014/05/03/vaccinatie-wat-feitjes-kopie-1/

03/05/2014 www.pdf-archive.com

Sleepwet 54%

Alleen al de mate van verhullend taalgebruik die de vorige regering met betrekking tot deze bevoegdheid tijdens de parlementaire behandeling hanteerde, zou tot overpeinzing moeten stemmen.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/21/sleepwet/

21/03/2018 www.pdf-archive.com

371140604 41%

In 1851 besloot de Russische regering een spoorlijn aan te leggen van Warschau naar Sint-Petersburg, waarmee de basis werd gelegd voor de spoorwegen in Litouwen.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/371140604/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

Nieuwsflits Wijzigingen OB FINAL NLversie 39%

In het verleden is door de regering reeds aangekondigd dat er verhoging van het OB-tarief zou kunnen plaatsvinden.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/07/nieuwsflits-wijzigingen-ob-final-nlversie/

07/05/2013 www.pdf-archive.com

BitcoinFlyerNL09 34%

| | Vertrouwen   -­   Bitcoin  is  erop  gebaseerd  dat   je  niemand,  zeker  geen | regering   of   bank,   hoeft   te   vertrouwen.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/25/bitcoinflyernl09/

25/10/2013 www.pdf-archive.com