Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «regionalne»:


Total: 15 results - 0.01 seconds

Oświadczenie 31.01.2017 100%

Podczas wczorajszego (wtorek, 31 stycznia br.) spotkania z mediami Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zarzucił spółce Przewozy Regionalne, że pomimo zaakceptowania warunków umowy dotyczącej świadczenia przewozów przez spółkę dokument nie został podpisany.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/o-wiadczenie-31-01-2017/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

polaczenie kolejowe 64%

sprawno±ci ruchowej, przewóz przesyªek konduktorskich REGIO Przewozy Regionalne, przewóz rowerów - l.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/17/polaczenie-kolejowe/

17/08/2015 www.pdf-archive.com

statut 63%

U slu6aju da na odredenom podruiju nema djedjeg vrtida, odnosno osnovne Skole koja trovodi program pred5kole, jedinica lokalne odnosno podrudne (regionalne) samouprave duZna je s5igurati provodenje programa pred5kole za djecu , na nadin da osigura prijevoz do najbliieg vrtiia ';

https://www.pdf-archive.com/2018/01/12/statut/

12/01/2018 www.pdf-archive.com

Ulotka 63%

Dominika Łakota Projekt „Lubelskie MŚP wpisane w rozwój sektora usług typu BPO” realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki W projekcie nie mogą wziąć udziału przedsiębiorstwa, które korzystały ze wsparcia w Działanie 8.1.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/13/ulotka/

13/04/2012 www.pdf-archive.com

VII MT Puchar Słonecznej Tłoczni w Starym Sączu 61%

Zachowany z po¿aru XVII-wieczny dom mieszczañski, zwany „Domem na Do³kach”, mieœci muzeum regionalne.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/03/vii-mt-puchar-s-onecznej-t-oczni-w-starym-s-czu/

03/01/2017 www.pdf-archive.com

newsletter 14 06 01 59%

Po raz kolejny pasjonaci dwóch kółek i czytelnictwa mogą wziąć udział w grze miejskiej, podczas której odwiedzają regionalne biblioteki i zbierają kupony.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/06/newsletter-14-06-01/

06/06/2014 www.pdf-archive.com

Folder na Drzwi Otwarte 55%

• „ To lubi młodzież” • „ Białe kruki w szkolnej bibliotece” • Działania poetyckie i konkursy regionalne - portfolio ARCHITEKTURA Cyrk Fizyczny Pokazy z wykorzystaniem ciekłego azotu Barwne reakcje chemiczne – wulkany Ciekły azot – eksperymenty kulinarne Najciekawsze reakcje utleniania i redukcji Warsztaty z etologii praktycznej Sesja geograficzna HUMANISTYKA 9.00 - 13.00 9.00 - 10.15.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/30/folder-na-drzwi-otwarte/

30/03/2012 www.pdf-archive.com

przedmioty 53%

Na Wydziale było i jest realizowanych wiele projektów z takich programów, jak Tempus, Copernicus, Esprit, Eureka/Celtic, Programy Ramowe Unii Europejskiej, regionalne i krajowe Programy Operacyjne Unii Europejskiej, programy NATO, a także w wymianie międzynarodowej studentów w ramach programu SokratesErasmus.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/31/przedmioty/

31/05/2014 www.pdf-archive.com

perma white karta techniczna 48%

Wymagania formalno—prawne Produkt ten spełnia wszelkie przepisy regionalne o ochronie czystości powietrza.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/12/perma-white-karta-techniczna/

12/10/2015 www.pdf-archive.com

Evropa - družbenogeografski oris 47%

32-33) o Namen in cilji o Mehanizmi delovanja  Regionalne značilnosti kmetijstva v Evropi (pregled po regijah v učbeniku) o Kmetijstvo V Evrope in Rusije (str.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/26/evropa-dru-benogeografski-oris/

26/01/2016 www.pdf-archive.com

Stypendium doktoranckie- Regulamin i wniosek 46%

   regionalne: - przewodniczący – 1 punkt;

https://www.pdf-archive.com/2016/10/15/stypendium-doktoranckie-regulamin-i-wniosek/

15/10/2016 www.pdf-archive.com

Godišnji izvještaj 2015 CINAZ 44%

            predškolska djeca učenici i nastavnici osnovnih i srednjih škola opća populacija mladih (15-30 godina) mladi iz alternativne skrbi studenti volonteri roditelji građani (bez obzira na spol, dob, rasu, nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost) poduzetnici, udruge i inicijative građana jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave javne ustanove i institucije predstavnici medija 3.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/godi-nji-izvje-taj-2015-cinaz/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

371140604 41%

Deze dienst wordt uitgevoerd met treinstellen van Przewozy Regionalne uit de serie SA133.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/371140604/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

fekkcatalog2015 25%

Konec koncev, kdo bi o samem pomenu festivala za slovensko kulturno krajino, o zapostavljenosti kratkega filma kljub njegovim praktično neomejenim zmožnostim in o današnjem razcvetu regionalne kratkometražne kulture vedel več kot štirica prijateljev, popkulturnih fanatikov, izhajajočih iz filmske kritike, novinarstva, snemanja podcastov, amaterskih kratkih filmov, videospotov, zinovske kulture in še marsičesa, ki se je temu zadnja leta posvečala intenzivno in neprekinjeno?

https://www.pdf-archive.com/2016/05/21/fekkcatalog2015/

21/05/2016 www.pdf-archive.com

folder-vorarlberg 22%

Restauracje, zajazdy i schroniska serwują na zmianę regionalne przysmaki i wyrafinowane dania.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/folder-vorarlberg/

09/05/2017 www.pdf-archive.com