Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 November at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «regulaminu»:


Total: 170 results - 0.047 seconds

I C 3575 16 SR Warszawa UNW mBank 100%

46) Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego regulaminu ----------------------- Bank S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/i-c-3575-16-sr-warszawa-unw-mbank/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na Facebooku 99%

Regulamin konkursu na Facebooku 1.DEFINICJE Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:

https://www.pdf-archive.com/2017/12/08/regulamin-konkursu-na-facebooku/

08/12/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 97%

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Akcji, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawiać Uczestników ich praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/31/regulamin-akcji-promocyjnej/

31/08/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu Kamera Odpowiedzialności.docx 95%

Szpitalnej 5/5 podanych przeze mnie danych osobowych w celu zorganizowania Konkursu „Kamera Odpowiedzialności” i realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/12/regulamin-konkursu-kamera-odpowiedzialno-ci-docx/

12/03/2017 www.pdf-archive.com

Zapuść wąsa dla jaj i wygraj bilet na Puchar Polski 95%

Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca wymagania z § 3 ust.1 Regulaminu inie będąca osobą wymienioną w § 3 ust.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/27/zapu-wsa-dla-jaj-i-wygraj-bilet-na-puchar-polski/

27/11/2019 www.pdf-archive.com

Zdobądź z nami Malbork - regulamin konkursu 95%

2.W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz spełniające warunki określone w §3 niniejszego Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/24/zdob-d-z-nami-malbork-regulamin-konkursu/

24/06/2017 www.pdf-archive.com

Znajdź nas w Wodnym Parku i strzel sobie z nami fotkę 95%

Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca wymagania z § 3 ust.1 Regulaminu inie będąca osobą wymienioną w § 3 ust.

https://www.pdf-archive.com/2019/10/28/znajd-nas-w-wodnym-parku-i-strzel-sobie-z-nami-fotk/

28/10/2019 www.pdf-archive.com

Konkurs - rymowanka 95%

2.W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz spełniające warunki określone w §3 niniejszego Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/konkurs-rymowanka/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 95%

W ocenie pozwanego częściowa spłata kredytu przez powódkę odbyła się według konkretnych zasad i przy zastosowaniu określonego sposobu płatności, wobec czego postanowienia regulaminu wskazane przez powódkę nie miały charakteru klauzul abuzywnych.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

Urodziny Pluszowego Misia regulamin 94%

Strona na Facebooku prowadzona jest na podstawie regulaminu usługi „Strony na Facebooku” (https://www.facebook.com/page_guidelines.php).

https://www.pdf-archive.com/2016/11/18/urodziny-pluszowego-misia-regulamin/

18/11/2016 www.pdf-archive.com

regulamin konkursu wez kogos na Sushi 94%

Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu, do którego odnośnik znajduje się w konkursowym poście na portalu Facebook.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/26/regulamin-konkursu-wez-kogos-na-sushi/

26/01/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Zlotu 91%

Każdy uczestnik zlotu ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/06/regulamin-zlotu/

06/03/2018 www.pdf-archive.com

XXV C 1005-15 wyrok i uzasadnienie-1 91%

7 regulaminu), do którego odsyła umowa kredytowa, stanowią niedozwolone postanowienia umowne i nie wiążą powodów, ponieważ w sposób zupełnie dowolny uprawniają bank do ustalania wysokości rat kredytu, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i stanowi rażące naruszenie interesów powodów.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/30/xxv-c-1005-15-wyrok-i-uzasadnienie-1/

30/03/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Puchar Polski 91%

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

https://www.pdf-archive.com/2016/05/01/regulamin-puchar-polski/

01/05/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU KARAOKE 91%

1.3 Uczestnik jest zobowiązany do zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/19/regulamin-konkursu-karaoke/

19/04/2012 www.pdf-archive.com

Regulamin CrossFit Czestochowa 91%

Członek Klubu, Uczestnik treningów personalnych lub każda inna osoba mająca zamiar korzystać z Klubu, przed rozpoczęciem korzystania z Klubu obowiązana jest zapoznać się z treścią regulaminu i obowiązana jest do jego przestrzegania.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/02/regulamin-crossfit-czestochowa/

02/02/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin 91%

Zgłaszając swój udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na akceptację Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/20/regulamin/

20/03/2013 www.pdf-archive.com

REGULAMIN 2016 03 22 13 10 57 206.PDF 89%

§1.7 Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju Counter Strike Global Offensive jak i akceptacją regulaminu rozgrywek.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/24/regulamin-2016-03-22-13-10-57-206/

24/03/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN ROZGRYWEK ASG 89%

* Integralną częścią tego regulaminu stanowi druk oświadczenia uczestników rozgrywek Air Soft Gun (ASG) zwany dalej Oświadczeniem Gracza.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/07/regulamin-rozgrywek-asg/

07/08/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Podziel sie Prezentami OleOle 88%

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/13/regulamin-podziel-sie-prezentami-oleole/

13/12/2013 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu warsztaty, sypialnia, że hoo hooo 88%

„Konkurs” na potrzeby niniejszego Regulaminu oznacza konkurs „Warsztaty:

https://www.pdf-archive.com/2018/01/15/regulamin-konkursu-warsztaty-sypialnia-e-hoo-hooo/

15/01/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin 87%

Zgłoszenie projektu do Konkursu jest jednoznaczne z potwierdzeniem oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/20/regulamin/

20/01/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 87%

Zgłoszenie projektu do Konkursu jest jednoznaczne z potwierdzeniem oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/regulamin/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 87%

Zgłoszenie projektu do Konkursu jest jednoznaczne z potwierdzeniem oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/regulamin-1/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 87%

Zgłoszenie projektu do Konkursu jest jednoznaczne z potwierdzeniem oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/27/regulamin/

27/02/2015 www.pdf-archive.com