Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 December at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «reklamacji»:


Total: 60 results - 0.021 seconds

Zapuść wąsa dla jaj i wygraj bilet na Puchar Polski 100%

Organizator uprawniony jest do kontroli prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, w tym unieważnienia zgłoszeń z uwagi na naruszenie Regulaminu i rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/27/zapu-wsa-dla-jaj-i-wygraj-bilet-na-puchar-polski/

27/11/2019 www.pdf-archive.com

Znajdź nas w Wodnym Parku i strzel sobie z nami fotkę 99%

Organizator uprawniony jest do kontroli prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, w tym unieważnienia zgłoszeń z uwagi na naruszenie Regulaminu i rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2019/10/28/znajd-nas-w-wodnym-parku-i-strzel-sobie-z-nami-fotk/

28/10/2019 www.pdf-archive.com

regulamin 99%

Do kompetencji Komisji konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i skarg dotyczących przebiegu Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulamin/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

regulaminKzB 99%

Do kompetencji Komisji konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i skarg dotyczących przebiegu Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/08/regulaminkzb/

08/10/2015 www.pdf-archive.com

regulaminkonkursu 99%

Do kompetencji Komisji konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i skarg dotyczących przebiegu Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulaminkonkursu/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

kokurs1-skonwertowany 97%

O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data dotarcia wiadomości obejmującej reklamację na adres poczty elektronicznej Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/02/kokurs1-skonwertowany-1/

02/04/2020 www.pdf-archive.com

RF przerwanie biegu przedawnienia 94%

o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/25/rf-przerwanie-biegu-przedawnienia/

25/02/2017 www.pdf-archive.com

regulamin-promocji---doladowania-plus 6 grudnia 94%

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI Uczestnik może złożyć reklamację do Organizatora w następującej formie:

https://www.pdf-archive.com/2015/12/08/regulamin-promocji-doladowania-plus-6-grudnia/

08/12/2015 www.pdf-archive.com

regulamin 92%

Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić na adres:

https://www.pdf-archive.com/2017/11/08/regulamin/

08/11/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin 92%

Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/16/regulamin/

16/06/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu POPRAWIONY 92%

Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz ewentualnie numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/20/regulamin-konkursu-poprawiony/

20/04/2017 www.pdf-archive.com

regulamin konkursu Wawel - Dzień Tańca 91%

Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/29/regulamin-konkursu-wawel-dzie-ta-ca/

29/04/2015 www.pdf-archive.com

Wizz Air Hungary Kft 87%

Reklamacje Przyjęcie bagażu bez złożenia reklamacji przed opuszczeniem obszaru tranzytowego i bez wypełnienia Dokumentu PIR (Property Irregularity Report — PIR) uważa się za dowód, że bagaż został dostarczony w dobrym stanie i zgodnie z Umową przewozu pasażerów i bagażu.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/10/wizz-air-hungary-kft/

10/06/2012 www.pdf-archive.com

BlokEkipa Regulamin 86%

Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca w składzie:

https://www.pdf-archive.com/2016/07/28/blokekipa-regulamin/

28/07/2016 www.pdf-archive.com

FORMULARZ REKLAMACYJNY 83%

OPIS PRZYCZYNY REKLAMACJI................................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2016/06/07/formularz-reklamacyjny/

07/06/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na Facebooku 82%

Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/08/regulamin-konkursu-na-facebooku/

08/12/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu 80%

adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację, aby zapewnić sprawne i terminowe rozpatrzenie Reklamacji.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/17/regulamin-konkursu/

17/09/2019 www.pdf-archive.com

regulamin bon 50zl-mastercard-gg-akcja-specjalna 79%

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/28/regulamin-bon-50zl-mastercard-gg-akcja-specjalna/

28/12/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu Fb 79%

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/regulamin-konkursu-fb/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

20160602 lenovo fb regulamin final 79%

imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji;

https://www.pdf-archive.com/2016/06/03/20160602-lenovo-fb-regulamin-final/

03/06/2016 www.pdf-archive.com

GKS Tychy-2 79%

bartosz.wisniewski@1liga.org nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/19/gks-tychy-2/

19/11/2019 www.pdf-archive.com

Regulaminkonkursu 78%

bartosz.wisniewski@1liga.org, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/15/regulaminkonkursu/

15/11/2019 www.pdf-archive.com

regulamin 78%

Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/23/regulamin/

23/03/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 77%

Dokonując zakupu wyraża się zgodę, że Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, który nie jest objęty RODO W przypadku reklamacji lub gwarancji decyzję podejmuje producent a my w ramach usługi pośrednictwa reprezentujemy państwa jako Klienta Przy uwzględnieniu reklamacji przez producenta automatycznie uwzględniamy reklamację dla naszej usługi pośrednictwa przez co zwrotowi podlega cała kwota usługi pośrednictwa Zwrot wysyłamy prosto do producenta za granicy (Chiny), nie do pośrednika.

https://www.pdf-archive.com/2020/05/12/regulamin/

12/05/2020 www.pdf-archive.com

RegulaminKonkursuSuperHodowca 77%

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres korespondencyjny, oraz przedmiot reklamacji i jej uzasadnienie.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/20/regulaminkonkursusuperhodowca/

20/07/2016 www.pdf-archive.com