Search


PDF Archive search engine
Last database update: 15 October at 21:23 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «rekrutacyjnym»:


Total: 5 results - 0.012 seconds

Zarządzenie 0050.24.2018 rekrutacja(1) 100%

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym od 19 lutego 2018 r.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/zarz-dzenie-0050-24-2018-rekrutacja-1/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

Informacja - kryteria rekrutacja(1) 95%

w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria Na podstawie art.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/informacja-kryteria-rekrutacja-1/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

Stypendium doktoranckie- Regulamin i wniosek 67%

Stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi na pierwszym roku studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/15/stypendium-doktoranckie-regulamin-i-wniosek/

15/10/2016 www.pdf-archive.com

Regulamn rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 62%

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamn-rekrutacji-do-oddzia-w-przedszkolnych/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej 51%

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria i ich wartości punktowe:

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamin-rekrutacji-do-klasy-pierwszej/

28/02/2014 www.pdf-archive.com