PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 02 July at 19:21 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «relatie»:


Total: 47 results - 0.114 seconds

TWINTIG 3LAB - OVER DE SERIE 100%

“Nee we zijn niet samen, maar als ik hem met een ander zou zien zou ik pislink worden!” De statussen ‘Single’ en ‘In-een-relatie’ zijn voor deze generatie steeds verder uit elkaar komen te liggen.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/07/twintig-3lab-over-de-serie/

07/02/2018 www.pdf-archive.com

Workshop Hechting 2018 99%

Hechting Het ontwikkelen van een betekenisvolle relatie tussen ouder en kind.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/26/workshop-hechting-2018/

26/03/2018 www.pdf-archive.com

onderzoek de vries aruba 2 mei 2013 final(1) 89%

De relatie tussen overheid en bedrijfsleven is belangrijk en gecompliceerd.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/11/onderzoek-de-vries-aruba-2-mei-2013-final-1/

11/05/2013 www.pdf-archive.com

Brochure OR aanbod spreads 81%

• competenties • doelen OR • zijn de taken van de OR weer duidelijk verdeeld • heeft u een duidelijk beeld van de relatie • speerpunten met de bestuurder en welke stappen u • kunt u een duidelijke taakverdeling maken • voorzitterstaken als OR kunt zetten om die relatie te • is duidelijk wat er speelt binnen de • taken secretaris verbeteren van de OR onderneming • weet u hoe u een effectief overleg • taken ambtelijke secretaris • commissies:

https://www.pdf-archive.com/2017/04/25/brochure-or-aanbod-spreads/

25/04/2017 www.pdf-archive.com

Algemene Voorwaarden epidemie 2014 79%

12.7 De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing of wijziging van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Epidemie B.V.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/07/algemene-voorwaarden-epidemie-2014/

07/03/2014 www.pdf-archive.com

kdgt8shc-book 76%

From Blog to Book.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/27/kdgt8shc-book/

27/10/2012 www.pdf-archive.com

Feestvierend ten ondergaan 69%

Om een beeld te kunnen vormen hoe de openbare financiën van ons Land er per regeringsperiode voor stonden en staan in relatie met deze normen van hanteerbare overheidsfinanciën, wordt hierna een overzicht gegeven van de gemiddelde cijfers van het financieringsstekort en de schuld en hun relatie tot onze Gross Domestic Product (GDP).

https://www.pdf-archive.com/2013/04/19/feestvierend-ten-ondergaan/

19/04/2013 www.pdf-archive.com

Geluidscontouren Oostende Jaar 2016 v5 64%

 Het aantal potentieel sterk gehinderden binnen de verschillende Ldencontourzones moet bepaald worden op basis van de in de vernieuwde VLAREM opgenomen dosis-respons relatie;

https://www.pdf-archive.com/2017/08/23/geluidscontouren-oostende-jaar-2016-v5/

23/08/2017 www.pdf-archive.com

Ziche Paul IdealismeVoorCartesien UniUtrecht 63%

uitendelijk helemaal niet in de uiterlijke objecten liggen, maar dat zij niets anders zijn dan de verschillende modificaties van onze ogen, van onze oren, enz.”2 Het zijn echter volgens Villers precies deze beperkingen in de wederzijdse relatie van de menselijke kenvermogens en de dingen in de wereld, waarop Kant kon voortbouwen.

https://www.pdf-archive.com/2011/08/30/ziche-paul-idealismevoorcartesien-uniutrecht/

30/08/2011 www.pdf-archive.com

6 60%

https://www.pdf-archive.com/2014/11/20/6/

20/11/2014 www.pdf-archive.com

Dakar 59%

Wie allemaal breng je in relatie?

https://www.pdf-archive.com/2018/02/20/dakar/

20/02/2018 www.pdf-archive.com

Speciaalonderzoek Denise Heins online versie 55%

2 Wie is wie Mantelzorgers (mz) en dementerenden (dem) in relatie tot elkaar Hfdst 5.2:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/24/speciaalonderzoek-denise-heins-online-versie/

24/01/2017 www.pdf-archive.com

Nieuwjaarsbrief LVB 54%

Leentje en taal het blijft een bijzondere relatie.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/nieuwjaarsbrief-lvb/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

facebook aanwijzingen die essentieel zijn1137 52%

Denk pas aan verkoop indien je een evenwichtige relatie hebt opgebouwd met je connecties.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/04/facebook-aanwijzingen-die-essentieel-zijn1137/

04/05/2014 www.pdf-archive.com

ZZP Barometer - Rapport Opdrachten en tarieven (1) 51%

                                                                                             Maart 2013                                                                                               ZZP Barometer © 2013   Pagina 2 van 16 Maart 2013 Inhoudsopgave      Voorwoord ”Opdrachten en tarieven”        Managementsamenvatting            Themarapport “Opdrachten en tarieven”      Marktontwikkeling en –verwachting       Acquisitie, netwerken en (online) platforms    Tarieven en tariefstelling            Verantwoording                                                                ZZP Barometer © 2013       Pagina 4 / 16        Pagina 5 / 16        Pagina 6 / 16        Pagina 7 / 16        Pagina 11 / 16        Pagina 15 / 16    Pagina 3 van 16 Maart 2013 Voorwoord “Opdrachten en tarieven”    Beste lezer,    Met  gepaste  trots  presenteren  wij  jou  hierbij  het    kwartaalrapport  van  de  ZZP  Barometer  –  het  structureel  zzp‐onderzoek  –  met  als  thema  “Opdrachten  en  tarieven”,  geïnspireerd  op  de  zogenaamde  triple  dip.  Heeft  deze  ook  invloed  op  de  (z)zp’ers  en  freelancers  of  zien  we  juist  een  opleving  in  de  tarieven  en  gemiddelde  omzet?  Dit  kwartaal is het onderzoek afgenomen onder 1.673 zelfstandig professionals, freelancers  en  eenmanszaken  in  Nederland.  ZZP  Barometer  is  een  initiatief  van  Victor  Mundi  en  heeft  met  zijn  mede‐initiatiefnemers  ikwordzzper.nl,  IT‐Staffing,  MarktEffect,  NRC  Media, NUzakelijk, ZiPconomy en ZZPnodig.nl als doel het onafhankelijk en structureel  onderzoeken  van  de  zzp’er  en  het  inzichtelijk  maken  van  markt‐  en  benchmarkinformatie over/voor de zzp’er. Met veel vreugde presenteren wij u in deze  editie twee nieuwe sponsors van de ZZP Barometer: Freelancehouse en Opdrachten.nl.  Freelancehouse     Opdrachten en tarieven    Dit  keer  staat  de  ZZP  Barometer  in  het  teken  van  de  opdrachten  en  tarieven  van  (z)zp’ers,  freelancers  en  eenmanszaken.  Door  de  aanhoudende  crises  is  de  algemene  verwachting  dat  er  de  negatieve  trend  zich  zal  doortrekken.  Denken  (z)zp’ers,  freelancers en eenmanszaken er echter ook zo over? In dit rapport zal duidelijk worden  wat de gemiddelde tarieven zijn waar zelfstandigen in Nederland te maken hebben. Lees  verder  voor  enkele  opzienbarende  resultaten  die  jou  meer  inzicht  verschaffen  in  de  wijze  waarop  (mede)zzp’ers  en  ondernemers  in  Nederland  denken  over  het  onderzochte thema “Opdrachten en tarieven”.    Ben  jij  zzp’er  en  heb  je  (nog)  niet  deelgenomen  aan  het  onderzoek?  Ga  dan  naar  www.zzpbarometer.nl  en  voeg  je  bij  het  zzp‐panel.  Ben  je  wel  aangesloten  bij  de  ZZP  Barometer  en  heb  je  deelgenomen  aan  ons  onderzoek:  hartelijk  dank  daarvoor!  Suggesties  voor  nieuwe,  actuele  thema’s  zijn  ook  welkom  en  door  te  geven  via  panel@zzpbarometer.nl. Nieuwe partners en/of sponsoren zijn bovendien altijd welkom  en  kunnen  op  eenzelfde  wijze  contact  opnemen.  Veel  plezier  bij  het  lezen  van  het  ZZP  Barometer‐rapport!    Ondernemende groet,    ZZP Barometer  Jeroen Sakkers  Initiatiefnemer    Jeroen Sakkers (1987) is samen met Robbie Sakkers (1989) oprichter van  Victor Mundi: het digitale kantoor bestaande uit marketing­, sales­,  administratie­ en officetools waarmee ondernemers 100% in de cloud  kunnen werken. Daarnaast is hij initiatiefnemer van de ZZP Barometer.  ZZP Barometer © 2013 Pagina 4 van 16 Maart 2013 Managementsamenvatting    Marktontwikkeling en –verwachting    Zzp’ers hadden in 2012 gemiddeld 19 opdrachten en verwachten er in 2013 gemiddeld  één  meer.  Het  aantal  opdrachtgevers  zal  naar  verwachting  stabiel  blijven  op  3,0.  Bovendien  werd  64,3%  van  de  opdrachten  in  2012  door  de  zzp’er  zelf  binnengehaald,  zonder  tussenpersoon.  Voor  2013  is  de  verwachting  dat  3%  meer  opdrachten  via  derden  –  onder  andere  bemiddelingsbureaus  –  zullen  worden  binnengehaald.  Zzp’ers  verwachten  echter  dat  hun  omzet  in  2013  met  9,3%  zal  dalen,  voornamelijk  omdat  ze  verwachten minder facturabele uren te kunnen draaien. Het gemiddelde uurtarief blijft  nagenoeg gelijk, maar daalde wel met 9,1% ten opzichte van 2011.    Acquisitie, netwerken en (online) platforms    Zzp’ers  komen  voornamelijk  offline  via  hun  opdrachten.  Slechts  20,2%  van  de  opdrachten wordt online binnengehaald: via bemiddelingssites, digitale netwerken of de  website  van  de  opdrachtgever.  De  top‐3  wordt  gevormd  door  mond‐tot‐mondreclame  (23,1%),  het  fysieke,  zakelijk  netwerk  (17,5%)  en  bemiddelingsbureaus  (16,3%).  Zzp’ers  zijn  zakelijk  het  actiefst  op  LinkedIn  (88,0%),  daarna  op  Freelance.nl  (27,6%),  Twitter  (26,2%)  en  Facebook  (19,6%).  Een  grote  meerderheid  (66,7%)  is  het  erover  eens dat het gebruik van sociale netwerken in de werving toeneemt.    Tarieven en tariefstelling    De  meerderheid  van  de  zzp’ers  (57,8%)  werkt  met  een  vast  tarief  voor  al  hun  opdrachten,  maar  49,1%  van  hen  zegt  een  (te)  lage  prijs  per  uur  te  vragen  om  de  concurrentie de baas te (kunnen) zijn. 6,5% van de zzp’ers weet zelfs niet welk uurtarief  ze nodig hebben om rond van te kunnen komen. Van alle zzp’ers werk 69,6% op basis  van  een  afgesproken  uurtarief,  waarvan  40,6%  zonder  een  vooraf  afgesproken  maximaal  aantal  uren.  Slechts  6,0%  legt  het  risico  bij  zichzelf  door  op  basis  van  een  prestatieloon – percentage opslag bij succes, op basis van output of op basis van no cure,  no pay. 19,5% van de zzp’ers spreekt een vast bedrag af per opdracht, de zogenaamde  fixed fee‐constructie.    Volgens  53,1%  van  de  zzp’ers  lijkt  het  tarief  momenteel  zwaarwegender  dan  de  opgedane  kennis  en  kunde, wellicht  dankzij  de  ontwikkeling van online  marktplaatsen  die  (steeds  meer)  transparantie  in  onder  meer  de  tariefstelling  van  concurrerende  zzp’ers  bieden.  Desondanks  vindt  49,8%  van  hen  dat  een  goede  opleiding  en  certificeringen  belangrijker  dan  vijf  jaar  geleden  zijn  in  het  binnenhalen  van  een  opdracht.  Tenslotte  denkt  68,9%  van  de  zzp’ers  het  eigen  tarief  in  2013  op  peil  te  kunnen houden. Wel zijn er omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat het uurtarief  of  bedrag  per  opdracht  lager  kan  liggen  dan  normaal:  door  de  lengte  van  de  opdracht  (64%), omdat de opdrachtgever een langdurige (netwerk)relatie is (48%), een concreet  vooruitzicht op (een) vervolgopdracht(en) (46%), interessante inhoud van de opdracht  (45%) en een korte reisafstand/‐tijd (43%).  ZZP Barometer © 2013 Pagina 5 van 16

https://www.pdf-archive.com/2013/03/26/zzp-barometer-rapport-opdrachten-en-tarieven-1/

26/03/2013 www.pdf-archive.com

a 49%

Gianluca Gazzo AMMINISTRATORE Piazza R.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/05/a/

05/10/2013 www.pdf-archive.com

Extra's Lustrumbundel 47%

Want alleen door God centraal te stellen en een levende relatie met hem te hebben kan elk mens tot zijn volledige bestemming komen.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/12/extra-s-lustrumbundel/

12/01/2016 www.pdf-archive.com

Folder vpro-tegenlicht najaar 31-08-16DEF 45%

still berning OP TV 6 NOVEMBER MEETUP 8 NOVEMBER geldscheppers OP TV 13 NOVEMBER MEETUP 16 NOVEMBER de lijst van 600 Digitale technologie verandert de relatie tussen staat en burger.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/28/folder-vpro-tegenlicht-najaar-31-08-16def/

28/09/2016 www.pdf-archive.com

CRISC Exam Dumps - Isaca Risk Management Exam Questions PDF 43%

Risk acceptaoce meaos that oi actio is takeo relatie ti a partcular risk;

https://www.pdf-archive.com/2019/04/23/crisc-exam-dumps---isaca-risk-management-exam-questions-pdf/

23/04/2019 www.pdf-archive.com

IT1 42%

IndexTrader MAGAZINE TRADING SE CRETS >

https://www.pdf-archive.com/2012/01/16/it1/

16/01/2012 www.pdf-archive.com