Search


PDF Archive search engine
Last database update: 20 January at 14:01 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «reprezentacja»:


Total: 15 results - 0.026 seconds

1 100%

rozpoznanie problemu, wywiady z ekspertem, oraz reprezentacja wiedzy eksperta.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/22/1/

22/09/2015 www.pdf-archive.com

Wyklad 5 2012 95%

Reprezentacja liczb w komputerze Formaty słów liczbowych Stałoprzecinkowe Zmiennoprzecinkowe Formaty stałoprzecinkowe , , , W formatach stałopozycyjnych przecinek umieszczony jest w stałej pozycji Liczby stałoprzecinkowe mogą występować:

https://www.pdf-archive.com/2013/10/27/wyklad-5-2012/

27/10/2013 www.pdf-archive.com

Liga Typerów EURO 2012 87%

REPREZENTACJA A 1:0 REPREZENTACJA B (ROSJA 2:0 CZECHY) 5.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/08/liga-typer-w-euro-2012/

08/06/2012 www.pdf-archive.com

Wykład 2 87%

istnieje podwójna reprezentacja liczby 0.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/04/wyk-ad-2/

04/11/2016 www.pdf-archive.com

Co to jest AI 84%

• Jaki jest ajwiększy pro le • Co to jest reprezentacja w przestrzeni stanu?

https://www.pdf-archive.com/2017/06/22/co-to-jest-ai/

22/06/2017 www.pdf-archive.com

MAGNUS2 68%

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA KRS 0000398547 STATUS ZARZĄD Forma prawna:

https://www.pdf-archive.com/2013/11/23/magnus2/

23/11/2013 www.pdf-archive.com

Biuletyn-5-kwiecień-2016-A5-PDF 64%

2  Szkoły gimnazjalne- reprezentacja naszych parafii grała w składzie:

https://www.pdf-archive.com/2016/04/28/biuletyn-5-kwiecie-2016-a5-pdf/

28/04/2016 www.pdf-archive.com

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH w 2014 i 2015 r.'' 63%

Reprezentacja i reklama a podatki dochodowe - po stronie przedsiębiorcy 7.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/19/podatek-dochodowy-od-os-b-prawnych-w-2014-i-2015-r/

19/10/2014 www.pdf-archive.com

KONTROLA PODATKOWA 27.05.2015 60%

Reprezentacja w kontroli podatkowej • pełnomocnik w trakcie kontroli podatkowej • osoba reprezentująca w trybie art.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/01/kontrola-podatkowa-27-05-2015/

01/05/2015 www.pdf-archive.com

1k konwersi 58%

Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona organizacja NIEOZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu Brak wpisów Rubryka 7 - Komitet założycielski Brak wpisów Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór 1.Nazwa organu STAROSTA GRYFIŃSKI Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD 2.Sposób reprezentacji podmiotu REPREZENTACJA ŁĄCZNA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-konwersi/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

1k stowarzyszenie kolbacz 57%

W POZOSTAŁYM ZAKRESIE REPREZENTACJA ŁĄCZNA ZARZĄDU.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-stowarzyszenie-kolbacz/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

3 osp czarnowo 57%

RS/120135/4/20150706080607 statutu Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona organizacja NIEOZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu Brak wpisów Rubryka 7 - Komitet założycielski Brak wpisów Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór 1.Nazwa organu STAROSTWO GRYFIŃSKIE Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD 2.Sposób reprezentacji podmiotu REPREZENTACJA ŁĄCZNA PREZESA LUB WICEPREZESA I SKARBNIKA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 2 3 4 1.Nazwisko / Nazwa lub firma DZIURZYŃSKI 2.Imiona JERZY 3.Numer PESEL/REGON 61022501113 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym SEKRETARZ 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ŁUSZCZEWSKI 2.Imiona MIROSŁAW 3.Numer PESEL/REGON 60100411351 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES 1.Nazwisko / Nazwa lub firma OLSZEWSKI 2.Imiona DARIUSZ MACIEJ 3.Numer PESEL/REGON 69122703972 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES - NACZELNIK 1.Nazwisko / Nazwa lub firma BARYŁA Strona 3 z 5 Identyfikator wydruku:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/3-osp-czarnowo/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

1k osp kolbacz 56%

RS/125626/3/20150706080636 Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona organizacja NIEOZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu Brak wpisów Rubryka 7 - Komitet założycielski Brak wpisów Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór 1.Nazwa organu STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD 2.Sposób reprezentacji podmiotu REPREZENTACJA ŁĄCZNA PREZESA LUB WICEPREZESA I SKARBNIKA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 2 3 4 1.Nazwisko / Nazwa lub firma JAKUBOWSKI 2.Imiona ANTONI 3.Numer PESEL/REGON 38061208031 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES 1.Nazwisko / Nazwa lub firma MAJDA 2.Imiona CZESŁAW 3.Numer PESEL/REGON 46082011213 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU 1.Nazwisko / Nazwa lub firma JAKUBOWSKI 2.Imiona HENRYK 3.Numer PESEL/REGON 62041012235 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES 1.Nazwisko / Nazwa lub firma JAWORSKA 2.Imiona NATALIA 3.Numer PESEL/REGON 88072710265 4.Numer KRS **** Strona 3 z 6 Identyfikator wydruku:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-osp-kolbacz/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

regulamin-rozgrywek-Dnia-Sportu-WZiKS-2015 53%

W rozgrywkach podczas Dnia Sportu może wziąć udział reprezentacja wydziału WZiKS, która składa się tylko i wyłącznie ze studentów i pracowników UJ.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/13/regulamin-rozgrywek-dnia-sportu-wziks-2015/

13/04/2015 www.pdf-archive.com

Biuletyn Kukiz'15 28%

W  lutym reprezentacja Posła brała udział w  obchodach 76 Rocznicy Deportacji Polaków na Sybir oraz reprezentowała Posła podczas koncertu charytatywnego na rzecz chorego chłopca, koncert ten był objęty patronatem.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/25/biuletyn-kukiz-15/

25/02/2016 www.pdf-archive.com