Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 November at 06:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «reprezentowanie»:


Total: 21 results - 0.032 seconds

Specjalista ds. sprzedazy-1 100%

Misją założonej Spółki jest kompleksowa obsługa klienta oraz reprezentowanie jego interesów przed organami celnymi.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/09/specjalista-ds-sprzedazy-1/

09/10/2017 www.pdf-archive.com

2 polski zwiazek pol golfowych 88%

OCHRONA PRAW I REPREZENTOWANIE INTERESÓW ZRZESZONYCH W NIM CZŁONKÓW, 2.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/2-polski-zwiazek-pol-golfowych/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

Stypendium doktoranckie- Regulamin i wniosek 80%

3 pkt), 6) reprezentowanie interesów doktorantów w organach uniwersyteckich (członek Senatu, Rady Wydziału, Rady Instytutu, Komisji Senackich, Komisji Wydziałowych) – 1 punkt za każdy organ, 7) reprezentowanie interesów doktorantów w Samorządzie Doktorantów:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/15/stypendium-doktoranckie-regulamin-i-wniosek/

15/10/2016 www.pdf-archive.com

Deklaracja przyst pienia do klubu-1 78%

e­mail OŚWIADCZENIE Ja,   niżej   podpisany   proszę   o   przyjęcie  mojej   osoby  do   Miejskiego   Klubu   Sportowego   Polonia­Stal  Świdnica                             i wyrażenie zgody na reprezentowanie barw Klubu w charakterze członka .  Wyrażamy zgodę na umieszczenie i przechowywanie naszych danych osobowych przez MKS Polonia­ Stal   do   celów   statutowych   i   organizacyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/deklaracja-przyst-pienia-do-klubu-1/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

rozkaz komendanta ZDZP L1 2015 78%

- dh Wiesławie Gaura za profesjonalne, staranne oraz konsekwentne prowadzeni czasopisma „Nawigator” - pwd Ewelinie Czarneckiej oraz Bartoszowi Konsorskiemu za dyspozycyjność, reprezentowanie ZDZP w wielu instytucjach oraz zaangażowanie w organizację rajdu jesiennego.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/06/rozkaz-komendanta-zdzp-l1-2015/

06/01/2015 www.pdf-archive.com

wniosek 78%

https://www.pdf-archive.com/2016/10/30/wniosek/

30/10/2016 www.pdf-archive.com

2013 Ls1 78%

Sprawy różne 8.1 Dziękuję wszystkim Druhnom i Druhom za godne reprezentowanie drużyny podczas HAL2013.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/28/2013-ls1/

28/07/2017 www.pdf-archive.com

Deklaracja-klub 78%

e-mail OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany proszę o przyjęcie mojej osoby do Miejskiego Klubu Sportowego Polonia-Stal Świdnica i wyrażenie zgody na reprezentowanie barw Klubu w charakterze członka .

https://www.pdf-archive.com/2017/09/07/deklaracja-klub/

07/09/2017 www.pdf-archive.com

Informacja-o-wyborze-ofert BRAUZE 77%

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA 87-100 Toruń, ul.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/14/informacja-o-wyborze-ofert-brauze/

14/04/2014 www.pdf-archive.com

rekrutacja cofounder 75%

• realizowanie misji i wizji firmy • stworzenie i realizację strategii sprzedaży i rozwoju na rynku polskim i za granicą jak najbliższym naszego (marketplace, • opracowywanie i realizacja budżetu e-commerce) praktycznej znajomości zagadnień • realny wpływ na kreowanie marki tworzenie, wdrażanie i ewaluacja planów związanych ze sprzedażą, finansami • marketingowych oraz inwestycjami • sporządzanie analiz i planów biznesowych • inicjowanie i prowadzenie nowych projektów • oraz inwestycji • monitorowanie trendów rynkowych i działań • reprezentowanie firmy na zewnątrz, dbanie umiejętności pracy w oparciu o cele, i wybranym przez Ciebie miejscu • talentu przywódczo-negocjacyjnego możliwość realizowania śmiałych strategii i odważnych pomysłów • współpracę z zespołem pasjonatów, • wymarzone warunki do stworzenia plany i wskaźniki konkurencji • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy B2B pracę w elastycznych godzinach • • w zarządzaniu firmą o profilu • sprzedażowego • nie mniej niż 3 lat doświadczenia któremu „się chce” samodzielności, odpowiedzialności, własnej kolekcji designerskich decyzyjności przedmiotów excellent command of English o relacje biznesowe, współpraca Poza tym przychylnie spojrzymy na:

https://www.pdf-archive.com/2018/05/27/rekrutacjacofounder/

27/05/2018 www.pdf-archive.com

GKS TYCHY Turniej dla kibiców NHL 71%

 1 miejsce - voucher upominkowy o wartości 500 zł do wykorzystania w dowolnym obiekcie NAT - Polskie Hotele i Ośrodki Wypoczynkowe + Reprezentowanie GKS Tychy Esports w „Polskiej Hokej e-Lidze” w grze NHL 20.

https://www.pdf-archive.com/2020/05/14/gks-tychy-turniej-dla-kibicow-nhl/

14/05/2020 www.pdf-archive.com

SO Wawa XXIV C 109 16 Pozew zbiorowy postanowienie PKO BP 70%

Złożenie oświadczenia o przystąpieniu do grupy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pełnienie funkcji reprezentanta grupy przez Krzysztofa Gocala oraz zasady wynagradzania pełnomocnika, jak również przystąpienie do „ Umowy zlecenia na reprezentowanie grupy w postępowaniu o dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym”, regulującej między innymi finansowanie kosztów przedmiotowego postępowania.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/so-wawa-xxiv-c-109-16-pozew-zbiorowy-postanowienie-pko-bp/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

1k konwersi 67%

RS/325420/5/20150706080940 Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu KOMISJA REWIZYJNA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 2 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma MAJDA 2.Imiona HANNA 3.Numer PESEL/REGON 58030915463 4.Numer KRS **** 1.Nazwisko / Nazwa lub firma MATAK 2.Imiona STANISŁAW 3.Numer PESEL/REGON 49030912178 4.Numer KRS **** 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ORZECHOWSKA 2.Imiona DANUTA 3.Numer PESEL/REGON 61101309706 4.Numer KRS **** Rubryka 3 Brak wpisów Dział 3 Rubryka 1 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 2 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 3 - Cel działania organizacji 1.Cel działania - REPREZENTOWANIE WŁAŚCICIELI OGRODÓW DZIAŁKOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI KOŁBACZ PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI GMINY STARE CZARNOWO ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI I PODMIOTAMI, - ZABIEGANIE O POLEPSZENIE WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA OGRODÓW DZIAŁKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI O UCHWALANIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, BUDOWĘ URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ZNOSZENIE OGRANICZEŃ W SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA OGRODÓW DZIAŁKOWYCH.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-konwersi/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

osp zelewo 63%

5.UCZESTNICZENIE I REPREZENTOWANIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ORGANACH SAMORZĄDOWYCH I PRZEDSTAWICIELSKICH.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/osp-zelewo/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

Hymn narodowy - młodzieżowy przebój 54%

jej celem było godne reprezentowanie Polski i polskiej drużyny.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/hymn-narodowy-m-odzie-owy-przeb-j/

08/10/2016 www.pdf-archive.com