Search


PDF Archive search engine
Last database update: 19 September at 15:36 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «rewolucji»:


Total: 20 results - 0.053 seconds

od napoleona do wiosny ludow test a.PDF 100%

Teraz, aby dojść do trzeciego stopnia Rewolucji, trzeba przede wszystkim wojny, a nie pokoju, trzeba oswobodzić Włochy, trzeba Niemcom pomóc wyzbycia się przeszłości, trzeba wesprzeć ludy pracujące nad zniszczeniem Austrii;

https://www.pdf-archive.com/2017/01/19/od-napoleona-do-wiosny-ludow-test-a/

19/01/2017 www.pdf-archive.com

Zycie Trudna i Zabawna Hisotira 80%

Jesteśmy z natury ciekawi i otwarci na nowe pomysły, nasza cywylizacja wiele razy przechodziła przez wielkie zmiany , nasze czasy są czasami wielkiej zmiany i rewolucji, i to nie krwawej rewolucji z przeszłości ale nowoczesnej ewolucji naszego pojmowania otaczającej nas rzeczywistości.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/12/zycie-trudna-i-zabawna-hisotira/

12/07/2015 www.pdf-archive.com

Okres I Wojny -wiatowej - Notatki- Historia Polski 74%

Po rewolucji lutowej demokratyczna Rosja podtrzymała gwarancje dla Polski.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/15/okres-i-wojny-wiatowej-notatki-historia-polski/

15/03/2015 www.pdf-archive.com

gowno (1) 70%

- Biblia- utopia boska i utopia ludzka - „Utopia” Wisławy Szymborskiej - „Nowy Wspaniały wiat” - „Powrót z gwiazd” - „Atlas chmur”- kulisy utopii dobrobytu - „Folwark zwierzęcy” krytyka rewolucji bolszewickiej - „Rok 1984” - „Powrót z gwiazd” - „Władca Much”- zło jako czę ć natury ludzkiej - „Atronauci”- budowanie utopii na dobrym gruncie ZakończenieŚ wnioski.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/14/gowno-1/

14/05/2014 www.pdf-archive.com

konferencja 2017 59%

Adama Mickiewicza w Poznaniu „Sytuacja społeczno-polityczna Romanowów po rewolucji bolszewickiej” Ewelina Więckowska Uniwersytet Zielonogórski „Historia diaspory ormiańskiej we Lwowie” Ewelina Ebertowska Uniwersytet im.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/konferencja-2017/

27/09/2017 www.pdf-archive.com

rozkaz-jezowa-ocena 57%

Wielu aresztowanych i rozstrzelanych z mocy rozkazu nr 00 485 (a nawet aresztowanych już wcześniej), to ludzie zwerbowani dawno temu do pracy w WCzK lub osoby współpracujące ze służbami, bez względu na ich nazwy, w różnych okresach od rewolucji po objęcie NKWD przez Jeżowa.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/22/rozkaz-jezowa-ocena/

21/01/2017 www.pdf-archive.com

przekłady 55%

O rewolucji i demokracji w Europie;

https://www.pdf-archive.com/2014/12/22/przek-ady/

21/12/2014 www.pdf-archive.com

Maoizm w kinie chińskim. Dwa przykłady 54%

Podczas Rewolucji Kulturalnej kanibalami zostawali m.in.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/maoizm-w-kinie-chi-skim-dwa-przyk-ady/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Anna Palewicz Wiersze 0 50%

Księżniczko rewolucji stań się ciałem.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/21/anna-palewicz-wiersze-0/

21/12/2017 www.pdf-archive.com

Margozin 2013(11) Maj 48%

Faktycznie - okres oczekiwania na odpowiedź trzeba zminimalizować, bo nadal uważam, że jest za długi, jednak w praktyce nie chcemy robić rewolucji i prowadzić naboru pomocników, ponieważ czekamy na nowy panel.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/15/margozin-2013-11-maj/

15/04/2016 www.pdf-archive.com

Postępowanie sądowo-administracyjne 47%

 Pod wpływem myślicieli oświeceniowych i Rewolucji Francuskiej.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/12/post-powanie-s-dowo-administracyjne/

12/05/2014 www.pdf-archive.com

Tamtej jesieni serca chwyciły za broń 46%

dlatego, iż car planował wykorzystać polskie wojska do zdławienia rewolucji we Francji.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/tamtej-jesieni-serca-chwyci-y-za-bro/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

RUCH NARODOWY A PRAWICA1 42%

Z drugiej strony, narodowcy widząc w rewolucji zagrożenie przekształcenia się w kolejne skazane na klęskę powstanie, po raz pierwszy tak radykalnie oddalili się od socjalistów.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/28/ruch-narodowy-a-prawica1/

28/07/2015 www.pdf-archive.com

I wojna -wiatowa 1914-1918 Historia 40%

zdecydowana zwycięska ofensywa wojsk sprzymierzonych, podjęta w lipcu 1918 roku, rozkład armii austro-węgierskiej oraz wybuch rewolucji w Niemczech, zapoczątkowany buntem marynarzy w Kilonii 3 listopada 1918 roku.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/15/i-wojna-wiatowa-1914-1918-historia/

15/03/2015 www.pdf-archive.com

Ruch Narodowy a prawica 39%

Z drugiej strony, narodowcy widząc w rewolucji zagrożenie przekształcenia się w kolejne skazane na klęskę powstanie, po raz pierwszy tak radykalnie oddalili się od socjalistów.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/27/ruch-narodowy-a-prawica/

27/07/2015 www.pdf-archive.com

Londyn 37%

Dalszemu rozwojowi przestrzennemu miasta towarzyszyła wzrastająca liczba populacji, szczególnie dynamicznie W roku 313 założono tu biskupstwo, a na początku VII w okresie rewolucji przemysłowej w XIX wieku.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/14/londyn/

14/02/2016 www.pdf-archive.com

Pakt Piłsudski-Lenin 36%

Natomiast powstania kozackie w rzeczonym okresie nie miały nawet miejsca, ponieważ wszystkie istniejące w chwili wybuchu rewolucji wojska kozackie albo stanowiły integralny komponent białych armii, albo samodzielnie i przy braku styczności ze strefą Sowdepii, kontrolowały terytoria własnych obwodów (sytuacja taka panowała na ziemiach Zabajkalców, Amurców i Ussuryjców), albo też z nich uszły (Orenburcy) bądź zrezygnowały z kontynuowania walki (Uralcy).

https://www.pdf-archive.com/2016/08/20/pakt-pi-sudski-lenin/

20/08/2016 www.pdf-archive.com

Józef Różański - podręcznikowy przykład sadysty 35%

W latach 60., u progu rewolucji obyczajowej, uświadomiono sobie, że istnieje wiele różnych dewiacji seksualnych.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/02/j-zef-r-a-ski-podr-cznikowy-przyk-ad-sadysty/

02/12/2016 www.pdf-archive.com

O hipisie, nerdzie i kradzieży pierwszego miliona 30%

Obaj rozumieją, że ludzkość stoi u progu rewolucji informatycznej, dlatego pragną stanąć na czele tego bezkrwawego przewrotu, aby trwale zapisać się na kartach historii.

https://www.pdf-archive.com/2018/11/29/o-hipisie-nerdzie-i-kradziey-pierwszego-miliona/

29/11/2018 www.pdf-archive.com