Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «rezerv»:


Total: 11 results - 0.015 seconds

İktisada Giriş II 96%

%100 Rezerv Bankac›l›¤› ve Para Arz› ...................................................

https://www.pdf-archive.com/2017/06/13/ktisada-giri-ii/

13/06/2017 www.pdf-archive.com

4Akciovy-trh 61%

výplaty dividend do zahraničí by neměly být zdaňovány více než výplaty dividend v tuzemsku Akciové opce jako forma odměny - akciová opce je opce na výměnu pevné částky hotovosti za akciový nástroj v budoucnu - prodávající opce dostává od kupujícího opční prémii Spekulační akciové bubliny - spekulativní investiční bublina vzniká, když investoři v nákupní euforii tlačí cenu investičního produktu nad jeho vnitřní hodnotu, a to dlouhodobě - nákupem akcií roste jejich cena, tento růst předpokládají i ostatní investoři, proto akcie kupují také – pokud většina nakupuje, bublina se pořád nafukuje - pokud je snadné si půjčit peníze, je snadné tím víc kupovat cenné papíry a bublina se nafukuje tím rychleji Dopad akciového trhu na hospodářství - růst domácího akciového trh láká investory, což způsobuje tlak na platební bilanci – pokud je příliv kapitálu vyšší domácí investice v cizině, pak je běžný účet platební bilance v deficitu, což znamená přebytek finančního účtu (nárůst cizoměnových rezerv) → tlak na depreciaci (devalvaci) měny;

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/4akciovy-trh/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

PRISTOJNOSTI NADZORNEGA SVETA IN SKUPŠČINE 56%

PRISTOJNOSTI NADZORNEGA SVETA IN SKUPŠČINE 281.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/pristojnosti-nadzornega-sveta-in-skup-ine/

04/06/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 15t 46%

Dôvodom výrazného nárastu devízových rezerv krajiny je najmä marcová dolárová dlhopisová emisia.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/24/et-2014-15t/

24/04/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 9t 45%

Ukrajinská mena je tak voči doláru historicky najslabšia a centrálna banka ju už nedokáže podporovať intervenciami vzhľadom na klesajúci stav devízových rezerv.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/et-2014-9t/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 3t 45%

Približne jednou tretinou sa na zisku podieľali výnosy zo správy devízových rezerv, zvyšné dve tretiny zisku sú „zásluhou“ kurzových rozdielov vyplývajúcich z ich trhového ocenenia vplyvom umelo slabšej koruny.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/et-2014-3t/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

Prezentarea Comunei Vulcana Pandele 44%

Şcoala Gimnazială Vulcana Pandele Loc.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/24/prezentarea-comunei-vulcana-pandele/

24/08/2017 www.pdf-archive.com