Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «rezygnacji»:


Total: 50 results - 0.035 seconds

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 2014 100%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2014/10/19/zamkni-cie-ksi-g-rachunkowych-2014/

19/10/2014 www.pdf-archive.com

WINDYKACJA W PRAKTYCE 17.11.2014 99%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2014/11/01/windykacja-w-praktyce-17-11-2014/

01/11/2014 www.pdf-archive.com

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH w 2014 i 2015 r.'' 98%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2014/10/19/podatek-dochodowy-od-os-b-prawnych-w-2014-i-2015-r/

19/10/2014 www.pdf-archive.com

Akcja BILANS 09.12.1014 98%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych (Pieczątka nagłówkowa firmy) KARTA ZGŁOSZENIA Zgłaszam udział w szkoleniu w dniu ..................................

https://www.pdf-archive.com/2014/11/01/akcja-bilans-09-12-1014/

01/11/2014 www.pdf-archive.com

ZUS 30.06.2015 92%

- zasady rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego, - dodatkowego uzupełniającego oraz - zasiłku rodzicielskiego.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/10/zus-30-06-2015/

10/06/2015 www.pdf-archive.com

karta zgloszenia 2017 czestochowa 92%

W przypadku rezygnacji i niewykorzystania zarezerwowanego noclegu, koszt rezygnacji pokrywa uczestnik .

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/karta-zgloszenia-2017-czestochowa/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

ZUS 27.02.2015 92%

Zasiłek macierzyński po zmianach - zasady rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego, dodatkowego uzupełniającego oraz zasiłku rodzicielskiego.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/07/zus-27-02-2015/

07/02/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin stolowki szkolnej na stronę szkoły 79%

W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów, zgłoszenia telefoniczne lub osobiste (pok.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/14/regulamin-stolowki-szkolnej-na-stron-szko-y/

14/09/2017 www.pdf-archive.com

umowa 73%

Złożenie rezygnacji przez Pożyczkobiorcę winno zostać dokonane pod rygorem nieważności poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/umowa/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

ZS3 Krasnik - 0. Ogłoszenie o projekcie popr 73%

 W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia znajdującego się na liście podstawowej, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku Juliusza Słowackiego 7 23-204 Kraśnik Email:

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-0-og-oszenie-o-projekcie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

PCM - Ogłoszenie o projekcie 73%

 W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia znajdującego się na liście podstawowej, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku Juliusza Słowackiego 7 23-204 Kraśnik Email:

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-og-oszenie-o-projekcie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

cennik usług IT 73%

w przypadku rezygnacji z naprawy zostanie naliczona opłata w wysokości 50zł 1 obejmuje podział dysku na partycje, instalacja systemu operacyjnego, instalacja sterowników 2 pakiet Bronze + instalacja programów, pakietu biurowego, anti-virusa, aktualizacji systemowych, urządzeń peryferyjnych 3 pakiet Gold + konfiguracja i zakładanie nowych kont pocztowych, konfiguracja sieci LAN i WI-FI 4 usługa polegająca na zrobieniu i przywróceniu kopii ważnych dokumentów i programów po sformatowaniu dysku twardego (po wykonaniu usług pakietu Bronze, Gold lub Platinum) **ustalane na indywidualnie potrzeby klienta:

https://www.pdf-archive.com/2014/08/29/cennik-us-ug-it/

29/08/2014 www.pdf-archive.com

Podatek od nieruchomości 15.01.2015 73%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-od-nieruchomo-ci-15-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

Karta zgłoszeniowa 73%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/karta-zg-oszeniowa/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

Karta zgłoszeniowa 2 73%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/08/karta-zg-oszeniowa-2/

08/01/2015 www.pdf-archive.com

ZFŚS 06.02.2015 r. 73%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/zf-s-06-02-2015-r/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

CZAS PRACY 17.03.2015 73%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2015/02/25/czas-pracy-17-03-2015/

25/02/2015 www.pdf-archive.com

PŁATNIK 29.04.2015 73%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2015/04/14/p-atnik-29-04-2015/

14/04/2015 www.pdf-archive.com

DZIAŁALNOŚĆ W CZECHACH 29.05.2015 73%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia!!!

https://www.pdf-archive.com/2015/05/05/dzia-alno-w-czechach-29-05-2015/

05/05/2015 www.pdf-archive.com

PŁATNIK 28.05.2015 73%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2015/05/07/p-atnik-28-05-2015/

07/05/2015 www.pdf-archive.com

Karta zgłoszeniowa 73%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia!!!

https://www.pdf-archive.com/2015/06/10/karta-zg-oszeniowa/

10/06/2015 www.pdf-archive.com

Paris-Regulamin-uczestnictwa (1) 71%

W razie rezygnacji uczestnika z wyjazdu, organizator nie zwraca kosztów, chyba że uczestnik znajdzie inną osobę w zastępstwie, do tygodnia przed wyjazdem.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/27/paris-regulamin-uczestnictwa-1/

27/11/2015 www.pdf-archive.com

15.06.2015 GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK BUD+¬ETOWYCH 70%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2015/06/01/15-06-2015-gospodarka-finansowa-jednostek-bud-etowych/

01/06/2015 www.pdf-archive.com

PDOP ZOZ 28.04.2015 70%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia!!!

https://www.pdf-archive.com/2015/04/12/pdop-zoz-28-04-2015/

12/04/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN ROZGRYWEK ASG 67%

* Wyeliminowanie gracza z gry następuje po trafieniu kulką BB, po własnej deklaracji uczestnika o rezygnacji z gry przez trafienie.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/07/regulamin-rozgrywek-asg/

07/08/2017 www.pdf-archive.com