Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «rezystancji»:


Total: 3 results - 0.003 seconds

cw1 dioda 100%

1.2 Rezystancja diody W diodach, podobnie jak w innych elementach półprzewodnikowych, rozróżniamy dwa rodzaje rezystancji:

https://www.pdf-archive.com/2012/02/02/cw1-dioda/

02/02/2012 www.pdf-archive.com

OPRACOWANIE ELEKTRONIKA1 95%

-stałość rezystancji w czasie – temperaturowy współczynnik rezystancji - węglowe -napięcie graniczne Ugr [V] (maksymalne) - metalowe -siła elektromotoryczna szumów Charakterystyki (termistorów) NTC – o ujemnym współczynniku temperaturowym, PTC – dodatni współczynnik temperaturowy CTR – skokowa zmiana rezystancji 5.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/19/opracowanie-elektronika1/

19/06/2011 www.pdf-archive.com

Opracowanie 93%

Przy jak załoŜeniach upraszczających obowiązuje wzór Klossa Pomija się spadki napięć na rezystancji i reaktancji rozproszenia stojana.

https://www.pdf-archive.com/2011/02/09/opracowanie/

09/02/2011 www.pdf-archive.com