Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «robid»:


Total: 4 results - 0.006 seconds

REGULAMIN WYJAZDÓW W SEZONIE 2012 100%

W czasie meczu nie należy robid zdjęd.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/14/regulamin-wyjazd-w-w-sezonie-2012/

14/05/2012 www.pdf-archive.com

kotki 79%

Kajuś tęskni za swoim Nekuś :c I chce szybko wysład mu życzenia imieninowe Ale nie wie, co napisad :c Po prostu bardzo kocha swojego Nekuś <3 I Kajuś życzy Nekuś, żeby był przy niej szczęśliwy, i żeby mógł pid z nią kakałko, I herbatkę, I chodzid z nią na spacerki (chociaż Kajuś musi robid oczy shinigami, żeby z nią poszedł)

https://www.pdf-archive.com/2011/12/15/kotki/

15/12/2011 www.pdf-archive.com

walkthrough 79%

m - masa (uznajemy, jest równa 1) x0 – środek paczki gaussowskiej, warto dad chyba 0 σgauss – szerokośd paczki E – jakaś energia Czas początkowy, koocowy, krok czasowy Δ Vn – jest związane z barierami, których na razie nie kazał robid, to chyba 0 x początkowy, koocowy, Nx - ilośd iksów w przedziale, chyba nie zaszkodzi ustalid to tak, aby xmin=-xmax ε – długośd kroku x (można policzyd z danych linijkę wyżej) Najpierw tworzymy macierz D, która ma rozmiar Nx x Nx.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/27/walkthrough/

27/11/2013 www.pdf-archive.com

Wniosek 67%

Każdy stara się robid co może by przetrwad kryzy który do nas nadszedł lub dopiero nadejdzie (o ile, jak to słusznie zauważył Tomasz Olbratowski, kryzys może chodzid).

https://www.pdf-archive.com/2011/11/09/wniosek/

09/11/2011 www.pdf-archive.com