Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «roboczych»:


Total: 60 results - 0.018 seconds

Regulamin 100%

• Czas realizacji zamówienia wynosi od 10-35 dni roboczych.

https://www.pdf-archive.com/2020/05/12/regulamin/

12/05/2020 www.pdf-archive.com

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 2014 93%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2014/10/19/zamkni-cie-ksi-g-rachunkowych-2014/

19/10/2014 www.pdf-archive.com

WINDYKACJA W PRAKTYCE 17.11.2014 93%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2014/11/01/windykacja-w-praktyce-17-11-2014/

01/11/2014 www.pdf-archive.com

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH w 2014 i 2015 r.'' 92%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2014/10/19/podatek-dochodowy-od-os-b-prawnych-w-2014-i-2015-r/

19/10/2014 www.pdf-archive.com

Akcja BILANS 09.12.1014 91%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych (Pieczątka nagłówkowa firmy) KARTA ZGŁOSZENIA Zgłaszam udział w szkoleniu w dniu ..................................

https://www.pdf-archive.com/2014/11/01/akcja-bilans-09-12-1014/

01/11/2014 www.pdf-archive.com

regulamin-2018 79%

1 powyżej, następuje nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od ostatniego dnia Cyklu Miesięcznego, pod warunkiem, że Umowa Karty nie została wypowiedziana.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/10/regulamin-2018/

10/01/2018 www.pdf-archive.com

BlokEkipa Regulamin 76%

Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zakończeniu Konkursu w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych na podstawie najciekawszych odpowiedzi na Zadanie/Pytanie Finałowe z zastrzeżeniem ust.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/28/blokekipa-regulamin/

28/07/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Lech Zima Final 72%

Informacja o wynikach każdego z etapów Konkursu zostanie umieszczona na stronie https://www.facebook.com/Lech w terminie 5 dni roboczych od zakończenia każdego z etapu Konkursu oraz przesłana w formie wiadomości prywatnej do Uczestników wytypowanych przez Komisję Konkursową (dalej:

https://www.pdf-archive.com/2015/11/30/regulamin-lech-zima-final/

30/11/2015 www.pdf-archive.com

Katalog Win Wine4You 72%

Logistyka Zamówienia realizujemy na terenie Warszawy w ciągu 1-2 dni roboczych, poza Warszawą do 3 dni roboczych.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/katalog-win-wine4you/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

regulamin 69%

Ocena i wybór zwycięskiego Uczestnika dokonana zostanie w terminie 3 dni roboczych od dnia zakooczenia konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/23/regulamin/

23/03/2015 www.pdf-archive.com

Podatek od nieruchomości 15.01.2015 68%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-od-nieruchomo-ci-15-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

Karta zgłoszeniowa 68%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/karta-zg-oszeniowa/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

Karta zgłoszeniowa 2 68%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/08/karta-zg-oszeniowa-2/

08/01/2015 www.pdf-archive.com

ZFŚS 06.02.2015 r. 68%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/zf-s-06-02-2015-r/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

CZAS PRACY 17.03.2015 68%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2015/02/25/czas-pracy-17-03-2015/

25/02/2015 www.pdf-archive.com

PŁATNIK 29.04.2015 68%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2015/04/14/p-atnik-29-04-2015/

14/04/2015 www.pdf-archive.com

DZIAŁALNOŚĆ W CZECHACH 29.05.2015 68%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia!!!

https://www.pdf-archive.com/2015/05/05/dzia-alno-w-czechach-29-05-2015/

05/05/2015 www.pdf-archive.com

PŁATNIK 28.05.2015 68%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2015/05/07/p-atnik-28-05-2015/

07/05/2015 www.pdf-archive.com

ZUS 30.06.2015 68%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2015/06/10/zus-30-06-2015/

10/06/2015 www.pdf-archive.com

Karta zgłoszeniowa 68%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia!!!

https://www.pdf-archive.com/2015/06/10/karta-zg-oszeniowa/

10/06/2015 www.pdf-archive.com

edited TM-EN-MAX-OXY-Rev2017.01 (6) 68%

Model MAX-OXY- 28 42 Ciś nienie pracy min/max (bar) 2,5/8,3 Temperatura pracy min/max (°C) 4/48 Łącze elektryczne (V/Hz) 230/50(1) Maksymalny pobór mocy (VA) 12 1” BSP Male Połączenie hydrauliczne wlotu/wylotu Połączenie hydrauliczne odprowadzenia Zbiornik ciś nieniowy (1) złącze 13 mm 10x40 10x54 Zasilany transformatorem 24V 0siągi przy 3 barowym ciś nieniu roboczym Model MAX-OXY- Ilość zł oż a (Litr) 28 42 Przepł yw @∆p 1 bar (m³/hr)(3) Rekomendowany max przepł yw (m³/hr)(4) 3,4 1,0 3,2 1,3 Zuż ycie wody na regenerację (litr) 290 290 Przepł yw przy pł ukaniu wstecznym(ltr/min) 23 23 (2) (3) (4) Wielkości przybliż one, osiągi zależą od warunków roboczych i jakości wody Przy czystym zł oż u filtracyjnym Przepł yw, przy którym w przypadku umiarkowanego zanieczyszczeń proces jest dalej realizowany w odpowiedni sposób;

https://www.pdf-archive.com/2017/07/25/edited-tm-en-max-oxy-rev2017-01-6/

25/07/2017 www.pdf-archive.com

Kwestionariusz Zleceniobiorcy 68%

- w przypadku zmiany danych w trakcie trwania umowy, poinformuję Zleceniodawcę o zaistniałych zmianach w ciągu 2 dni roboczych, - mam/nie mam ustalone prawo do emerytury/renty* - posiadam/nie posiadam lekki/umiarkowany/znaczny stopień niepełnosprawności,* - jestem/nie jestem zarejestrowany jako bezrobotny w Powiatowym Urzędzie Pracy,* Dokładny adres Urzędu Pracy ………………………………………………………… Wypłatę proszę przesłać na konto nr …………………………………………………...

https://www.pdf-archive.com/2018/05/16/kwestionariusz-zleceniobiorcy/

16/05/2018 www.pdf-archive.com

Elegance 4.5-KP-PL flatten 67%

- odbiór i dostawa do Twoich drzwi, - czas naprawy do maksymalnie pięciu dni roboczych, - infolinia – konsultanci czekający na Twój telefon, - indywidualny opiekun Twojego zgłoszenia.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/21/elegance-4-5-kp-pl-flatten/

21/09/2016 www.pdf-archive.com

ZUS 27.02.2015 67%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2015/02/07/zus-27-02-2015/

07/02/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN SMYK NAJLEPSZY PREZENT 66%

Organizator skontaktuje się z Laureatami Konkursu do 7 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/15/regulaminsmyknajlepszy-prezent/

15/05/2018 www.pdf-archive.com