PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 20 October at 18:42 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «rodzica»:


Total: 19 results - 0.028 seconds

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 100%

/imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) kandydata lub imię i nazwisko pełnoletniego kandydata/ zamieszkały (-a) ……...………………………………………………………………………………..….

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-4-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 99%

/ imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) kandydata / zamieszkały (-a) …………………………………………………………………………………………..

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-5-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

zgoda wyjazd.PDF 98%

Data i podpis rodzica................................................................................................................... ... Data i podpis rodzica...................................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/zgoda-wyjazd/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

Deklaracja gry amatora 91%

(podpis rodzica / opiekuna) ………………………….

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/deklaracja-gry-amatora/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

oswiadczenie krewni 91%

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata wspierających rodziców/opiekunów prawnych* w zapewnieniu mu należytej opieki Rodzic/opiekun prawny* Imię i nazwisko:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/oswiadczenie-krewni/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

oswiadczenie miejsce 91%

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* kandydata o miejscu zamieszkania Rodzic/opiekun prawny* Imię i nazwisko:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/oswiadczenie-miejsce/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

oswiadczenie praca 91%

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* kandydata o miejscu pracy Rodzic/opiekun prawny* Imię i nazwisko:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/oswiadczenie-praca/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

Ankieta do zbiernia danych wolontariuszy 72%

nr domu nr mieszkania kod pocztowy - miejscowość Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego Dane kontaktowe Nr telefonu e-mail Gdzie się uczysz lub pracujesz?

https://www.pdf-archive.com/2016/12/01/ankieta-do-zbiernia-danych-wolontariuszy/

01/12/2016 www.pdf-archive.com

zgoda od rodzica grindhouse 72%

zgoda od rodzica grindhouse Zgoda na udział w imprezie syna Wyrażam zgodę na udział mojego mojej córki ________________________________________ w imprezie z okazji 18 urodzin koleżanki / kolegi _______________________________ organizowanej przez GrindHouse dnia __________________ .

https://www.pdf-archive.com/2017/03/09/zgoda-od-rodzica-grindhouse/

09/03/2017 www.pdf-archive.com

CYOW FORMULARZ 72%

CYOW FORMULARZ Formularz zgłoszeniowy część 1 — wypełnia uczestnik/uczestniczka imię i nazwisko data urodzenia miejsce zamieszkania numer telefonu adres e-mail kilka słów o moim talencie tu możesz wkleić swoje zdjęcie podpis uczestnika/ uczestniczki część 2 — wypełnia rodzic lub opiekun prawny/opiekunka prawna imię i nazwisko data urodzenia miejsce zamieszkania numer telefonu adres e-mail podpis rodzica lub opiekuna prawnego/ opiekunki prawnej część 3

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/cyow-formularz/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

Zgoda-opiekuna 72%

miejscowość, data Zgoda rodzica/opiekuna* Ja, ..................................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2017/06/12/zgoda-opiekuna/

12/06/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU PRUS 64%

rodzica lub opiekuna) na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane przeprowadzeniem Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/10/regulamin-konkursu-prus/

10/05/2017 www.pdf-archive.com

ZS3 Krasnik - 1. Zgłoszenie popr 64%

data i podpis rodzica/opiekuna 1 2 np.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-1-zg-oszenie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

PCM - Zgłoszenie 64%

data i podpis rodzica/opiekuna 1 2 np.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-zg-oszenie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

Stanowisko-Klubu-Nowoczesna 63%

 Uregulowanie problematyki szczepień pacjentów w taki sposób sposób, by z jednej strony były one domyślnym i standardowym sposobem postepowania zmierzającego ającego do zapobieżenia występowania chorób, przy jednoczesnym pozostawieniu możliwości na wyraźne i stwierdzone pisemnym oświadczeniem rodzica – odstąpienie od stosowania szczepień wobec danego dziecka.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/03/stanowisko-klubu-nowoczesna/

03/04/2017 www.pdf-archive.com

OŚWIADCZENIEzgoda 63%

OŚWIADCZENIEzgoda OŚWIADCZENIE rodzica/prawnego opiekuna zawodnika niepełnoletniego wyrażające zgodę na start osoby niepełnoletniej w „Lubańskim Wyścigu MTB” Lubań, 21.05.2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/o-wiadczeniezgoda/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

zgoda paintball 58%

zgoda paintball ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ SYNA/ CÓRKI W GRZE PAINTBALLOWEJ Ja, niżej odpisany/a.........................................................................................................................., jako prawny opiekun .......................................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/zgoda-paintball/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

Pismo do przychodni OŚWIADCZENIA O ODMOWIE (1 ostatnie) 54%

Powyższe żądania zostały mi przekazane przez panią …………………………………………… Na podstawie obowiązujących przepisów lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną ma obowiązek odnotować w dokumentacji medycznej fakt poinformowania rodzica o szczepieniach obowiązkowych i zalecanych, i na dopełnieniu tego obowiązku wyczerpują się kompetencje lekarza i placówki medycznej w stosunku do pacjenta i opiekunów prawnych.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/11/pismo-do-przychodni-o-wiadczenia-o-odmowie-1-ostatnie/

11/05/2014 www.pdf-archive.com

wybierz najlepsze produkty dla dziecka1519 52%

Wózek musi by bezpieczny, solidny, porczny i wygody - dla malucha w wózku, jak i dla rodzica, który ten wózek prowadzi.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/01/wybierz-najlepsze-produkty-dla-dziecka1519/

01/10/2013 www.pdf-archive.com