Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «rodzica»:


Total: 40 results - 0.008 seconds

Informacja - kryteria rekrutacja(1) 100%

Punkty 10 Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej placówki 8 Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania 7 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu pracy 6 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata wspierających rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej placówki 4 2.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/informacja-kryteria-rekrutacja-1/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

Deklaracja gry amatora 89%

(podpis rodzica / opiekuna) ………………………….

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/deklaracja-gry-amatora/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

kwestionariusz-osobowy-ucznia 2016 89%

Oświadczenie Data i czytelny podpis rodzica Data i czytelny podpis ucznia Załączniki:

https://www.pdf-archive.com/2016/06/12/kwestionariusz-osobowy-ucznia-2016/

12/06/2016 www.pdf-archive.com

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 89%

/imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) kandydata lub imię i nazwisko pełnoletniego kandydata/ zamieszkały (-a) ……...………………………………………………………………………………..….

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-4-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 89%

/ imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) kandydata / zamieszkały (-a) …………………………………………………………………………………………..

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-5-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

zgoda wyjazd.PDF 89%

Data i podpis rodzica................................................................................................................... ... Data i podpis rodzica...................................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/zgoda-wyjazd/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

wkpp regulamin 2017 82%

Telefonu Adres Email Uwagi Opiekuna/Rodzica (stan zdrowia, alergie itp.) Hufiec Nr.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/wkpp-regulamin-2017/

27/09/2017 www.pdf-archive.com

oswiadczenie krewni 81%

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata wspierających rodziców/opiekunów prawnych* w zapewnieniu mu należytej opieki Rodzic/opiekun prawny* Imię i nazwisko:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/oswiadczenie-krewni/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

oswiadczenie miejsce 81%

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* kandydata o miejscu zamieszkania Rodzic/opiekun prawny* Imię i nazwisko:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/oswiadczenie-miejsce/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

oswiadczenie praca 81%

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* kandydata o miejscu pracy Rodzic/opiekun prawny* Imię i nazwisko:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/oswiadczenie-praca/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MIASTO JUTRA 81%

(imię nazwisko) w konkursie „Miasto Jutra” …………………………………………… Data, miejscowość, podpis rodzica/opiekuna prawnego III.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/14/regulamin-konkursu-fotograficznego-miasto-jutra/

14/09/2012 www.pdf-archive.com

Zarządzenie 0050.24.2018 rekrutacja(1) 76%

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/zarz-dzenie-0050-24-2018-rekrutacja-1/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU PRUS 73%

rodzica lub opiekuna) na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane przeprowadzeniem Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/10/regulamin-konkursu-prus/

10/05/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin zaj sportowych 70%

- pochwała ustna, pochwała ustna przy całej drużynie, - pochwała ustna w obecności rodzica/opiekuna, - list gratulacyjny, dyplom uznania, - nagroda rzeczowa, 2.W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu trenerzy maja prawo wyciągnąć wobec zawodników następujące konsekwencje:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/regulamin-zaj-sportowych/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Akademia Sandecja 67%

W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość, zmniejszenia wysokości opłaty miesięcznej lub przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej, po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem i akceptacji koordynatora Akademii Sandecja.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/regulamin-akademia-sandecja/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

OŚWIADCZENIEzgoda 63%

OŚWIADCZENIE rodzica/prawnego opiekuna zawodnika niepełnoletniego wyrażające zgodę na start osoby niepełnoletniej w „Lubańskim Wyścigu MTB” Lubań, 21.05.2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/o-wiadczeniezgoda/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

zgoda paintball 63%

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ SYNA/ CÓRKI W GRZE PAINTBALLOWEJ Ja, niżej odpisany/a.........................................................................................................................., jako prawny opiekun .......................................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/zgoda-paintball/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

Formularz zgłoszeniowy drużyny do Ligi 63%

52 331 43 65 hala@pumnowe.pl facebook.com/miejska.liga.pilki.halowej 10 11 12 (*) w przypadku zawodników poniżej 18-stego roku życia – czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego Nr telefonu ……………………………………………….…………… e-mail:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/27/formularz-zg-oszeniowy-dru-yny-do-ligi/

27/11/2016 www.pdf-archive.com

Załącznik nr 1 do Regulaminu Miejskiej Ligi Piłki Halowej 63%

…….………………………………………………………………………… data i podpis Rodzica / Opiekuna

https://www.pdf-archive.com/2016/11/27/za-cznik-nr-1-do-regulaminu-miejskiej-ligi-pi-ki-halowej/

27/11/2016 www.pdf-archive.com

Ankieta do zbiernia danych wolontariuszy 63%

nr domu nr mieszkania kod pocztowy - miejscowość Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego Dane kontaktowe Nr telefonu e-mail Gdzie się uczysz lub pracujesz?

https://www.pdf-archive.com/2016/12/01/ankieta-do-zbiernia-danych-wolontariuszy/

01/12/2016 www.pdf-archive.com

Zgoda-opiekuna 63%

miejscowość, data Zgoda rodzica/opiekuna* Ja, ..................................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2017/06/12/zgoda-opiekuna/

12/06/2017 www.pdf-archive.com

PCM - Zgłoszenie 63%

data i podpis rodzica/opiekuna 1 2 np.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-zg-oszenie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

ZS3 Krasnik - 1. Zgłoszenie popr 63%

data i podpis rodzica/opiekuna 1 2 np.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-1-zg-oszenie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

CYOW FORMULARZ 63%

Formularz zgłoszeniowy część 1 — wypełnia uczestnik/uczestniczka imię i nazwisko data urodzenia miejsce zamieszkania numer telefonu adres e-mail kilka słów o moim talencie tu możesz wkleić swoje zdjęcie podpis uczestnika/ uczestniczki część 2 — wypełnia rodzic lub opiekun prawny/opiekunka prawna imię i nazwisko data urodzenia miejsce zamieszkania numer telefonu adres e-mail podpis rodzica lub opiekuna prawnego/ opiekunki prawnej część 3 — wypełnia komisja

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/cyow-formularz/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

edited wniosek spoza obwod1819 63%

………………………………… miejscowość i data …………………………………………………… podpis rodzica/Opiekuna Prawnego

https://www.pdf-archive.com/2018/02/15/edited-wniosek-spoza-obwod1819/

15/02/2018 www.pdf-archive.com