Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «rodzinnej»:


Total: 9 results - 0.011 seconds

dom 100%

Wyprowadzka z domu symbolizuje różne sprzeczki, zawahanie rodzinnej harmonii.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/08/dom/

08/04/2014 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 100 63%

Pomoc pracownika opieki pomocy rodzinnej lub opiekuńczej Do 5 dni po 5 godzin 6.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-100/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 200 63%

Pomoc pracownika opieki pomocy rodzinnej lub opiekuńczej Do 5 dni po 5 godzin 6.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-200/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 300 63%

Pomoc pracownika opieki pomocy rodzinnej lub opiekuńczej Do 5 dni po 5 godzin 6.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-300/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Karta produktu Covid19 59%

99 pomocy pracownika opieki pomocy rodzinnej/opiekuńczej;

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/karta-produktu-covid19/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Regulamin 57%

• • • • • • • • • Typ szkoły- technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych, technik logistyki oraz zasadnicza szkoła zawodowa w zawodzie ślusarz i mechanik pojazdów samochodowych Wiek uczestników- uczeń klasy drugiej, trzeciej i czwartej Średnia ocen z ostatniego roku nauki (kopia świadectwa szkolnego) Frekwencja za ostatni rok nauki Ocena z języka angielskiego Niepełnosprawność w rodzinie Wielodzietność rodziny Opinia wychowawcy/ pedagoga szkolnego w zakresie oceny sytuacji rodzinnej ucznia (objęcie ucznia pieczą zastępczą/lub samotne wychowywanie ucznia przez rodzica/lub korzysta z pomocy społecznej) Wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej motywację i chęć aktywnego uczestnictwa w projekcie Dwa pierwsze kryteria są bez punktów, natomiast pozostałe są punktowane w skali 0 do 5 pkt.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/regulamin/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

Newsletter no. 1 57%

dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca).

https://www.pdf-archive.com/2015/12/03/newsletter-no-1/

03/12/2015 www.pdf-archive.com

Statut ZSZ 53%

1) dokładną analizę ich sytuacji rodzinnej i materialnej;

https://www.pdf-archive.com/2015/02/28/statut-zsz/

28/02/2015 www.pdf-archive.com

Biuletyn Kukiz'15 33%

Osoby pracujące na tych stanowiskach miały by w obowiązku pracę nad przypadkami niesłusznie odbieranych Polskich dzieci, dzieci odebranych rodzinom z problemami, oraz co najważniejsze by dzieci przebywające tymczasowo w  rodzinach zastępczych nie zatraciły tożsamości rodzinnej i narodowej.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/25/biuletyn-kukiz-15/

25/02/2016 www.pdf-archive.com