Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 January at 18:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «rokov»:


Total: 26 results - 0.058 seconds

5-týždeň-2014 100%

Poštová banka podľa OECD, 2012 Krajina Priemerná dĺžka evidencie nezamestnaných na Slovensku Priemerná doba kategória evidencie [mesiace] 15 až 19 rokov - muži 17,8 - ženy 24,5 20 až 24 rokov - muži 28,9 - ženy 24,9 25 až 54 rokov - muži 32,3 - ženy 30,7 55 a viac rokov - muži 32,3 - ženy 33,6 Zdroj:

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/5-t-de-2014/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

KMM 91%

muži ženy do 20 rokov 100 20 - 60 rokov 100 nad 60 rokov do 20 rokov 100 100 20 - 60 rokov 100 nad 60 rokov 100 určím si, koľko ľudí chcem mať Ʃ = 600 ľudí – rozsah výberového súboru Mám rozčlenenú populácia aj z hľadiska veku aj pohlavia.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/08/kmm/

08/05/2016 www.pdf-archive.com

Ochrana osobných údajov 88%

Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania – rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania, avšak maximálne po dobu dvoch rokov od zberu týchto údajov.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/ochrana-osobn-ch-dajov/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

et-2014 11t 85%

Vynovovanie našich príbytkov je totiž finančne náročné a často naň musíme šetriť aj niekoľko mesiacov či rokov.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/19/et-2014-11t/

19/03/2014 www.pdf-archive.com

Komunisti-BoPKoTi 81%

Vojenské intervencie USA posledných 200 rokov 5 5 9 12 38 62 88 94 118 119 127 136 145 147 150 156 161 177 183 185 191 Komunisti vs BoPKoTi [5] Úvod do Úvodu Novelizovaný Trestný zákon SR (§422d) s účinnosťou od 1.9.2011 hovorí, že popieranie, spochybňovanie, schvaľovanie alebo snaha o ospravedlňovanie zločinov režimov založených na komunistickej či fašistickej ideológii sa bude trestať uväznením na šesť mesiacov až tri roky.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/29/komunisti-bopkoti/

29/04/2017 www.pdf-archive.com

ET-2014 20t 80%

Voľby do Európskeho parlamentu by mali prilákať 58 % mladých Slovákov do 30 rokov 10 Kalendár udalostí 21.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/22/et-2014-20t/

22/05/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 17t 79%

mája 2014 totiž uplynie presne 10 rokov od vstupu Slovenska do EÚ.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/09/et-2014-17t/

09/05/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 3t 79%

EUR na 15 rokov za 3,625 % p.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/et-2014-3t/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 19t 77%

V marci zaznamenali najvýraznejší nárast tržieb za viac ako 5 rokov.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/22/et-2014-19t/

22/05/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 15t 71%

Aj takto by sa dala charakterizovať dnešná mládež vo veku do 24 rokov, spomedzi ktorých je bez práce zhruba každý tretí mladý človek.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/24/et-2014-15t/

24/04/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 12 70%

Najmobilnejšou vekovou kategóriou sú mladí ľudia vo veku od 25 do 34 rokov, ktorí tvoria až približne 30 % zo všetkých presťahovaných.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/24/et-2014-12/

24/04/2014 www.pdf-archive.com

Ausschreibung KAS SK 64%

Hľadáme spoločensky a politicky angažovaných študentov a absolventov všetkých odborov 1 vo veku do 30 rokov, ktorí ovládajú nemecký jazyk minimálne na úrovni B2 európskeho referenčného rámca, dosahujú veľmi dobré študijné výsledky a vážia si hodnoty demokracie, pluralizmus a ľudské práva.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/04/ausschreibung-kassk/

04/01/2020 www.pdf-archive.com

Ekonomický-týždenník-6-týždeň 59%

Okrem toho by veritelia mohli Grécku predĺžiť splatnosť z už poskytnutých úverov až na 50 rokov a znížiť úrokové sadzby z týchto úverov o pol percentuálneho bodu.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/ekonomick-t-denn-k-6-t-de/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 13t 59%

Dlhopisy so splatnosťou o 10 rokov a s kupónom 4,0 % predala ARDAL vo štvrtok v objeme 1,15 mld.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/24/et-2014-13t/

24/04/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 14t 59%

Ide o najrýchlejší rast za viac než 5 rokov.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/24/et-2014-14t/

24/04/2014 www.pdf-archive.com

Ekonomicky-Tyzdennik-2014 7t 58%

Taliansko tak má našliapnuté mať v priebehu dvoch rokov už štvrtú vládu.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/ekonomicky-tyzdennik-2014-7t/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

Ubytovací poriadok 51%

Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých na izbe, chodbách a v ostatných spoločenských priestoroch Hotela.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/ubytovac-poriadok/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

Kam za umením 1.2017 49%

storočia upriamujú pozornosť na umenie národného obrodenia revolučných rokov, žánrové scény a reprezentačné vyobrazenia vojenských hliadok, jazdcov a táborov s dôrazom na realistické vyobrazenie krajiny, ktorá predstavuje výtvarný symbol buditeľského ducha i rodiaceho sa národného uvedomenia.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/17/kam-za-umen-m-1-2017/

17/05/2017 www.pdf-archive.com

Všeobecné obchodné podmienky 47%

Tento súhlas sa udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu a do 2 rokov od jeho ukončenia.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/20/v-eobecne-obchodne-podmienky/

20/09/2017 www.pdf-archive.com

ET-2014 16t 41%

EUR na 5 rokov za menej ako 5 % ročne.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/24/et-2014-16t/

24/04/2014 www.pdf-archive.com

Všeobecné obchodné podmienky 41%

Pri rezervácii zo strany Klienta, Klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/v-eobecne-obchodne-podmienky/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

ET-2014 18t 40%

BoJ totiž vo svojej novej prognóze očakáva dosiahnutie inflačného cieľa na úrovni 2 % v horizonte dvoch rokov.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/09/et-2014-18t/

09/05/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 10t 39%

6 Tržby slovenského maloobchodu v januári s najrýchlejším rastom za posledných 5 rokov 7 Vo väčšine európskych ekonomík ceny priemyselníkov ďalej klesajú 7 Sekera štátu po dvoch mesiacoch roka na úrovni – 0,88 mld.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/19/et-2014-10t/

19/03/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 2t 39%

Tri štvrtiny Slovákov priznávajú ťažkosti s platením zvyčajných výdavkov Obdobie Vianoc a prelomu rokov spojené s vyššími výdavkami je za nami.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/et-2014-2t/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 9t 38%

Renziho poveril zostavením vlády taliansky prezident Napolitano pred dvomi týždňami po odstúpení Enrica Lettu a stal sa tak vo veku 39 rokov vôbec najmladším talianskym premiérom v histórii.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/et-2014-9t/

10/03/2014 www.pdf-archive.com