Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 15:17 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «rovnu»:


Total: 3 results - 0.011 seconds

Auxíkova kuchařka na průběh funkce 100%

2) Spočítám si nulový body (NB), a to tak, že funkci prostě položím rovnu nule.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/13/aux-kova-kucha-ka-na-pr-b-h-funkce-1/

13/01/2016 www.pdf-archive.com

Financi trhy 39%

(vedlejší kategorie) a) repo trh b) derivátový trh c) sekuritizační trh Repo obchod – souhrný název pro repo a reverzní repo repo – poskytnutí finančních aktiv za hotovost se závazkem přijmout tato finanční aktiva k přesnému datu za částku rovnou původní hotovosti a úroku reverzní repo – přijetí finančních aktiv (ne hotovost) za hotovost se závazkem poskytnout tato finanční aktiva k přesnému datu za částku rovnu původní hotovosti a úroku Dochází k právnímu převodu vlastnictví, nikoliv však ekonomickému.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/06/financi-trhy/

06/01/2013 www.pdf-archive.com

2Financni-trhy 39%

(vedlejší kategorie) a) repo trh b) derivátový trh c) sekuritizační trh Repo obchod – souhrný název pro repo a reverzní repo repo – poskytnutí finančních aktiv za hotovost se závazkem přijmout tato finanční aktiva k přesnému datu za částku rovnou původní hotovosti a úroku reverzní repo – přijetí finančních aktiv (ne hotovost) za hotovost se závazkem poskytnout tato finanční aktiva k přesnému datu za částku rovnu původní hotovosti a úroku Dochází k právnímu převodu vlastnictví, nikoliv však ekonomickému.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/2financni-trhy/

23/01/2013 www.pdf-archive.com